Információk az egyetemi beruházásról 2/2013.sz. hírlevél

Tisztelt Kollégák, tisztelt Hallgatók!

A Környezet, Energia Operatív Program keretében Európai uniós és Magyar Állam támogatása mellett megvalósuló projekt két programot foglal magába: az „A-B” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0090) és a „C-D” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0091) energetikai korszerűsítése (továbbiakban KEOP projekt) programok építési feladatai, munkálatai tovább folytatódtak.

Az egyetemi oktatást és a munkatársak napi munkáját legjobban befolyásoló nyílászárók cseréjének időbeli ütemezése is kialakult, a munkálatok legfontosabb elemei a következők illetve a következők lesznek:

  • A munkálatok a tervezettnek megfelelően 2013. június 17-én ténylegesen is megindultak a „D” jelű Tanulmányi épület nyugati oldalán az állványozási munkálatokkal.
  • A Kivitelező javaslatainak korrigálása és jóváhagyása után kialakult a kivitelezés végleges ütemezése. Az oktatási szükségletekhez alkalmazkodva a nyár folyamán 2013. év augusztus végéig az A-D tanulmányi épületben minden oktatás szolgáló érintett tantermében megtörténnek az ablak nyílászárók cseréi. Ebben az időszakban elkészül a kivitelező a közbenső erkélyekkel kialakított helyiségekben a szükséges dúcolási munkálatokkal, melyeknek célja az erkélyekre telepített nehézállványzat kiegészítő alátámasztása.
  • Az irodai és tanszéki szobák nyílászáróinak cseréjére 2013. augusztus végétől tett javaslatot a kivitelező. Ez előtt és alatt az épületeken több munkaterületen kezdődik meg 2013. júliusától munkavégzés; a tornyokon először északi majd a déli oldalon, valamit a „B” és „C” épületeken megkezdődik a tetőszerkezet felújítása és pótlólagos hőszigetelése is. 2013. augusztus végétől ütemezett az irodai nyílászáró cserékkel egyidejűleg a homlokzati képzések (hőszigetelés, burkolás) mellett az épületek déli oldalán az árnyékolók felszerelése is megtörténik a rájuk telepített napelemekkel.
  • 2013. őszétől kezdődnek meg a megújuló energiatermelő berendezések (fotovoltaikus napelemek és napkollektorok) szerelése is a Tanulmányi épület déli tornyain illetve a laboratórium tetőszerkezetén. E feladatok előkészítéseként az érintett laboratóriumi épület tetőszerkezetén a napokban készül el az új hő és vízszigetelés is mintegy 3000 m2 területen.

A feladatok kivitelezését, szervezését és megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérjük a Műszaki Tudományi kar képviselőnek bevonásával. A szükséges döntéseket a heti rendszerességgel a kivitelezővel tartott közös koordinációs értekezleten hozzuk meg a Műszaki Tudományi Kar vezetésének jóváhagyása mellett. A munkálatokról, koordinációs tárgyalásokról és a munkaterületek biztosításáról - ezzel együtt a munkahelyként szolgáló irodákra vonatkozó pontos időpontok feltüntetésével - folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a munkatársak részére a Műszaki Tudományi Kar információs rendszerén illetve az egyetem honlapján is.

Az építkezés előrehaladásáról és a hozzá kapcsoló információkról folyamatosan tájékoztatást adunk az építkezés ideje alatt. Amennyiben bármilyen rendellenességet, indokolatlan kellemetlenséget tapasztalnak, vagy kérdésük van a beruházással kapcsolatban, azt osszák meg velünk a beruhazas-info@sze.hu címen!

 

Lipi László
projektvezető
Dr. Fátrai György
dékánhelyettes

Események

Election Night tanszéki rendezvény 2019. május 26. 18:30 - 20:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00
Jézus élete - Beszélgetős estek 2019. május 27. 19:00 - 21:00