Leltározási ütemterv

5/2016. Rektori-Kancellári körlevél

              

Leltározási ütemterv

                                                                                            

A leltározási,- leltárkészítési szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 22.§-a alapján 2016. évre az alábbi leltározási ütemtervet adjuk ki a leltározás előkészítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra:

A leltározás az egyetem használatában, kezelésében lévő valamennyi eszközre és forrásra kiterjed, ezek részletezését, a leltározás módját, a csatolt melléklet tartalmazza. 

A vagyontárgyak közül 2016 évben valamennyi eszköz, szellemi termék illetve készlet esetében, a meglévő állomány számbavételét mennyiségi felvétellel, kell elvégezni az alábbiak szerint:

           - leltári számmal rendelkező vagyonelemek  leltározását  vonalkódok segítségével

           - bútorok , felszerelési tárgyak leltározását megszámlálással,

           - készletek leltározását rovancsolással /analitikus nyilvántartás összehasonlítása a              valóságban található készletekkel/

A leltározási kötelezettség az egyetem minden szervezeti egységére kiterjed.

Az ütemterv szerint leltározott valamennyi eszköz és forrás értékelése a Gazdasági Igazgatóság  feladatát képezi.

 A leltározás fordulónapja:

­   a mennyiségi   felvétellel  leltározandó vagyonelemeknél 2016. október 1.

­   a mennyiségi felvétellel leltározandó távoktatásos jegyzeteknél 2016. június 30.

­   a mennyiségi felvétellel leltározandó bizományosi értékesítésre átadott egyetemi   jegyzeteknél 2016. november 30.

­   egyeztetéssel történő leltározásnál 2016. december 31.

A leltározás kezdeti és befejezési időpontja:

­   a mennyiségi felvétellel történő leltár kezdeti időpontja vagyonelemeknél: 2016. október 10.

­    A mennyiségi leltárfelvétel befejezési időpontja vagyonelemeknél: 2016. november 18.

­    A leltározási bizonylatok megküldésének határideje a GI Vagyonnyilvántartáshoz,        2016. november 25.

­   a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2016. július 01.

­   a leltárfelvétel befejezési időpontja  távoktatásos jegyzetleltár esetén: 2016. július 08.

­   a mennyiségi felvétel kezdeti időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi  jegyzetleltár esetén: 2016. december 01.

­   a leltárfelvétel befejezési időpontja bizományosi értékesítésre átadott egyetemi jegyzetleltár esetén: 2016. december 12.

A mennyiségi felvétellel történő leltár feldolgozásának, kiértékelésének határideje a vagyonelemeknél: 2016. december 31.

Az egyeztetéssel történő leltározást a GI dolgozói végzik.

 

A szervezeti egységek vezetőinek feladata az irányításuk alatt álló egységeknél:

 

­   a leltározás előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok meghatározása, ütemezése, (szabadságolások csak rendkívüli esetben engedélyezhetők)

­   a leltárutasításban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása, megszervezése (személyi, tárgyi feltételek megteremtése)

­   a leltározásban résztvevő személyek (leltározási csoport) kijelölése a leltározási utasításban foglaltaknak megfelelően

­   idegen helyen tárolt eszközök meglétéről nyilatkozat megkérése, vagy a vagyonelem bekérése a leltár idejére

­   a leltározási utasításban és ütemtervben foglaltak megismertetése a leltározási csoport tagjaival

­   a leltáreltérések kivizsgálása,

­   a leltárhiányokért való felelősség megállapítása;

­   a felelősökkel szemben kártérítési eljárás kezdeményezése

­   intézkedés az eltéréseket előidéző okok megszüntetésére.

 

A leltározásban résztvevő személyekre a javaslatot, illetve megbízását, külön ügyelve az összeférhetetlenségekre, (a leltározó csoportvezető és leltárellenőr személye más és más legyen, a szervezeti egység vezetője nem lehet a csoport tagja stb.) egyben a leltározási körzet (hely) megnevezését a leltározási utasításban /melynek kiadása augusztus végén várható/ foglaltak szerint és határidőig kell megküldeni a GI titkárságára

 

A leltározás  irányítására  Stevula Zoltánnét, a GI Számviteli és Kontrolling Osztály dolgozóját jelölöm ki.

 

Az ütemterv szerinti leltározási feladatok gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos tennivalókat a leltározási utasítás ismerteti.

 

Győr, 2016. június 30.

                                                                                                          

         Dr. Földesi Péter                      Dr. Filep Bálint                    Papatyi Csaba

                   rektor                                    kancellár                     gazdasági igazgató

 

 

Melléklet:  2016. évben leltározandó eszközök és források 

(A melléklet megtekintéséhez BEJELENTKEZÉS szükséges)

Események

Szakirányválasztás 2020. szeptember 14. - 2020. szeptember 19.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 18. - 2020. szeptember 19.
Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2020. szeptember 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.