Új Nemzeti Kiválóság Program: algaszuszpenzió segítheti, hogy szárazságban is legyen sörünk

Az Új Nemzeti Kiválóság Program újabb mérföldköveként  a Dr. Neményi Miklós akadémikus és Dr. Szegedi Zoltán professzor alkotta grémium előtt számoltak be eredményeikről az ösztöndíjat elnyert fiatal kutatók a Széchenyi István Egyetem új Menedzsment Campusán. A sörivóktól a colonoscopiát végző orvosokon át a robotkarok ütemezésével, 3D-nyomtatott hibrid szerszámok gyártásával foglalkozó szakemberekig sokan profitálhatnak az ÚNKP-ösztöndíjasok kutatásaiból.

Győr, 2019. június 3. – SZEhírek, Nyerges Csaba

Cséber Dominika (témavezetője Dr. Zajdó Krisztina) alapfeltevése, hogy a szocioökonómiai hátrány, a hátrányos helyzet alapvető nyelvi és kommunikációs korlátokat, hátrányokat is okozhat. Ez az iskolai teljesítményre és a későbbi pályaválasztásra is kihatással lehet, ezért fontosnak tartja, hogy ezt a fajta hátrányt már óvodás korban kezdjük minimalizálni, csökkenteni. Kutatásának célja, hogy olyan modult dolgozzon ki fonetikai mérések alapján, ami segíthet ebben. Munkája előtanulmányként valósul meg, vagyis magyarországi hátrányos helyzetű tanulók kommunikációs képességeiről is képet adhat.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai számoltak be a Széchenyi-egyetemen kutatási eredményeikről. Fotó: Májer Csaba József

„Egy társadalom szintjét nem csak az érzékelteti, hogy félévente hány sportcipőt veszünk, amin történetesen tízéves gyerekek dolgoznak Bangladesben, hanem az is, hogy a nehéz körülmények közül érkező gyerekek helyzetét milyen szinten kompenzálja az oktatási rendszerében” – fűzte hozzá kommentárként Neményi professzor.

Kéri-Schmidthoffer Ildikó doktorjelöltnek (témavezetője Dr. Skribanek Anna) a sörivók nagyon hálásak lehetnek. Hiszen kutatásaiban a tavaszi árpák, sörárpák fotoszintetikus aktivitását, HSDR4 gén termelését vizsgálja algaszuszpenziók hatására. Magyarán azt szeretné elérni, hogy az  egyre szárazabbá váló éghajlat ellenére egyes sörárpa fajták csapadékhiányos körülmények között is biztos terméshozamot produkáljanak. Algaszuszpenzió-kutatásban a világelsők között van a mosonmagyaróvári agrárkar, Ildikó pedig rátalált arra a bizonyos, Tetracystis sp. algára, ami leginkább alkalmas a szárazságtűrés fokozására többek között azáltal, hogy a sörárpa gyökér- és hajtástömegét egyaránt növeli.

Ősz Olivér (témavezetője Dr. Hegyháti Máté) a ciklikus üzemű robotkarok ütemezését kutatja, és bemutatta saját, erre a problémára készült modelljét és teszteredményeit. A jövőben szeretné megvizsgálni, hogy más heurisztikus algoritmusokkal hogyan tudna együttműködni új modellje, amit szállítórobotok kezelésére is ki akar egészíteni. Szi Brigitta (témavezetője Dr. Nagy Szilvia) orvosi képek fuzzy osztályozásán dolgozik waveletek és entrópia segítségével. Colonoscopiás képekről van szó, a cél pedig, hogy a lehető leghamarabb fel lehessen ismerni a bélfalba besüllyedő, lapos, kiemelkedő, bélbe betüremkedő, és nyeles polipokat. Tüű-Szabó Boldizsár (témavezetője Dr. Kóczy T. László) az időfüggő utazó ügynök problémára fejlesztett ki egy új  fuzzy modellt evolúciós algoritmusokkal. Tomposné Szüle Veronka Etelka (témavezetője Dr. Pere Balázs) pedig a gumiból készült járműalkatrészek mechanikai és termodinamikai viselkedésének számítógépes modellezését végzi kutatásaiban.

Rácz Szilárd tudományos munkatárs, az MTA KRTK RKI Bolyai+ ösztöndíjas fiatal kutatója „A külföldi működő tőke lenyomata a közép- és délkelet európai regionális központokban” címmel tartott előadást. „Azért állok itt pécsiként önök előtt, mert a legprogresszívebb regionális tudományi doktori iskola hosszú ideje Győrben működik, ahol nemcsak a város fejlődik, hanem ez a tudományterület is” – mondta Rácz Szilárd. Tavaly elnyert Bolyai kutatása a folyamatokkal foglalkozik. Azzal, hogy a városhálózat és a térszerkezet hogyan változott meg Közép- és Délkelet-Európában. A Bolyai+ kutatásban pedig a külföldi működő tőke lenyomatát azonosítja.

Dr. Bencze Krisztina (témavezetője Dr. Kovács Gábor) A tisztességes büntetőeljárás egyes aspektusait vizsgálja, és feltette a kérdést: „A gyors eljárás a jó eljárás?” Rávilágított, hogy a tisztességes eljárás, a fair eljárás egy szuperelv a bűntetőeljárásban, és több más alapelvet is magába foglal. A bírói út igénybevételének joga, a független, pártatlan bírósághoz való jog, az ésszerű időn belüli eljárás joga, a védelemhez való jog mind benne foglaltatnak a szuperelvben. Ezen belül Krisztina kiemelten az észszerű időn belüli eljárás jogát vizsgálja. Magyarország 1992-ben ratifikálta az emberi jogi egyezményt, amiben kötelezettséget vállalt arra: úgy alakítja ki igazságszolgáltatását, hogy ésszerű időn belül lehessen lefolytatni a bűntető-  és polgári peres eljárásokat. Ugyanakkor hazánk 2018-ig az egyezményt elfogadók közül a harmadik legtöbbször elmarasztalt ország volt az ésszerű idő követelményének be nem tartása miatt. Ezért 1,9 milliárd forint kártérítést fizetett a károsultaknak.  Azóta az új Büntetőeljárási törvény az eljárás megújulását hozta. Ugyanakkor Dr. Bencze Krisztina a magánszakértőkkel kapcsolatos új szabályozókon keresztül mutatott rá az ésszerű idő és a védelemhez való jog sérülékenységére. Szerinte nem sikerült a tisztességes eljárás alapelveit maradéktalanul összehangba hozni. Habár az egyik kötelezettségének eleget tett az állam, a másikból viszont elvett, vagyis továbbra is elmarasztalásokra számíthat.

Hajdu Flóra (témavezetője Dr. Molnárka Győző) nemlineáris mechatronikai rendszerek modellezésével és numerikus vizsgálatával foglalkozik, ezen belül egy tűzoltóautó futóművének működését modellezte, terepi méréseket, teljes jármű modellt készített, vizsgálta az úthibák hatásait. Németh Attila (témavezetője Dr. Fischer Szabolcs) üvegszál erősítésű, műgyanta kötésű ragasztott-szigetelt vasúti sínillesztések laboratóriumi vizsgálatait végzi. Hatos István (témavezetője Dr. Hargitai Hajnalka) pedig  a 3D nyomtatott hibrid szerszámgyártás technológiai fejlesztésével foglalkozik.

Dr. Szegedi Zoltán értékelésében elmondta, hogy a bemutatott eredmények alapján valóban azok kapták meg a kiválósági ösztöndíjat, akik erre érdemesek voltak, és a gyakorlatban is alkalmazható témaköröket választottak. A szerteágazó területekből pedig látszik, milyen széles spektrumot ölelnek át a Széchenyi István Egyetemen a kutatói tevékenységek. A legjobban prezentáló előadónak Cséber Dominikát választották.

Események

Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.
Szenátusi Ülés 2021. március 15. 14:00 - 16:00