Designképzéseket indít a Széchenyi István Egyetem szeptembertől

Új képzésekkel és a designhoz kapcsolódó kreatívipari központtal jött létre a Design Campus a győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karán. A leendő hallgatók e területen három-három alap- és mesterszakra jelentkezhetnek a felvételi eljárás keretében február 15-ig.

2020. február 7. - SZEhírek

A Széchenyi István Egyetem a megalakulása óta eltelt több mint öt évtizedben folyamatosan törekszik arra, hogy jövőbe mutató, innovatív terveket megvalósítva járuljon hozzá a térség és az ország fejlődéséhez. Képzéseivel, kutatásaival, fejlesztéseivel rugalmasan reagál a gazdaság igényeire. Friss példa erre az intézmény által az egykori győri kekszgyár helyén a közeljövőben megvalósítandó Tudományos és Innovációs park, amelynek egyik fókuszában – az egyetemet más területek mellett régóta fémjelző járműiparhoz vagy az építészethez szorosan kötődő – design- és kreatívipar áll majd. Ezt erősíti a Művészeti Karon létrehozott Design Campus is, amely több meglévő szakhoz, tanszékhez kapcsolódva bővíti, kiegészíti a tudományos és képzési palettát.

A design minden tervező számára fontos

Mit jelent ma a design? Milyen lesz a jövő városa, otthona, munkahelye, közlekedése? Milyen a virtuális környezete? Milyen tárgyakkal, képekkel találkozunk majd nap mint nap? Környezetünk és benne az életünk folyamatosan változik, ezért a kísérletezés, a nyitottság és rugalmasság, a problémamegoldó gondolkodás és az újító szemlélet kiemelten fontos minden tervező számára.

A design az emberi vágyak, szükségletek és történetek közös nyelve. Képes arra, hogy leírja, egyben újra is fogalmazza az élet legeltérőbb területeit. Egyszerre vonatkozik a dolgok kialakítására és elrendezésére, éppúgy a jelenségek kutatására, mint az élmények tervezésére. A design nem pusztán az egyes műfajok között ível át, hanem új összművészeti jelenségként teremti meg kutatás és művészet, cselekvés és szemlélődés, tervezés és építés egységét. A design kapocs és értelmező keret elmélet és gyakorlat, poézis és technológia, vízió és megvalósítás számára.

Már lehet jelentkezni az új szakokra

A Széchenyi István Egyetem Művészeti Kara nemzetközi hírű művésztanárok, tapasztalt oktatók és fiatal tehetségek vezetésével az építőművészet, a formatervezés és a tervezőgrafika iránt érdeklődő fiatalok számára indít új alap- és mesterképzéseket idén szeptembertől. Ezekre február 15-ig lehet jelentkezni az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében, a felvi.hu rendszerén keresztül. E designszakok célja egy olyan designegyetem alapjainak lerakása, ami egyszerre több vetületében képviseli, amit a design ma a világban megtestesít. E vetületek a tér, a tárgy és a kép, vagyis az építőművészet, a formatervezés és a tervezőgrafika. A karon újonnan létrejött Design Campus – a design különféle szakterületein működő alkotók képzésén túl – az egyetem kreatívipari centrumát is jelenti.

A Design Campus az új szakok és a szerveződő kreatívipari központ regionális szerepkörén túl a Ljubljana – Graz – Linz – Bécs – Pozsony – Kassa, valamint a Zalaegerszeg – Szombathely – Sopron – Veszprém – Székesfehérvár városokkal kiteljesedő innovációs, kulturális és művészeti kapcsolatok meghatározó szereplője kíván lenni. Győr ezért ideális helyszíne az új, progresszív designképzéseknek: nemcsak egy fontos ipari és kulturális központba, hanem egy dinamikusan fejlődő, sokszínű egyetem életébe illeszkednek be.

A Design Campus arculatát Kassai Ferenc grafikusművész tervezte. A Design Tanszék tanárai az építőművészet, formatervezés és tervezőgrafika területeinek nemzetközi hírű alkotói.

Oktatás-kutatás a térség gazdasági igényeire összpontosítva

Az egyetem két vezetője, dr. Földesi Péter rektor és dr. Filep Bálint elnök az induló szakok kapcsán kifejtette: a Széchenyi István Egyetem az elmúlt évtizedekben valódi universitassá vált, amely több mint 200 érettségi és diploma utáni képzést kínál a hallgatóknak. A fejlődést mindig a megújulási képesség, a nyitottság, az együttműködés és a gazdasági igényekhez igazodás jellemezte. Az intézmény ma már 11 képzési területen végzi oktatási-kutatási tevékenységét, amely rendkívül széles spektrumot ölel fel a műszaki, informatikai és gazdaságtudományoktól a jogon, az egészség-, a sport-, a társadalom- és élelmiszertudományon át egészen a pedagógiáig és a művészetekig. A kitűzött stratégiai cél a stabilitást, pénzügyi erősödést, nagyobb tervezhetőséget eredményező modellváltásra, valamint a tudományos bázisra építve az európai felsőoktatási térben is versenyképes egyetem megvalósítása, amely további képzési és kutatási területeit is a térség gazdaságára összpontosítva fejleszti. Ebbe a folyamatba illeszkednek az új designszakok, amelyek nemcsak különleges minőséget, kreativitást, sőt szépséget adhatnak hozzá a meglévő sokszínűséghez, hanem az interdiszciplinaritást is erősíthetik más tudományterületekhez – így például a járműiparhoz, az informatikához vagy az építészethez – való kapcsolódásukkal.

Események

Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.
Szenátusi Ülés 2021. március 15. 14:00 - 16:00