Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján:
 
1.) Szervezeti, személyzeti adatok
1.1) Azonosító adatok
1.2) Elérhetőségi adatok
1.3) A szervezeti struktúra
1.4) Az egyetem vezetői
1.5) Ügyfélkapcsolati vezető
1.6) Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium
 
2.) Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1) Az egyetem alaptevékenysége, feladat- és hatáskörét meghatározó szabályok
2.5) Közszolgáltatások
2.6) Az egyetem nyilvántartásai
2.7.) Egyetemi kiadványok
2.8) Az egyetem döntései (Szenátus)
2.10) Hirdetmények,közlemények
2.11) Pályázatok
2.12) Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok
2.12.1) Akkreditációs Önértékelkések
2.12.1.1.) Intézményi Önértékelés
2.12.1.2.) Deák Ferenc Állam- és Jogtuományi Kar
2.12.1.3.) Kautz Gyula Gazgadástudományi Kar
2.12.1.4.) Műszaki Tudományi Kar
2.12.1.5.) Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet
2.12.1.6.) Varga Tibor Zeneművészeti Intézet (melléklet)
2.12.2.) Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
2.12.3.) A működés eredményessége, teljesítmény
2.12.4.) Akkreditációs jelentés
2.13) Közérdekű adatok igénylése
 
3.) Gazdálkodási adatok
3.1) Költségvetések, beszámolók
3.1.1) Éves beszámolók
3.1.2) Költségvetések
3.2) A foglalkoztatottak
3.2.1.) Foglalkoztatottakra vonatkozó főbb jogszabályok
3.2.1.1.) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
3.2.1.2.) Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3.2.1.3.) Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
3.2.1.4.) Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
3.2.2.) Alkalmazotti létszám adatok
3.2.2.1.) 2015.
3.2.2.2.) 2016.
3.2.2.3.) 2017.
3.2.2.4.) 2018.
3.2.3.) Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti adatközlés
3.2.4.) Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó foglalkoztatási előírások
3.3) Az intézmény által nyújtott támogatások
3.4.) Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések
3.6.) ötmillió forintot meghaladó kifizetések
3.7.) Az Európai Únió támogatásával megvalósuló fejlesztések
3.8) Közbeszerzési információk 
3.8.1) Közbeszerzési tervek
3.8.2) Közbeszerzési szerződések és szerződésmódosítások
3.8.3) Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
3.8.4) Tájékoztató a szerződések teljesítéséről
 
Támogatások
1.) Szakképzési támogatások
2.SZJA 1% felajánlások
 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Név: Dr. Dudás Kinga

Email: dudas.kinga@sze.hu

Tel.: +36 96 503 400/3331

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.