Imádságból fakadó felfedező pillanatok a tanévnyitó szentmisén

Lelkiekben töltekezhettek azok az egyetemi polgárok, oktatók, hallgatók, akik megtöltötték a Győr-révfalui Szentháromság templomot, és részt vettek a Szent László Katolikus Szakkollégium és a Győri Katolikus Egyetemi Lelkészség tanévnyitó Veni Sancte szentmiséjén. „Azt kívánom, hogy ez az esztendő az imádság révén adjon nektek is felfedező pillanatokat” – fordult a hallgatókhoz Dr. Veres András megyés püspök.

Győr, 2019. szeptember 16. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

Kaposi Gábor katolikus egyetemi lelkész köszöntötte az ünnepi istentiszteletre összegyűlt közösséget, a Széchenyi István Egyetem oktatóit, hallgatóit, a Szent László Szakkollégium és a testvér szervita kollégium lakóit. A tanévnyitó szentmisét Dr. Veres András megyés püspök celebrálta. Dr. Horváth Balázs dékán Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből olvasott fel: „…az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre… …Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat…”

 

Dr. Veres András megyés püspök az igazi értékekről beszélt.

Dr. Veres András prédikációjának középpontjában az  „égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre” apostoli buzdítás kibontása állt.  Mint mondotta, nem azt jelenti ez az üzenet, hogy hanyagoljuk el földi feladatainkat. Az égiek kifejezés a lelki értékekre is utal. Az igazi lelki értékek a Szentlélek ajándékai, amelyek között ott a szeretet, a türelem, a békesség, a jóság. „Az örök élet már itt a földön elkezdődik. Hiszen Isten ajándékozott meg bennünket a földi világgal, és azért kaptuk az életet, hogy boldogok legyünk… Pál apostol arra hív bennünket, hogy a földi életben keressük meg az igazi értékeket. Nem a pénzt, az élvezeteket, a hatalmat, hanem a szeretetet, a békét, a jóságot. Vessük le a régi embert szokásaival együtt, és öltsük fel az újat” – hangsúlyozta a főpásztor.

„Kedves fiatalok. Szeretném nagyon a szívetekbe vésni, hogy az igazi értékeket a legnehezebb körülmények között is ismerjétek fel, és legyen erőtök arra, hogy a talmit visszautasítsátok.  A világot gondolkodásunkkal, cselekedeteinkkel, szavainkkal átformálhatjuk. Az igazi értékekre hangolhatjuk. Ez mindnyájunk feladata, erre hívlak benneteket. Legyetek bátrak, és akarjátok, tudjátok felmutatni ezeket az igazi, örök értékeket. Hagyjatok kis időt magatoknak, hogy a Jóisten szólíthasson, vezethessen benneteket, tudjon hatni a szívetekre. Az imádság ideje a keresztény ember számára a legfontosabb” - mondta a megyés püspök, és Csókay András világhírű idegsebész professzort idézte, aki az általa felfedezett, új, idegsebészeti módszerekre mindannyiszor imádság közben talált rá.

„Azt kívánom, ez az esztendő adjon nektek is az imádság révén felfedező pillanatokat, hogy megértsétek, mit kell tennünk, hogyan tudjuk egész életünket az Isten szolgálatába állítani úgy, hogy közben másokét is gazdagíthassuk” – mondta Dr. Veres András.  

Megtelt a Szentháromság templom a tanévnyitó szentmisére.

A püspök szavai után hallgatók fordultak kéréseikkel a Mennyei Atyához: „Segíts Urunk, hogy szabadságunkkal helyesen tudjunk élni, és csak ahhoz ragaszkodjunk, ami valóban jó, és előre visz!” „Segíts Urunk, hogy a kríziseinkben és konfliktusainkban jó megoldásokat találjunk!” „Segíts Urunk megtapasztalni a közösség erejét diáktársainkkal, barátainkkal és azokkal, akikkel egy kollégiumban lakunk!”

Bízhatnak abban, hogy a szívből jövő kérés meghallgatásra talál. 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 21. - 2020. február 22.
Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00
Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00