Információk az egyetemi beruházásról 4/2013.sz. hírlevél

Tisztelt Kollégák, tisztelt Hallgatók!

A Környezet, Energia Operatív Program keretében Európai uniós és Magyar Állam támogatása mellett megvalósuló projekt két programot foglal magába: az „A-B” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0090) és a „C-D” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0091) energetikai korszerűsítése (továbbiakban KEOP projekt) programok építési feladatai, munkálatai tovább folytatódtak.

A munkálatok fontosabb állomásai és szeptember hónapban a tervezett ütemezése a következő:

  • A Kivitelező a jóváhagyott ütemezés szerint elvégezte a nyári időszakban az épületek 1-3 szintjén a nyílászárócseréket minden oktatást szolgáló érintett tanteremben. Az oktatótermek 2013.09.02-tól rendeltetésszerűen használhatók, kivéve a második emeleti előadókat, ahol a 3. emeleti állványzatra kerülő 4-7 emelet felújítását szolgáló állványzat súlya miatt alátámasztó dúcok beépítését rendelte el a statikus tervező. A második emeleti előadók csökkentett kapacitással használhatóak, fizikailag bútorokkal és jelzőszalaggal elhatárolt állványzatok alatti területek csak munkavégzésre használhatóak. Kérjük e korlátozás figyelembevételével használják az oktatótermeket!
  • Az aulában állványzatot biztosító alátámasztás készült a C-D épületek lépcsőfeljárójánál illetve szeptember végéig készül a C-B épület határán is. Az állványzatok nem korlátozzák majd jelentősen az átjárást, ennek ellenére itt is kérjük a figyelmet az épületek közötti közlekedés során. A C-B épület közötti lépcsőfeljáró várhatóan szeptember közepéig kerül lezárásra, azt követően az A épület keleti részén lévő lépcsőfeljáró kerül munka alá és lezárásra.
  • Az irodai és tanszéki szobák nyílászáróinak cseréjére megkezdődött a 3. emelet irodáiban, várhatóan 2013. október végéig tartanak majd a jóváhagyott ütemezés szerint az épületek felső szintjein (3-7 emeleteken). Az ütemezés irodákra és tanszéki helyiségekre lebontott részletes ütemezésű, egyidejűleg egy-egy épület egyik oldalát érinti teljes hosszban. Az időpontokról és a szükséges információkról a Műszaki Tudományi Kar vezetése előzetes, egyeztetett helyszíni bejárásokon nyújt tájékoztatást a tanszékvezetők részére.
  • A tanévkezdéstől a kivitelezői munkálatok elsősorban az épületen kívüli állványzatról történnek, ennek megfelelően az épületek folyosóin kerítésekkel lehatárolás készült megfelelő munka- és tűzvédelmi jelzések kifüggesztésével. Korlátozott szintenként a mosdók és WC-k használata, a munkaterület fizikailag lehatárolt, a fülkék minden helyiségben használhatóak, kivéve a C épület 1. szintjén, ahol nem használhatóak a mosdók. Kérjük a folyosók és mosdók használata során a fentiek szíves figyelembevételét!
  • Az épületek egyéb részein (homlokzaton, tornyokon, átkötő folyosókon, tetőszerkezeten) több területen folyik a munkavégzés. A felvonulás és anyagszállítás miatt esetenként a Laboratórium épület és a Tanulmányi épület közötti út időszakos lezárása szükséges, ezért ott forgalomkorlátozás lehetséges. Kérjük a munkálatokat érintő útvonalon a fokozott figyelemmel szíveskedjenek közlekedni!

A feladatok kivitelezését, szervezését és megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérjük a Műszaki Tudományi Kar képviselőnek bevonásával. A szükséges döntéseket a heti rendszerességgel a kivitelezővel tartott közös koordinációs értekezleten hozzuk meg a Műszaki Tudományi Kar vezetésének jóváhagyása mellett. A munkálatokról, koordinációs tárgyalásokról és a munkaterületek biztosításáról - ezzel együtt a munkahelyként szolgáló irodákra vonatkozó időpontok feltüntetésével - folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a munkatársak részére a Műszaki Tudományi Kar információs rendszerén illetve az egyetem honlapján is.

Amennyiben bármilyen rendellenességet, indokolatlan kellemetlenséget tapasztalnak, vagy kérdésük van a beruházással kapcsolatban, azt osszák meg velünk a beruhazas-info@sze.hu címen!

2013. szeptember 9.

Lipi László
projektvezető
Dr. Fátrai György
dékánhelyettes


Események

Election Night tanszéki rendezvény 2019. május 26. 18:30 - 20:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00
Jézus élete - Beszélgetős estek 2019. május 27. 19:00 - 21:00