Rekordszámú elsőéves jogásszal kezdődött a jubileumi tanév

Az alapítás 25 éves évfordulójának jegyében rendezték meg a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának tanévnyitó ünnepségét. Az eseményen részt vett dr. Darák Péter, a Kúria elnöke is. A karon 368 elsőéves kezdi meg tanulmányait, köztük rekordszámú jogászhallgató.

2020. szeptember 2. – Hancz Gábor, SZEhírek, fotók: Májer Csaba József

A győri városháza impozáns díszterme volt a helyszíne a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tanévnyitó ünnepélyének szerdán, csakúgy, mint 25 éve, amikor 103 év múltán újra megkezdődött a jogászképzés a kisalföldi megyeszékhelyen. Dr. Pergel Elza alpolgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: már a helyszín is jól mutatja a város és az egyetem szoros kapcsolatát. A politikus felidézte az idáig vezető több mint két és fél évszázados utat, majd hozzáfűzte: az intézmény mérföldkőhöz érkezett idén, hiszen alapítványi fenntartásba került, amely új lendületet és impulzusokat adhat.

A városháza díszterme megtelt az ünnepi eseményre.

 

Dr. Pergel Elza alpolgármester

„Akik ma a hivatásrendekbe lépnek, szent kötelességük, hogy azért keressék a jogot, hogy be tudják tartatni, érvényre tudják juttatni. Ez nemcsak képzés kérdése, hanem belülről fakadó mentális, morális vágy” – ezt már dr. Földesi Péter, az egyetem rektora jelentette ki beszédében, majd az elsőévesekhez szólva úgy fogalmazott: örömteli, izgalmas időszak elé néznek, amit kemény munka fog végigkísérni. „Azt kérem önöktől, hogy az alapozó tárgyakban is mélyedjenek el, mert nagyon sokat lehet belőlük tanulni” – mondta.

 

Dr. Földesi Péter rektor

Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a kar dékánja felidézte: nem volt előzmény nélküli, amikor 1995 szeptemberében 116 jogász gólya esküt tett Győrben. Mária Terézia hozott létre királyi jogakadémiát a városban 1776-ban, amely egészen 1892-ig működött. Olyan neves hallgatók jártak az intézménybe, mint Deák Ferenc, Mikszáth Kálmán vagy a győri polgármesterek közül Zechmeister Károly, Farkas Mátyás és Wennes Jenő. „Büszkék lehetnek arra, hogy a híres elődök nyomdokaiba léphetnek, és tegyenek meg mindent azért, hogy a deáki értékek – az igazságosság, a tisztesség, a becsület – a 21. század jogásznemzedékei számára is zsinórmértékül szolgáljanak” – szögezte le.

 

Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit dékán

A dékán kifejtette 1892 után több próbálkozás is volt a jogi képzés felélesztésére, s a törekvéseket 1995-ben koronázta siker, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött együttműködés részeként. A jogászképzés 2002-ben került a győri egyetemhez, majd a kar 2007-ben vált önállóvá, és abban az évben vette fel Deák Ferenc nevét. Jelenleg öt szakon több mint 1200 hallgatót oktatnak, a 2008 óta működő doktori iskolában pedig eddig 141 hallgató közül 68-an szereztek abszolutóriumot, 38-an pedig tudományos fokozatot. A mostani tanévben 368 elsőéves kezdi meg tanulmányait, köztük 212 jogász, ami rekordnak számít. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit a pozitívumok között említette, hogy oktatóik több mint 80 százaléka rendelkezik tudományos fokozattal. „Mára a kar felnőtté vált, sikeresen teljesítette az induláskor kitűzött célokat, és elfoglalta helyét a társkarok között. Bebizonyosodott, hogy a felsőoktatási palettán helye van a győri jogi karnak, a régiónak és a városnak pedig szüksége van az általunk kibocsátott jól képzett diplomásokra” – emelte ki.

Az eseményen dr. Darák Péter, a Kúria elnöke beszédében a mesterséges intelligencia jogi hivatásban való alkalmazásáról beszélt. Elmondta, hogy az ő generációja visszafelé tekint, és a múltból próbál következtetéseket levonni a jövőre nézve, de a jövő jogászai más kihívásokkal szembesülnek majd. Hozzátette, hogy az igazságszolgáltatásban a mesterséges intelligencia az azonnali fordításban, a keresésben, videókép-analízisben, az élő beszéd írott formában történő azonnali feldolgozásában, összefüggések keresésében és csoportba rendezésben alkalmazható. A bíróságokon az érzékeny adatok anonimizálásában adhat nagy segítséget, ugyanakkor a fordításban, a szakirodalom-elemzésben, a törvényi szakaszok és paragrafusok felismerésében vagy az automatikus beszédfelismerésben is alkalmazni lehet – sorolta a Kúria elnöke.

 

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke

Az ünnepségen többen részesültek az Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Alapításáért Elismerésben: Bihari Mihály professor emeritus; Kukorelli István professzor; Szekeres Tamás professor emeritus, a Széchenyi István Egyetem, illetve jogelődje egykori főigazgatója, rektora; Szalay Gyula professor emeritus, a kar volt dékánja; Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár; Lamm Vanda professor emerita, a Magyar Tudományos Akadémia első női alelnöke; Lenkovics Barnabás professzor; Mezey Barna professzor; Balogh József volt győri polgármester és Pardavi László egyetemi docens. A győri önkormányzat nevében dr. Pergel Elza vett át elismerő oklevelet, amiért a város megteremtette és megszilárdította a jogászképzés társadalmi-gazdasági alapjait.

A kar érdekében végzett tevékenységéért Pro Facultate Emlékérmet vehetett át Deli Gergely professzor, Ferencz Jácint egyetemi docens, Gellér Balázs professzor, Glavanits Judit egyetemi docens, Havasi Dezső, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, Horváth Gergely egyetemi docens, Karácsony Gergely egyetemi docens, Kerényi Ervin, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, Kovács Gábor professzor, Lapsánszky András egyetemi docens, Lipovits Szilárd, a győri önkormányzat jegyzője, Molnár Balázs, a Győri Közjegyzői Kamara elnöke, Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, Sulyok Gábor professzor, Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke, Takács József, a Győri Törvényszék elnöke, Takács Péter professzor, Tóth Eszter, az Universitas-Győr Nonprofit Kft. ügyvezetője, Turcsánné Molnár Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke és Vízkelety Mariann miniszterelnöki biztos.

Elismerést kaptak az elmúlt tanév szakonkénti évfolyamelsői is: Baky Boglárka, Verebélyi Viktória, Mihály Laura Dominika, Varga Ádám, Varga Verita, Szendrő Xavér, Péter Emőke és Kiskos Brigitta Kitti.

Az ünnepség az elsőéves hallgatók eskütételével zárult.

 

Az elsőéves hallgatók ünnepélyes eskütétele.

Események

Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2020. szeptember 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.