Információk az egyetemi beruházásról 6/2013.sz. hírlevél

Tisztelt Kollégák, tisztelt Hallgatók!

A Környezet, Energia Operatív Program keretében Európai uniós és Magyar Állam támogatása mellett megvalósuló projekt két programot foglal magába: az „A-B” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0090) és a „C-D” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0091) energetikai korszerűsítése (továbbiakban KEOP projekt) programok építési feladatai, munkálatai tovább folytatódtak.

 A munkálatok fontosabb állomásai és további tervezett ütemezése a következő:

  • November hónapban a jóváhagyott ütemezésnek megfelelően folytatódnak a munkálatok, az épületekben, az irodai és tantermi ablakok cseréi megvalósultak teljes körűen. Az épületekben a fűtési rendszer feltöltése és üzembe helyezése megtörtént. A munkálatok miatt még nem teljes a rendszer visszaállítása illetve egyes részeinek felújítása is folyamatban van. E feladatok elvégzése során előfordulhatnak üzemzavarok még (hálózati tömítések miatti folyások, szelepek, vezetékek elhasználódása miatti hibák; átmenetileg túlfűtés illetve fűtés hiánya) melyeket a kivitelezővel együttműködve az egyetemi karbantartási feladatokkal együtt azonnal igyekszünk elhárítani.  
  • Az épületek 3. emeleti teraszaira kerülő 4-7 emelet felújítását szolgáló állványzat súlya miatt kiépített, biztonságot szolgáló alátámasztó dúcok a 2. emeleti tantermekben továbbra is szükségesek. November 20-ig a „D” és „C” épületek második emeletén az északi oldalon a dúcolások eltávolításra kerülnek a tantermekből, mert a homlokzatképzés befejeződött az ottani állványzat elbontásra kerül. Kérjük a többi érintett tanteremben, hogy a jelzőszalaggal elhatárolt állványzatok alatt továbbra se tartózkodjanak. Kérjük e korlátozás figyelembevételével használják az oktatótermeket! Ismételten hangsúlyozzuk az ilyen tantermekben oktató kollégák személyes felelősségét is!
  • Az aulában állványzatot biztosító alátámasztások készültek. Továbbra is kérjük a figyelmet az épületek közötti közlekedés során. Az épületek lépcsőházai közül a „B-C” épület közötti lépcsőház használható, az „A” épület lépcsőháza lezárásra került az építési munkálatok miatt. Az épületeken belül részleges korlátozások továbbra is várhatók elsősorban az épületek közötti átkötő folyosókon. A korlátozásokkal kapcsolatos ideiglenes tájékoztatókat kérjük vegyék figyelembe a továbbiakban is!
  • Az irodai és tanszéki szobákba, irodába lehetővé vált a visszaköltözés gyakorlatilag minden helyiségbe megtörtént illetve megtörténik november 20-ig az előzetes ütemezés és a Műszaki Tudományi Kar vezetésének a tájékoztatója és engedélye alapján. Ezúton is megköszönjük a munkatársaknak a munkálatokban való együttműködését és a türelmét.
  • Továbbra is korlátozott szintenként a mosdók és WC-k használata, a munkaterület fizikailag lehatárolt, a fülkék minden helyiségben használhatóak, kivéve a „C” épület 1. szintjén, ahol nem használhatóak a mosdók. Várhatóan az „A” jelű épületben a mosdókban is november folyamán megkezdősnek az ablakok cseréi ezért itt is az előbbiekhez hasonló korlátozások lehetségesek.
  • Az épületek egyéb részein (homlokzaton, tornyokon, átkötő folyosókon, tetőszerkezeten) több területen folyik a munkavégzés. Megkezdődött az Igazgatási épület tetőszerkezetén a napkollektorok tartószerkezetének építése is. November hónap második felében megkezdődik a Laboratórium épületén is a napelemek tartószerkezetinek kiépítése. A felvonulás és anyagszállítás miatt esetenként a Laboratórium épületet és Tanulmányi épületet határoló utakon, illetve az Igazgatási épület melletti út időszakos lezárás szükséges, ezért forgalomkorlátozások lehetségesek. Kérjük a munkálatokat érintő útvonalon is fokozott figyelemmel szíveskedjenek közlekedni, kérjük a közlekedési táblák jelzéseit az egész campus területén szíveskedjenek betartani. A parkolók használatát kérjük a közlekedő utak melletti szabálytalan parkírozás helyett!

A feladatok kivitelezését, szervezését és megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérjük a Műszaki Tudományi Kar képviselőnek bevonásával. A szükséges döntéseket a heti rendszerességgel a kivitelezővel tartott közös koordinációs értekezleten hozzuk meg a Műszaki Tudományi Kar vezetésének jóváhagyása mellett. A munkálatokról, koordinációs tárgyalásokról és a munkaterületek biztosításáról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a munkatársak részére a Műszaki Tudományi Kar információs rendszerén illetve az egyetem honlapján is.

Amennyiben bármilyen rendellenességet, indokolatlan kellemetlenséget tapasztalnak, vagy kérdésük van a beruházással kapcsolatban, azt osszák meg velünk a beruhazas-info@sze.hu címen!

2013. november 15.

Lipi László
projektvezetó
Dr. Fátrai György
dékánhelyettes

Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Moodle oktatás 2019. június 27. 09:00 - 11:30
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00