Tankönyvírók között a Széchenyi-egyetem oktatója

Új technikatankönyvből tanulhatnak szeptembertől az általános iskolás diákok. A kerettanterv véleményezése után a tankönyvíró munkacsoportban való részvételre is felkérték a Széchenyi István Egyetem oktatóját, dr. Halbritter András Albertet. Az Apáczai Csere János Kar docense – az iskolakertek modul egyik kidolgozója – rámutatott, a mostani válsághelyzet is bizonyítja, az öngondoskodás alapjainak elsajátítása nemzetbiztonsági kérdés is lehet.

Győr, 2020. április 6. - Czeiner-Szücs Anita, SZEhírek

Technika és tervezés az új neve a technika tantárgynak, amely modern szemlélettel, nemzetközi jó gyakorlatokra építve került be az új Nemzeti Alaptantervbe. Az újdonságokkal felmenő rendszerben ismerkedhetnek meg az 1–7. osztályos diákok. A kerettanterv véleményezésére a Technikatanárok Egyesülete, a tankönyvírásban való részvételre az Oktatási Hivatal kérte fel a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának oktatóját, dr. Halbritter András Albertet, aki a kerti modult dolgozta ki Fodorné Magyar Ágnes debreceni tanárral, iskolakerti mentorral. A felkérés nem véletlen, hiszen a győri Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszéket vezető egyetemi docens fő kutatási területe az iskolakert és a külső tanulási környezet szerteágazó lehetőségei. Tevékenysége nyomán az Apáczai-karon elsőként hozták vissza a magyar felsőoktatásba az iskolakerti munkára felkészítést.

 

Dr. Halbritter András Albert: A tantervekben is előtérbe került a fenntarthatóság és környezeti nevelés. Fotó: Májer Csaba József

Az oktató szerint az új tankönyvben – amelyből már szeptembertől tanulhatnak a diákok – a sok elméleti tantárgyat próbálják gyakorlatias és gazdasági ismeretekkel kiegészíteni, a kerettantervnek megfelelően. Az 5–7. évfolyamon az iskola a tantárgy négy moduljából választhat egyet: ezek egyike az iskolakerti modul, ám az egész könyvet áthatja a valóságalapú, tevékenykedtető pedagógia. Kifejezett cél, hogy csak tankönyvből ne is lehessen tanítani ezt a tárgyat. „Fontos, hogy az iskolások megtapasztalják a kétkezi munkát, ismerjék az öngondoskodás alapvető elemeit, mint a befőzés, a varrás vagy a veteményezés” – sorolta a példákat dr. Halbritter András Albert, aki szerint a világjárvány okozta kihívások alátámasztják sokak meglátását, miszerint az iskolakertekben és a technikaórákon megszerezhető tudás egy válság esetén nemzetbiztonsági kérdés is. „Az iskolakertek létrehozásának tizennyolcadik századi életre hívó gondolata, hogy a gyerekek elsajátítsák a gazdálkodás alapjait, és megtanulják fenntartani magukat, továbbra is aktuális, bár már nem ez az iskolakertek fő célja. A gazdálkodás tudománya, a háztáji fenntartása sokaknak azonban a megélhetés kiegészítését jelenti. Nem mindegy, hogy válsághelyzetben a társadalomnak mekkora része képes élelmiszertermelésre” – mutatott rá a szakember.

Konfliktuskezelés az iskolakertben

Az iskolakert mozgalom a reneszánszát éli: a tantervekben is előtérbe került a fenntarthatóság és környezeti nevelés, amely segítségével a természet iránti érzelmi elköteleződés, gondoskodó magatartás alakulhat ki. Számtalan fejlesztő, stresszoldó, konfliktuskezelő és terápiás lehetőséget is magában rejt a kerthez kötődő modul, amelynek segítségével – a tankönyv egész struktúrájához hasonlóan – az évszakok váltakozásával összhangban tanulhatnak a diákok. Sok a csoportmunka, az iskolakert különösen jó lehetőségeket ad olyan társas készségek fejlesztésére, mint az együttműködés, a közös tervezés. E készségeket a munkaközvetítők is egyre fontosabbnak tartják.

„A kerti feladatoknak köszönhetően előtérbe kerül a tervező, problémamegoldó gondolkodás. A gyerekek a gyakorlatban tapasztalhatják meg például a mértékegység-átváltásokat és saját szemükkel láthatják a környezetismeret-órán tanultakat. Ez az elméletben tanultak mély megértését, rögzítését teszi lehetővé” – érvelt még az iskolakertek mellett az oktató, aki éppen beszélgetésünk napján küldte el nyomdai előkészítésre a tankönyv rá vonatkozó részeit.

A győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolában a magaságyások elkészítését is megmutatták a diákoknak. Az Iskolakertekért Alapítvány a távoktatás idején segítséget kínál honlapján, hogy a kis kertészek ne maradjanak feladatok nélkül.

 

A digitalizáció és a technikaóra

Dr. Halbritter András Albert kitért arra is, hogy az iskolakerti modul, de az új Technika és tervezés tankönyv feladatait is úgy találták ki, hogy azok kompenzálják a gyerekek túlzott digitális eszközhasználatát. Példaként említette, hogy a térlátás nem fejlődik a képernyők előtt, de a kétkezi munkákkal ez is jelentősen javítható. „Nehezen tudok elképzelni motortervező mérnököt vagy járműipari munkást jó térlátás nélkül. Másrészt viszont nem hagyhattuk figyelmen kívül a diákok és a munkaerőpiac digitalizációs igényeit, ezért a könyvben teszünk ajánlásokat olyan alkalmazásokra, amelyek jól használhatóak a feladatmegoldások közben. Ilyen például az a mobiltelefonos applikáció, amely egy ágyásra kijelölt hely éves benapozottságát mutatja meg, s így a veteménynek megfelelőbb helyet választunk ki. Az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Ökomanók szakkörével az iskolakerti foglalkozásokon telefonos alkalmazással követjük a talajszondák által mért talajhőmérséklet és -nedvességértékeket. Jövőre a szakkörön kívül már a gyakorlóiskolai technika és tervezés óráin is kipróbálhatjuk mindezt” – árnyalta a képet az elismert szakember, aki szakértőként dolgozik a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetségben is.

 

Tanácsok a távoktatás idején

A magyar iskolakert-hálózatot három iskolakertvezető és az Iskolakertekért Alapítvány fogja össze, dr. Halbritter András Albert közéjük tartozik. Az alapítvány a távoktatás idején abban kínál segítséget, hogy a kis kertészek ne maradjanak feladatok nélkül. Ezért honlapjukon házifeladat-ötletekkel segítik a szülőket és azokat a pedagógusokat, akiknek iskolakertje tantárgyi keretekben működik. Utóbbiaknak online ötlettárukban pedig ahhoz is adnak tanácsokat – a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete praktikái mentén –, hogyan tudják elkerülni, hogy az eddig szépen felépített és gondozott iskolakertek elgyomosodjanak, tönkremenjenek.

Események

Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00