Junior Príma díj magyar tudomány kategória: Dr. Sulyok Gábor

(Vasárnapi Hírek, 2009. december 20.)

Krausz Viktória

Dr. Sulyok Gábor, az MTA Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és ügyvezető igazgatója, továbbá a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékének egyetemi docense és korábbi tudományos dékánhelyettese maradéktalanul elégedett eddigi pályafutásával. A Junior Príma Díj „Magyar Tudomány” kategóriájának egyik idei nyertese tíz éve a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát majd – doktori tanulmányaival párhuzamosan – főállású kutató és oktató lett, amely tevékenységét a mai napig végzi Budapest és Győr között ingázva. Megítélése szerint a tudományos kutatás és az oktatás egymást kölcsönösen erősítő tevékenységek, amelyekből a szakmai közösség tagjai és a hallgatók profitálhatnak. Bár szívesen kipróbálná magát más országokban vendégkutatóként vagy oktatóként, nem tervez huzamos idejű külföldi tartózkodást – töretlenül hűséges jelenlegi munkahelyeihez.

A magas elismerést tudományos kutatási és közéleti munkásságáért kapta. Ajánlói dr. Pálinkás József, az MTA elnöke és dr. Lamm Vanda az MTA Jogtudományi Intézetének igazgatója, az MTA levelező tagjai voltak. Sulyok Gábor az elmúlt tíz évben jelentős számú publikációt tett közzé magyar és angol nyelven, köztük két könyvet, amelyek egyes fejezeteit az oktatásban is használják. – Az első monográfia az öt évvel ezelőtt megvédett doktori értekezésem kibővített változata, amely a hazai szakirodalomban elsőként foglalkozott az emberi jogok érvényre juttatása érdekében alkalmazott fegyveres erőszakkal, már néven a humanitárius intervencióval. Az idén megjelent könyvem az ENSZ Biztonsági Tanácsának – jelenleg is napirenden lévő – szervezeti és szavazási reformjáról szól, amelyet szervezetelméleti szempontok fényében vontam kritikai elemzés alá. Mindemellett főként a fegyveres erőszak és a beavatkozás tilalma, az emberi jogok védelme, a nemzetközi jog története, valamint az ENSZ működése terén végzek kutatási tevékenységeket.

Az 1976-ban született kutató-oktató elsősorban a nagyobb kihívást jelentő előadásokat és a doktori iskolában végzett oktatást kedveli, de a szemináriumi foglalkozásokat is hasznosnak tartja, hiszen ezeken nyílik alkalom a tananyaghoz kapcsolódó nemzetközi események bővebb megvitatására. – Szeretem a munkámat: a tudományos problémák feltárását, megoldását és a hallgatókkal való foglalkozást. Elismerem, hogy szigorú vagyok a számonkérésben, de ez a hallgatók érdekeit és szakmai fejlődését szolgálja. Nagyra értékelem a tehetséget, a szorgalmat, és a kiváló teljesítményt. Bár a felsőoktatásban végzett oktatói tevékenység nem „népszerűségi verseny”, úgy vélem, kedvelnek a hallgatók. Ez a díj megerősített abban, hogy szükség van a kutatói és – az ezzel szorosan összefonódó – oktatói munkámra. Egyébiránt nagy meglepetésként ért, amikor megtudtam, hogy jelölt vagyok, már a tény is óriási megtiszteltetés. A díj mindig emlékeztet majd arra, hogy keményen kell dolgoznom, színvonalas kutatómunkát kell végeznem és támogatnom kell a fiatalabbak tudósgenerációkat, ahogyan korábban engem is segítettek jelölőim, valamint a győri egyetemi és kari vezetés.

Sulyok Gábor szabadidejében többnyire olvas, utazik, vagy – ha a körülmények engedik – az amatőr csillagászatnak hódol. Nemrég új elméleti jellegű kutatásba kezdett a nemzetközi jog területén, amelynek eredményeit könyvben szeretné a szakma elé tárni. Közeli céljai között a habilitált egyetemi oktató, távlati tervei között pedig az MTA doktora cím megszerzése szerepel.

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00