Klebelsberg Kuno-ösztöndíj

Általános ismertető

A Klebelsberg Kuno-ösztöndíj hungarológiai témájú, a magyar nyelv és kultúra külföldi emlékeinek feltárására és megőrzésére irányuló kutatási projekteket támogat. Az ösztöndíj 1999 évi alapítása óta több mint 15 országban támogatott többszáz kutatást. 2006 és 2017 között több mint 330 kutatási projekt valósult meg az ösztöndíj keretében.

Célok

Az ösztöndíj általános célja, hogy • elősegítse a külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb helyszíneken a magyar nyelv és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozását; hozzájáruljon a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munkához; támogassa bölcsészet- és társadalomtudományi szakemberek, kutatók, oktatók külföldi könyvtári, kézirattári, múzeumi és levéltári kutatásait, valamint kulturális és tudományos célú, külföldi tanulmányútját.

Időtartam

Az ösztöndíj időtartamát a bíráló bizottság határozza meg a pályázat elbírálásakor. A pályázati munkatervtől függően az ösztöndíj időtartama legfeljebb 3 hónap lehet.

Ösztöndíj

Az ösztöndíj átlagosan havi 300.000 forintnak megfelelő pénzbeli hozzájárulást, valamint a Collegium Hungaricumokkal rendelkező városokban szállást, egyéb helyeken szállásköltség-hozzájárulást biztosít. Ezen felül az ösztöndíj fedezi az ösztöndíj teljes időtartamára szóló utasbiztosítást és az egyszeri oda-vissza út költségét.

Pályázati feltételek

A pályázaton az vehet részt, aki mesterképzésben vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 158. § (5) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tudományos, fokozattal rendelkező oktatók, kutatók. Az ösztöndíj több alkalommal is elnyerhető. Az ösztöndíjnak nem feltétele a magyar állampolgárság.  

Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetén szükséges a következő intézmények egyikének főigazgatója által kiállított igazolás arról, hogy a tervezett pályázati projekt új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatásban:

  • Magyar Nemzeti Levéltár
  • Országos Széchényi Könyvtár
  • Magyar Nemzeti Múzeum

Figyelem! A részletes pályázati feltételek mindig az aktuális pályázati felhívásban olvashatók!

Pályázati anyagok

A pályázatot a fenntartó minisztérium (a KKM) évenként egy alkalommal hirdeti meg.

További információk:

Pályázati kiírás a 2018. évre

Pályázati adatlap 2018. évre

A Klebelsberg Kuno ösztöndíjat a Külföldi Magyar Intézetek Főosztály (Külgazdasági és Külügyminisztérium) kezeli.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos kérdéseivel az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást:

2017. október 27-ig, hétfőtől-csütörtökig,10.00-13.00 óra között:

Praznóczy Orsolya, nemzetközi referens

Telefon: +36 1 666 7913

E-mail:  orsolya.praznoczy@mfa.gov.hu

2017. november 2-től:

Balás Rita nemzetközi referens

Telefon: +36 1 666 7913

E-mail:  rita.balas@mfa.gov.hu

Levélcím:

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Külföldi Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság (korábban: Balassi Intézet)

Budapest

Somlói út 51.

1016

Események

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00