Információk az egyetemi beruházásról 3/2013.sz. hírlevél

Tisztelt Kollégák, tisztelt Hallgatók!

A Környezet, Energia Operatív Program keretében Európai uniós és Magyar Állam támogatása mellett megvalósuló projekt két programot foglal magába: az „A-B” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0090) és a „C-D” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0091) energetikai korszerűsítése (továbbiakban KEOP projekt) programok építési feladatai, munkálatai tovább folytatódtak. A felújítási munkák egésze illetve munkatársak napi munkáját legjobban befolyásoló nyílászárók cseréjének időbeli ütemezése jóváhagyásra került. 

A munkálatok fontosabb állomásai és tervezett időbeli ütemezése a következő:

  • A Kivitelező a jóváhagyott ütemezés szerint végzi a nyári időszakban az épületek 1-3 szintjén a nyílászárócseréket, az oktatási szükségletekhez alkalmazkodva minden oktatást szolgáló érintett tanteremben megtörténnek az ablak nyílászárók cseréi. Ebben az időszakban elkészül a kivitelező a közbenső erkélyekkel kialakított helyiségekben a szükséges dúcolási munkálatokkal, melyeknek célja az erkélyekre telepített nehézállványzat kiegészítő alátámasztása. E dúcolási munkálatok érintik a második emeleti tantermeket és az aulát is. A dúcolási munkálatokat a kivitelező a megfelelő biztonságtechnikai felszerelésekkel ellátva 2013. augusztus 31-ig kiépíti és ezzel előreláthatóan október végéig kell biztosítani a 4-7 emeletek felújításához az állványzatok biztonságos alátámasztását.
  • Az irodai és tanszéki szobák nyílászáróinak cseréjére 2013. augusztus végétől 2013. október végéig tartanak majd a jóváhagyott ütemezés szerint az épületek felső szintjein 3-7 emeleteken. Az ütemezés irodákra és tanszéki helyiségekre lebontott részletes ütemezésű, egyidejűleg egy-egy épület egyik oldalát érinti teljes hosszban. A pontos időpontokról és a szükséges információkról a Műszaki Tudományi Kar vezetése folyamatosan tájékoztatást nyújt a tanszékvezetők részére.
  • Az épületek külső részein (tornyokon, átkötő folyosókon, tetőszerkezeten) több munkaterületen kezdődött meg 2013. júliusától a munkavégzés. A kivitelezés folyamatos lesz 2013. szeptember 1-től is, de csak az épületen kívülről – állványzatról - történő munkavégzés engedélyezett a kivitelező részére.
  • Szintén 2013. őszétől kezdődnek meg a megújuló energiatermelő berendezések fotovoltaikus napelemek szerelése a Tanulmányi épületen: az ablakokat árnyékoló szerkezeteken, a déli tornyain illetve a Laboratóriumi épület tetőszerkezetén. 2013. októberétől a napkollektorok is felszerelésre kerülnek az Igazgatási épület tetőszerkezetére.

A feladatok kivitelezését, szervezését és megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérjük a Műszaki Tudományi Kar képviselőnek bevonásával. A szükséges döntéseket a heti rendszerességgel a kivitelezővel tartott közös koordinációs értekezleten hozzuk meg a Műszaki Tudományi Kar vezetésének jóváhagyása mellett. A munkálatokról, koordinációs tárgyalásokról és a munkaterületek biztosításáról - ezzel együtt a munkahelyként szolgáló irodákra vonatkozó pontos időpontok feltüntetésével - folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a munkatársak részére a Műszaki Tudományi Kar információs rendszerén illetve az egyetem honlapján is.

Amennyiben bármilyen rendellenességet, indokolatlan kellemetlenséget tapasztalnak, vagy kérdésük van a beruházással kapcsolatban, azt osszák meg velünk a beruhazas-info@sze.hu címen!

Lipi László
projektvezető
Dr. Fátrai György
dékánhelyettes

Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 26. 14:00 - 16:00