Információk az egyetemi beruházásról 1/2014.sz. hírlevél

Tisztelt Kollégák, tisztelt Hallgatók!

A Környezet, Energia Operatív Program keretében Európai uniós és Magyar Állam támogatása mellett megvalósuló projekt két programot foglal magába: az „A-B” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0090) és a „C-D” tanulmányi épületek (KEOP-5.3.0/B/09-2010-0091) energetikai korszerűsítése (továbbiakban KEOP projekt) programok építési feladatai, munkálatai tovább folytatódtak.

  • 2014 év január február hónapban a jóváhagyott ütemezésnek megfelelően az épületeken és az épületekben folytatódnak a munkálatok, melyek a befejezéshez közlednek. Az épületekben befejezési munkálatok, javítások és az üzempróbáknál felmerülő hibaelhárítások, beszabályozási feladatok folynak.
  • Az épületek tantermei, az aula januártól korlátozás nélkül használhatóak az alátámasztó állványzat elbontásra került. A hallgatók és oktató kollégák szíves türelmét és támogatását ezúton is megköszönjük!
  • A-B-C-D épületek oktatási, tanszéki helyiségeiben és a mellékhelyiségekben is megszűntek a korlátozások, az időközben felmerülő javítási feladatok elvégzését a kivitelező előzetesen egyeztetett időpontokban teszi meg. Az épületekben 2014. március 31-ig megtörténik a leszerelt klímaberendezések visszaállítása. Beállításuk, próbaüzemük és karbantartásuk után április végétől lehet a berendezéseket várhatóan használatba venni (a nyárfa virágzás után). A tanszéki helyiségekben a munkavégzés időpontjait előzetes egyeztetés után - az eddigi gyakorlat szerint - jelöljük ki a kivitelező számára, a Műszaki Tudományi Kar vezetésének jóváhagyása mellett.
  • Az épületek egyéb részein is gyakorlatilag befejezés előtt van a munkavégzés. Kiépült és beüzemelés előtti állapotban vannak az Igazgatási épület tetőszerkezetén a napkollektorok illetve befejeződött a Laboratórium épületén is a napelemek tartószerkezetinek és berendezéseinek kiépítése. A megújuló energiát termelő berendezések beüzemelése várhatóan 2014. év áprilisában fejeződik be.
  • A kivitelezés felvonulási területének (Inno-Share épület nyugati és az A-B épület déli részén) Inno-Share épület felöli része 2014. március 3-tól újra parkolóként használható lesz. A korábbi („C” épület alagsori) ideiglenes bejárat lezárásra kerül  - a későbbiekben csak vészkijáratként funkcionál. Kérjük - a munkálatokat érintő útvonalakon is - a fokozott figyelemmel történő közlekedést!
  • 2014. január 31-től az egyetemi campust körüljáró úton (Műteremház és Parkolólemez között) parkolási tilalom került bevezetésre, illetve az egyetemi campus területén belüli zónában 20 km/ó sebességkorlátozás érvényes minden közlekedő úton. A zónahatárokat egyetemünk telekhatárainál közúti táblák kihelyezésével megjelöltük. Kérjük a közlekedési táblák jelzéseit betartani és a kijelölt parkolók használatát a biztonságos közlekedés érdekében. Kérjük mellőzni közlekedő utak melletti szabálytalan parkírozást!

A feladatok kivitelezését, szervezését és megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérjük a Műszaki Tudományi Kar képviselőnek bevonásával. A munkálatokról, koordinációs tárgyalásokról és a munkaterületek biztosításáról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a munkatársak részére a Műszaki Tudományi Kar információs rendszerén illetve az egyetem honlapján is.

Amennyiben bármilyen rendellenességet, indokolatlan kellemetlenséget tapasztalnak, vagy kérdésük van a beruházással kapcsolatban, azt osszák meg velünk a mefi@sze.hu címen!

2014. március 3.

Lipi László
projektvezető
Dr. Fátrai György
dékánhelyettes

Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.