Információk az egyetemi beruházásról 6/2013.sz. hírlevél

Tisztelt Kollégák, tisztelt Hallgatók!

A Környezet, Energia Operatív Program keretében Európai uniós és Magyar Állam támogatása mellett megvalósuló projekt két programot foglal magába: az „A-B” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0090) és a „C-D” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0091) energetikai korszerűsítése (továbbiakban KEOP projekt) programok építési feladatai, munkálatai tovább folytatódtak.

 A munkálatok fontosabb állomásai és további tervezett ütemezése a következő:

  • November hónapban a jóváhagyott ütemezésnek megfelelően folytatódnak a munkálatok, az épületekben, az irodai és tantermi ablakok cseréi megvalósultak teljes körűen. Az épületekben a fűtési rendszer feltöltése és üzembe helyezése megtörtént. A munkálatok miatt még nem teljes a rendszer visszaállítása illetve egyes részeinek felújítása is folyamatban van. E feladatok elvégzése során előfordulhatnak üzemzavarok még (hálózati tömítések miatti folyások, szelepek, vezetékek elhasználódása miatti hibák; átmenetileg túlfűtés illetve fűtés hiánya) melyeket a kivitelezővel együttműködve az egyetemi karbantartási feladatokkal együtt azonnal igyekszünk elhárítani.  
  • Az épületek 3. emeleti teraszaira kerülő 4-7 emelet felújítását szolgáló állványzat súlya miatt kiépített, biztonságot szolgáló alátámasztó dúcok a 2. emeleti tantermekben továbbra is szükségesek. November 20-ig a „D” és „C” épületek második emeletén az északi oldalon a dúcolások eltávolításra kerülnek a tantermekből, mert a homlokzatképzés befejeződött az ottani állványzat elbontásra kerül. Kérjük a többi érintett tanteremben, hogy a jelzőszalaggal elhatárolt állványzatok alatt továbbra se tartózkodjanak. Kérjük e korlátozás figyelembevételével használják az oktatótermeket! Ismételten hangsúlyozzuk az ilyen tantermekben oktató kollégák személyes felelősségét is!
  • Az aulában állványzatot biztosító alátámasztások készültek. Továbbra is kérjük a figyelmet az épületek közötti közlekedés során. Az épületek lépcsőházai közül a „B-C” épület közötti lépcsőház használható, az „A” épület lépcsőháza lezárásra került az építési munkálatok miatt. Az épületeken belül részleges korlátozások továbbra is várhatók elsősorban az épületek közötti átkötő folyosókon. A korlátozásokkal kapcsolatos ideiglenes tájékoztatókat kérjük vegyék figyelembe a továbbiakban is!
  • Az irodai és tanszéki szobákba, irodába lehetővé vált a visszaköltözés gyakorlatilag minden helyiségbe megtörtént illetve megtörténik november 20-ig az előzetes ütemezés és a Műszaki Tudományi Kar vezetésének a tájékoztatója és engedélye alapján. Ezúton is megköszönjük a munkatársaknak a munkálatokban való együttműködését és a türelmét.
  • Továbbra is korlátozott szintenként a mosdók és WC-k használata, a munkaterület fizikailag lehatárolt, a fülkék minden helyiségben használhatóak, kivéve a „C” épület 1. szintjén, ahol nem használhatóak a mosdók. Várhatóan az „A” jelű épületben a mosdókban is november folyamán megkezdősnek az ablakok cseréi ezért itt is az előbbiekhez hasonló korlátozások lehetségesek.
  • Az épületek egyéb részein (homlokzaton, tornyokon, átkötő folyosókon, tetőszerkezeten) több területen folyik a munkavégzés. Megkezdődött az Igazgatási épület tetőszerkezetén a napkollektorok tartószerkezetének építése is. November hónap második felében megkezdődik a Laboratórium épületén is a napelemek tartószerkezetinek kiépítése. A felvonulás és anyagszállítás miatt esetenként a Laboratórium épületet és Tanulmányi épületet határoló utakon, illetve az Igazgatási épület melletti út időszakos lezárás szükséges, ezért forgalomkorlátozások lehetségesek. Kérjük a munkálatokat érintő útvonalon is fokozott figyelemmel szíveskedjenek közlekedni, kérjük a közlekedési táblák jelzéseit az egész campus területén szíveskedjenek betartani. A parkolók használatát kérjük a közlekedő utak melletti szabálytalan parkírozás helyett!

A feladatok kivitelezését, szervezését és megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérjük a Műszaki Tudományi Kar képviselőnek bevonásával. A szükséges döntéseket a heti rendszerességgel a kivitelezővel tartott közös koordinációs értekezleten hozzuk meg a Műszaki Tudományi Kar vezetésének jóváhagyása mellett. A munkálatokról, koordinációs tárgyalásokról és a munkaterületek biztosításáról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a munkatársak részére a Műszaki Tudományi Kar információs rendszerén illetve az egyetem honlapján is.

Amennyiben bármilyen rendellenességet, indokolatlan kellemetlenséget tapasztalnak, vagy kérdésük van a beruházással kapcsolatban, azt osszák meg velünk a beruhazas-info@sze.hu címen!

2013. november 15.

Lipi László
projektvezetó
Dr. Fátrai György
dékánhelyettes

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00