JKK- Pályázat tudományos munkatárs munkakör betöltésére 3.

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Járműipari Kutatóközpont

TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

(91.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.07.05-2019.05.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Művelt tudományterületének megfelelően részvétel kutatási projektekben; részvétel az elért tudományos eredmények hazai és nemzetközi szaklapokban, tudományos konferenciákon, szakkönyvekben történő publikálásában; aktív részvétel a tudományos, szakmai közéletben." "77-3902-90 munkaszámon jegyzett Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programon belül Kiber fizikai rendszerekkel kapcsolatos kutatás, IPAR 4.0, gyártástechnológiák kutatása / témavezetői feladat ellátása" Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- PhD, (DLA) villamosmérnök,

- Tudományos fokozat; az adott tudományterületen legalább 3 éves sikeres oktatói és/vagy kutatói gyakorlat; idegen nyelven publikáljon, szemináriumokat, előadásokat tartson.

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- Pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni); részletes szakmai önéletrajz; tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában); motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását);

- A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni).

- Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2018 , valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS.

és

- Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2018.06.04-2018.07.03.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00