Középpontban a regionális versenyképesség

Impulzusok a fejlődési folyamatokhoz

(Révfalui Hírlap, 2006. december, kiadja a Győr-Révfalui Baráti kör Egyesület, Winkler Csaba)

A Széchenyi István Egyetem 2007-től 2015-ig tartó fejlesztési programjainak középponti eleme a regionális versenyképesség fokozásának előmozdítása. Ennek kulcsát az egyetem elsősorban az innovációs készség, valamint a kutatás + fejlesztés + innováció jelentős térnyerésében látja.

A programok hatására indukált gazdasági fejlődés növekvő mértékű lesz, s magasabb szintű foglalkoztatást eredményez. Ahhoz, hogy ez a növekedés fenntartható legyen, szükséges a megfelelő szintű és képzettségű, folyamatosan megújulni képes humán erőforrás biztosítása – mondta el Szilasi Péter Tamás projektszakértő, a Széchenyi István Egyetem munkatársa.

Ezen hatásmechanizmus beindítása érdekében az egyetem programja három ponton kíván új impulzusokat adni a térség fejlődési folyamatainak. A fejlesztés kiemelten foglalkozik a régió számára központi jelentőségű járműipar, illetve az ehhez kapcsolható fenntartható közlekedés témakörével. Ezek közül az első a K+F+I potenciál fejlesztése, amelynek központi eleme az egyetemi tudásbázis célirányos fejlesztése, az ehhez közvetlenül kapcsolódó vállalati K+F kapacitások letelepedésének elősegítésével, koncentrációjával.

Az innovációs készség fokozását az egyetem programja a megfelelő sűrűségű és koncentrációjú vállalati - egyetemi kutatási hálózat létrejöttének elősegítésében jelöli meg. Ennek legfontosabb eleme a képzési kínálat folyamatos megújítása, korszerűsítése és a cégekkel végzett egyetemi kutatások eredményeinek közvetlen bevitele az oktatásba.

A győri egyetem a minél nagyobb társadalmi és gazdasági beágyazottság elérése érdekében szoros kapcsolatot alakított ki az AUTOPOLIS program szakmai konzorciumának tagjaival. A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Pannon Autóipari Klaszter, az Innonet Technológiai és Innovációs Központ, valamint a győri Ipari Park által képviselt és összefogott vállalathálózat, kiegészülve az egyetemi programokhoz kötődő szervezetekkel (Practing gyakorlatorientált képzési program, Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ, Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont) a meglévő és megszerzendő tudás gyors hasznosulását biztosítja.

A Tudásközpont és a Tudáspark fejlesztésére irányuló programok egymásra épülnek és egymást kölcsönösen erősítik. A programot az AUTOPOLIS fejlesztési pólus konzorciumi tagjai és programalkotói teljeskörűen támogatják, s ez biztosítékot jelenthet arra, hogy a járműiparhoz, illetve a fenntartható közlekedéshez kötődő koncentrált „tudástér”, az AUTOPOLIS központi „tudásmagját” fogják alkotni. Ennek megfelelően a fejlesztések nagyságrendjének tervezésekor az egyetemnek a teljes AUTOPOLIS tudáshálózatot – melynek kiterjedése egybe esik a Széchenyi István Egyetem elsődleges vonzáskörzetével: Felső- és Nyugat Dunántúl – kell kiszolgálnia.

Események

Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00