Közigazgatás szakmai utánpótlását célzó ösztöndíjprogramok

Magyarország Kormánya három, a közigazgatás szakmai utánpótlását célzó ösztöndíjprogramot működtet: a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramot, a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot és a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramját

I. Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: TKÖ Program)

A kormányhivatalok számára egyedülálló lehetőség, hogy a TKÖ Program 12 hónapja alatt a munkatapasztalattal még nem rendelkező, ám szakismerettel bíró ösztöndíjasok létszámfelettiként, a Miniszterelnökség költségvetésének terhére hasznos segítőkké, munkatársakká váljanak. Ezzel együtt a pályakezdő fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedésének esélyét is jelentősen megnöveli a TKÖ Program.

Tekintettel arra, hogy a TKÖ Program célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása, a kiválasztott pályázóknak olyan területen célszerű a szakmai gyakorlat eltöltése, ahol érdemben és hatékonyan tudják segíteni a munkát. Ennek érdekében indokolt már a kiválasztási eljárást megelőzően azon fiatalok körében terjeszteni a TKÖ Programban való részvétel lehetőségét, akik hozzáadott értéket jelentenek a kormányhivatali struktúrában.

A fővárosi és megyei kormányhivataloktól kapott tájékoztatás szerint az országban jelenleg az alábbi munka-, illetve feladatkörökben tapasztalható munkaerőhiány vagy olyan magas szintű fluktuáció, ami a folyamatosan magas színvonalú munkavégzést gátolja.

 • állami főépítész,
 • állampolgársági és honosítási feladatkör (állampolgársági ügyintéző),
 • állat- egészségügyi és élelmiszer- biztonsági feladatkör (állatorvos, főállatorvos, hatósági állatorvos),
 • belső ellenőr,
 • családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatkör (gyámügyi és gyermekvédelmi szakügyintéző, igényelbírálási és adategyeztetési ügyintéző),
 • egészség- és nyugdíjbiztosítási feladatkör (nemzetközi nyugdíjbiztosítási revizor, egészségbiztosítási jogorvoslati / pénzbeli ellátási / pénzügyi szakügyintéző),
 • építésfelügyeleti hatósági feladatkör (építésfelügyeleti szakügyintéző, építésigazgatási ügyintéző és építésfelügyelő, építéshatósági szakügyintéző, energetikai szakügyintéző),
 • építésügyi feladatkör (építészmérnök, építőmérnök, magasépítő mérnök, munkaügyi / munkavédelmi ügyintéző, munkavédelmi ellenőr, műemlék szakügyintéző),
 • gazdálkodási és hatósági feladatkör (pénzügyi referens, oktatási szakügyintéző, másodfokú szakügyintéző, kulturális szakügyintéző),
 • hatósági feladatkör (hatósági szakügyintéző),
 • humánpolitikai feladatkör (humánpolitikai ügyintéző, igazgatási ügyintéző),
 • igazságügyi feladatkör (pártfogó felügyeleti szakügyintéző),
 • jogi és igazgatási feladatkör (jogi előadó, titkársági referens),
 • támogatási és rehabilitációs feladatkör (rehabilitációs ellenőrzési szakügyintéző),
 • informatikus
 • közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör (közlekedés hatósági piacfelügyeleti ellenőrzési / műszaki szakügyintéző, gépjármű-közlekedési szakügyintéző, útügyi szakügyintéző, hídügyi szakügyintéző, hajóüzembiztonsági és regiszteri szakügyintéző),
 • népegészségügyi feladatkör (általános orvos, fogorvos, laboratóriumi orvos, tisztiorvos, tisztifőorvos, közegészségügyi- járványügyi szakügyintéző [bizottsági] orvosszakértő, környezet-egészségügyi szakügyintéző, gyógyszerfelügyelő),
 • növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör, környezet- és természetvédelmi feladatkör, közlekedési, műszaki és mérésügyi feladatkör (energetikai szakügyintéző, erdész, földmérő, vadgazdálkodási- és településmérnök, régész, közlekedésmérnök, bányafelügyeleti főgeológus, városgazdasági mérnök, vadászati szakügyintéző, kármentesítési szakügyintéző, hulladékgazdálkodási szakügyintéző),
 • ügyfélszolgálati feladatkör (okmányirodai / kormányablak szakügyintéző),
 • TOP 5.1.1. projektben munkaerő- piaci szolgáltatást nyújtó munkakör,
 • TOP 5.1.2. projektben munkaerő- piaci szolgáltatást nyújtó munkakör. 

I.  Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: MKÖ Program)

A MKÖ Programra, amely kiváló lehetőség a központi közigazgatásban egy 10 hónapos szakmai gyakorlat eltöltésére, várhatóan 2017. október 15. napjától lehet jelentkezni. Az MKÖ Programra 30. életévüket be nem töltött diplomás fiatalok jelentkezhetnek, akik magabiztos idegennyelv- tudással rendelkeznek. Az MKÖ Program egy 7 hónapos hazai és 3 hónapos külföldi szakaszból áll, amely elteltével a résztvevők igen nagy eséllyel helyezkedhetnek el a belföldi befogadó intézményüknél. A hazai programszakaszban a szakmai tapasztalatszerzés mellett közigazgatási alapozó képzésben, kompetencia-fejlesztő tréningeken és a külföldi programszakaszra felkészítő nemzetbiztonsági, valamint angol nyelven zajló Európai Uniós szakismereti képzéseken vesznek részt. A minisztériumokban és külföldön egyaránt mentorok segítik az ösztöndíjasok munkáját. Az ösztöndíj összege 2018-ban havi 130.000 forint adó- és járulékmentes jövedelem.

 

II. Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramja ( a továbbiakban: FKÖ Program)

Az FKÖ Program 2017. évi őszi szemeszterjének pályázati időszaka lezárult. Az FKÖ Programban olyan érzékszervi, mozgásszervi és értelmi fogyatékos felsőoktatási hallgatók vehetnek részt, akik aktív hallgatói jogviszonnyal és négy lezárt félévvel rendelkeznek. A jelentkezők számára életkori megkötés nincs. A pályázatot elnyert ösztöndíjasok egy minisztériumban kapnak lehetőséget heti 20 óra időtartamban szakmai gyakorlatuk eltöltésére és szakismeretük bővítésére. Főszabály szerint napi 4 órát kell eltölteniük szakmai gyakorlati helyükön, azonban – a befogadó intézmény munkarendjéhez igazodva – lehetőség van arra is, hogy munkaidejüket rugalmasan alakítsák. Bár az FKÖ Programnak nem a továbbfoglalkoztatás, hanem a tapasztalatszerzés az elsődleges célja, több példa is bizonyítja, hogy a program letelte után is számítanak a jól teljesítők szakértelmére. Az őszi FKÖ Programban részt vevők havi 50.000 forint, adó- és járulékmentes ösztöndíjat kapnak.

A közigazgatási ösztöndíjprogramokról részletesebb információk a tko.kormany.hu, az mko.kormany.hu és az fko.kormany.hu weboldalon, valamint a programok Facebook oldalán érhetőek el.

Az érdeklődők számára javasoljuk továbbá a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról ls egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet és a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet tanulmányozását is. 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Fiatalok IstenTisztelete 2019. április 21. 20:00 - 21:00
Networkshop 2019 konferencia 2019. április 23. - 2019. április 26.