Központban a hallgató: nagyívű projekt segíti az oktatás fejlesztését

A mesterséges intelligencia és a 3D virtuális oktatási terek is szerepet kapnak a Széchenyi István Egyetemen annak érdekében, hogy csökkenjen a főleg műszaki képzésekre Európa-szerte jellemző hallgatói lemorzsolódás. Több mint száz oktató és munkatárs dolgozik az ezt is segítő 1,2 milliárd forint költségvetésű projekten, amelyről tegnap tartottak tájékoztatót.

2018. november 28., Győr - Nyerges Csaba, SZEhírek, Fotók: Májer Csaba József

A nagyívű, egész egyetemet átfogó, a stratégiai célokhoz szervesen illeszkedő projekt az „Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen” nevet viseli. Több mint 1,2 milliárd forint a teljes költségvetése, EFOP 3.4.3-16-2016-00016 az azonosítója. Szakmai vezetője Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia, projektmenedzsere pedig Ivánné Szabó Tímea.

 

Ivánné Szabó Tímea százharminc egyetemi oktató, munkatárs és kilenc alprojektvezető munkáját fogja össze a projekt négyéves időtartamában.

„A közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások, az oktatási innováció, a nemzetköziesítés háttértámogatása, Kárpát-medence oktatási terének fejlesztése, a pedagógusjelöltek felkészítése a szociálisan hátrányos helyzetű diákok gondjaira, a sportszolgáltatások fejlesztése, valamit az egészségügyi, agrár és gazdasági területen a szakirányú szakképesítést adó piaci képzések fejlesztése egyaránt a projekt hatósugarába tartozik” – tájékoztatott Ivánné Szabó Tímea.

A tavaly márciusban startolt, négy évet átölelő projektben eddig 130 egyetemi oktató és munkatárs vett részt a fejlesztésekben, projektfeladatok ellátásában. Az e-learning és a VR-tér fejlesztéséhez több mint félszáz tananyag kapcsolódott, meghaladja a hatszázat az elkészült videopéldatárak száma 122 órányi hosszúságban, a tananyagokba építhető micro-learning animációs filmekből eddig hatvan készült, nyolcvan oktatói tanulmányút, konferencialátogatás valósult meg, és 223 számítógép segíti többek között a VR-tananyagfejlesztést.

A hallgatói eredményesség növelése

A tájékoztatón az alprojektvezetők részletesen is bemutatták az eddigi eredményeket. Dr. Horváth András a hallgatói eredményesség növelésének lehetőségeiről beszélt. A cél, hogy minél többen eljussanak a diploma megszerzéséig. A lemorzsolódás csökkentése érdekében oktatói mentorrendszert épít ki az egyetem. A rendelkezésre álló jelentős adatbázisra alapozva, mesterséges intelligencia, gépi tanulás alapú rendszerek felhasználásával próbálják előre megjósolni, hogy kik a veszélyeztetettek ezen a területen, és mentori támogatást adni a felzárkózásukhoz. Emellett fontosnak ítélik, hogy még inkább a mai, valós hallgatói igényekhez igazítsák az oktatást. Az új generációk már a YouTube-on növekedtek fel, ezt figyelembe véve videopéldatárak is segítik a megértést. Csaknem százezerszer töltötték le tavasz óta ezeket a videókat. Azoknál a tantárgyaknál, ahol ilyen jellegű oktatási anyagok is rendelkezésre állnak, jelentősen csökkent a lemorzsolódó hallgatók száma. Vagyis akár egyetlen, gyors beavatkozás, ami teljes mértékben a hallgatói igényekhez igazítja a példamegoldásokat, már önmagában is nagy előrelépést hozhat.

 

Dr. Horváth András abban segít, hogy minél több hallgató eljusson a diploma megszerzéséig.

Oktatási innováció

Az oktatási innovációval kapcsolatban Lampert Bálint elmondta, hogy az egyetem meglévő e-learning rendszeréhez kapcsolódtak a fejlesztéssel. Az eddigi kétdimenziós tananyagokat 3D virtuális tudástérben helyezik el. Úttörő jellegű tevékenység ez, hiszen a módszertant is ki kell alakítani hozzá. A VR-learning többek között az egyetem oktatói által fejlesztett Maxwhere platformjára épül. A fejlesztések elkezdődtek, a virtuális tér adta lehetőség 30-50 százalékkal meggyorsítja a tananyaghoz való hozzáférést. Az egyetemen újonnan alakult VR Learning Központ is segíti az oktatókat.

Nemzetköziesítés

Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia tájékoztatása szerint a nemzetközesítéssel kapcsolatban arra is törekszenek az alprojektben, hogy  javuljon a külföldi hallgatók kiszolgálása, bővüljön az oktatáson kívüli programkínálat,  és fejlődjön az angol nyelvű adminisztráció. A belső szabályzatok, útmutatók angolra fordítását, az adminisztrációs személyzet felkészítését is segíti a projekt, ami nemcsak a nemzetközi hallgatók győri képzését ösztönzi. Ugyanígy támogatja a széchenyis oktatókat is abban, hogy külföldi szakmai utakon, konferenciákon vegyenek részt a jó tapasztalatok, jó gyakorlatok megismerése érdekében.

Kárpát-medencei oktatási tér fejlesztése

A Kárpát-medence oktatási terének fejlesztésével kapcsolatban Dr. Tompos Anikó arról beszélt, hogy erősíteni szeretnék a kapcsolatot a magyar nyelven is oktató határon túli felsőoktatási intézményekkel.  Fontos célkitűzés, hogy a határon túli magyar értelmiség fennmaradjon, sikerüljön fékezni a beolvadását, migrációját. Az Apáczai-kar és a nyitrai egyetem, illetve a rév-komáromi egyetem pedagógusképzése között már egyre több a kapcsolódási pont, ugyanígy a kolozsvári és a nagyváradi egyetemmel is. Az őszi Apáczai-napok egyik fő témája is a Kárpát-medencei magyar nyelvű pedagógusképzés fejlesztése volt.

 

Dr. Tompos Anikó a Kárpát-medence oktatási terének fejlesztésében működik közre.

A felsőoktatási egészségnevelés fejlesztése

A felsőoktatási egészségnevelés fejlesztésével kapcsolatban Vajnorák Martin elmondta, hogy az egyetem Testnevelési és Sportközpontjával, a SZESÉ-vel és a Hallgatói Sportirodával együttműködve határozták meg a célokat, az egyetemi versenysport népszerűsítését, a hallgatók fizikai aktivitásának növelését, a sportszolgáltatások bővítését.  Ide tartozik például az integrált kispályás labdarúgás, az aerobic max, az aerobic maraton, a kolesz kondi. Feladatul tűzték ki az élsportolói mentorálást is, segítve a kettős életpályamodell kialakítását.

(Felnőtt)képzési területek fejlesztése

A piaci igényeknek megfelelő szakirányú továbbképzések területe a projekt keretén belül átöleli az egészségügyi, agrár és gazdaságtudományi képzést. Nagy sikerrel vezették be például a szülészeti nőgyógyászati szonográfus képzést.  Az agrárképzési terület fejlesztéséről Dr. Szalka Éva beszélt. A projekt eddigi, húsz hónapos időszaka alatt nyolc szakmérnökképzést akkreditáltattak. Megemlítette többek között a tejipari, a precíziós mezőgazdasági, az élelmiszerszervező, az élelmiszer termékpálya szakmérnök és szakmenedzser képzést.  Dr. Kovács Gábor a gazdasági szakirányú szakképesítést adó piaci képzések fejlesztéséről adott tájékoztatást. Elmondta, hogy tizenhárom tananyagfejlesztés fog megvalósulni az alprojekt keretén belül, ezekből hat már elkészült, és négyféle felnőttképzést alakítottak ki. Az utóbbiban a controlling és a fürdőturizmus területére koncentrálnak.

Pedagógusképzés-fejlesztés

A tanító szakos hallgatók felkészítése, érzékenységének fokozása az együttnevelésre, a Tanoda programon belül a pedagógusjelöltek felkészítése a szociálisan hátrányos helyzetűek problémáira, valamint a szakmai, nyelvi kompetenciák fejlesztése adja a Kövecsesné Dr. Gősi Viktória vezetésével zajló pedagógusképzés-fejlesztési alprojekt vázát.

Ablonczyné Prof. Dr. Mihályka Lívia zárszavában arra hívta fel a figyelmet, hogy a projekt során az egyetemi karok, osztályok, irodák munkatársai közötti aktív, kiváló együttműködés is hozzájárul az egyetem stratégiai céljainak hallgatóközpontú megvalósulásához.

Események

Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00