Innovációs díj 2014

Három évvel ezelőtt, a Magyar Tudomány Ünnepén adtuk át első ízben az egyetemi oktatóink, innovátoraink erkölcsi megbecsülését elismerni hivatott Innovációs Díjat. Első díjazottként Dr. Tóth-Nagy Csaba, a Belsőégésű Motorok Tanszék docense, majd 2012-ben Molnárka Győző, a Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék professzora, tavaly pedig Dr. Varga Zoltán a Közúti és Vasúti Járművek Tanszék egyetemi docense kapta az elismerést kimagasló feltalálói és hallgatói innovációt támogató tevékenységéért.
Az egyetem vezetése fontosnak tartja az olyan oktatóink, kutatóink elismerését, akik oktatási és kutatási tevékenységük mellett a kutatási eredményeiknek a hasznosítását is fontosnak tartják, amelybe külső, vállalati partnereket is bevonnak.

2014 októberében egyetemünk vezetőhez és tanszékvezetőihez juttattuk el azt a felterjesztési felhívást, amivel az Innovációs Díjra legalkalmasabb munkatársaink azonosítását kértük tőlük. A felhívásban az alábbi feltételeket fogalmaztuk meg:
· a jelölt kreativitása, innovativitása, eredményeinek gyakorlati hasznosítása,

  • a jelölt által elért kiemeledő teljesítmény aktualitása, időszerűsége,
  • a szakmai tevékenység műszaki, gazdasági és társadalmi hatása,
  • az alkotói, feltalálói tevékenység eredményessége, pl. szabadalom, know-how, szoftver.

A felterjesztési felhívásra 2 pályázat érkezett be a megadott határidőig. Az egyetem rektorának, Földesi Péter professzornak és az Egyetemi Doktori Tanács elnökének, Kóczy T. László professzornak a javaslatára 2014 évben két innovációs díj kerül átadásra: Pólik Zoltán és Dr. Wersényi György részére.

Pólik Zoltán a Műszaki Tudományi Kar Automatizálási Tanszékének oktatási tevékenységében vesz részt, főállásban pedig a Balluff Elektronika Kft kutató-fejlesztő munkatársa. Intelligens induktív érzékelőkkel kapcsolatos kutatási és fejlesztési területén számos eredménnyel és publikációval rendelkezik, melyekben fejlett tulajdonságokkal rendelkező érzékelőkkel foglalkozik. Pólik Zoltán az irányítástechnikában, a szabályozástechnikában, az ipari automatizálásban és az autóiparban leggyakrabban használt érzékelőtípus minőségi paramétereinek javításán dolgozik. Munkája során olyan érzékelőket hozott létre, amelyek sok szempontból meghaladják a tudomány mai állása szerint tervezett érzékelők tulajdonságait. A közelmúltban nemzetközi szabadalma jelent meg (WO 2014/146623 A1), amelyben egy olyan tranziens mérésen és digitális jelfeldolgozáson alapuló induktív szenzort mutat be, amelynek karakterisztikája független a céltárgy anyagától. Az elméleti kidolgozáson túl a jelölt a szenzor prototípusát is létrehozta, amelynek működése teljesíti az elvárásokat. Célja a szabadalomban bemutatott elven működő szenzorcsalád létrehozása.
Pólik Zoltán szakmai és tudományos munkája mellett személyes céljának tekinti az ipar és a felsőoktatás kapcsolatának fejlesztését és erősítését, illetve fontos még kiemelni, hogy a közelmúltban adta be PhD dolgozatát az „Intelligens induktív érzékelők" témában és házi védése 2014. október 28-án sikeresen lezajlott.

Dr. Wersényi György a Műszaki Tudományi Kar Távközlési Tanszék docense, a villamosmérnöki és informatikai tudományok területén végzett akusztikai témakörű fejlesztőmunkája, innovációs tevékenysége folyamatos. Az akadémiai szférához köthető tevékenysége mellett az ipari alkalmazások területén is aktív, több Audi-s projekt vezetője. Az elmúlt években vakok és gyengénlátók segítését szolgáló rendszerek fejlesztésén dolgozik, beleértve a hang-alapú szoftveres környezetet és a navigációs, tájékozódást segítő alkalmazásokat, elsősorban okostelefonok számára. A Wersényi György által kifejlesztett megoldás a vak emberek egyik legnehezebb feladatát az egyenestartást támogatja, azaz az egyenes vonalú sétálást segíti. Az applikáció a telefon vagy tablet mágneses szenzorát iránytűként használja.
A 2014-es évben elnyert többéves Horizon2020-as pályázat konzorciumi partnereként olyan mobil, hordozható, a vakokat mozgás közben segítő rendszer kerül kiépítésre és szabadalmaztatásra, amely valós-időben képes sztereó 3D kamerák által mutatott kép alapján tárgyak felismerésére és azok hanghatásokkal való ellátásra. Ennek során alternatív fejhallgató rendszereket tervez, amely a külvilág zajait is beengedi, valamint rezgéssel és hangokkal párhuzamosan kommunikál.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.