Átadták a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ épületeit a győri campuson

Ünnepélyes keretek között átadták a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ épületeit, a Menedzsment Campust, a Fékpad-épületet, valamint a Csomagolás- és Környezetállósági Vizsgálólaboratóriumot a Széchenyi István Egyetem győri campusán. „Magyarország egyik legjobb egyeteme és a világ egyik legjobb autóipari vállalata arra szövetkezik Magyarország és Győr támogatásával, hogy a legmodernebb kutatásfejlesztési programok végrehajtásával világszintre emelje a térség KKV-inek innovációs képességeit” – mondta köszöntőjében Szijjártó Péter.

Győr, 2019. június 25. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Dr. Földesi Péter rektor, Dr. Filep Bálint kancellár, Borkai Zsolt, Győr polgármestere, Dr. Knáb Erzsébet, az AUDI HUNGARIA Zrt. személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja, valamint Achim Heinfling, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke avatta fel jelképesen a létesítményeket.

Dr. Filep Bálint, Borkai Zsolt, Achim Heinfling, Szijjártó Péter, Dr. Földesi Péter, Dr. Knáb Erzsébet az ünnepségen.

A győri Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alapkövét két éve tették le. A  West Hungária Bau Kft. (WHB) és az Euro Generál Zrt. által alkotott konzorcium kivitelezésében megvalósult három új épület összterülete közel ötezer négyzetméter. A Menedzsment Campus hidat képez az akadémiai szféra és a gazdaság között, segíti a KKV-k innovációs és nemzetközi versenyképességének növelését. A Fékpad-épületben csúcstechnológiájú elektromotor-tesztpadok, turbófeltöltő tesztpadok, nagydinamikájú belsőégésű motor tesztpadok, laboratóriumok szolgálják a partnerek kutatás-fejlesztési igényeit. A Csomagolás- és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium világszínvonalú technológiájával egyedülálló Közép-Európában.

A magyar gazdaság a dimenzióváltás állapotában van, termelésközpontú gazdaságból alakul át kutatás-fejlesztés orientált gazdasággá, ahová a vállalatok szívesen viszik az új körülmények közötti sikerekhez szükséges vadonatúj technológiák kifejlesztését, és első alkalmazási helyszínét. A dimenzióváltás alapfeltétele egyrészt az elegendő, képzett szakember, másrészt az, hogy a hazai kis- és középvállalatok megfelelő hátországot tudjanak biztosítani a fejlesztésekhez, mondta köszöntőjében a külgazdasági és külügyminiszter.  

Magyarország jövője az oktatáson múlik, azon, hogy ki tudja-e termelni a teljesen megváltozott, új világgazdasági korszakban helytállni képes jövőbeni munkaerőt. Azt a cél kell kitűznünk, hogy az új világgazgazdasági korszak egyik legsikeresebb országa legyen Magyarország. Az oktatási rendszerben ehhez olyan új megoldásokra van szükség, amelyek nyomán fenn lehet tartani a magyar gazdaság lendületét, hangsúlyozta Szijjártó Péter.  

„Ma ennek az új, a magyar gazdaság hosszútávú versenyképességét megalapozó oktatási rendszernek a zászlóshajóját jelentjük be. A győri Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ egyértelműen világszínvonalat képvisel. Magyarország egyik legjobb egyeteme és a világ egyik legjobb autóipari vállalata arra szövetkezik Magyarország és Győr városának támogatásával, hogy a legmodernebb kutatásfejlesztési programok és fejlesztési kísérletek végrehajtásával világszintre emelje a térség kis- és középvállalkozásainak innovációs képességeit, és a szükséges tudással vértezze föl a jövő munkaeröjét. A FIEK-en keresztül a térség autóipari KKV-i egyre nagyobb mértékben tudnak majd részt venni a Széchenyi Egyetem kutatási és oktatási programjaiban” – emelte ki a külügyminiszter, és köszönetet mondott az Audi Hungariának, a Széchenyi Egyetem mai és korábbi vezetőinek, tanárainak, valamint Győrnek, a városvezetőknek ezért, hogy a térség a legvonzóbb beruházási célterületté válhatott Magyarországon.

 

Dr. Hanula Barna dékán kalauzolta a Fékpad-épületben a külügyminisztert.

A Széchenyi István Egyetem partner volt egy olyan együttműködési forma kialakításában, amelyben a felsőoktatás és a nemzetközi nagyvállalatok közösen vállalnak szerepet, felelősséget a magyar gazdaság gerincét adó kis- és középvállalkozások innovációs potenciáljának erősítésében, versenyképességük fokozásában. Így alakult ki a Győri Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ koncepciója. A magyar kormány kiemelt figyelmet szentelt a magyar gazdaság fejlesztése szempontjából fontosnak ítélt programnak. 2015-ben egyedi kormánydöntéssel 6,4 milliárd forintot biztosított a programban szereplő laboratóriumok és infrastruktúra létrehozására. Az elmúlt év végére elkészült a Járműhajtás Laboratórium, a Csomagolás és Környezetállósági Laboratórium és a mai ünnepség színtere, a Menedzsment Campus. A GINOP pályázat keretében a győri FIEK program további 6,25 milliárd forint támogatásban részesült olyan ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti forma kialakítására, amely alkalmas az ipari partnerek igényeinek megfelelő K+F+I kapacitás létrehozására, versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésére. A kormány az eredeti program megvalósítását további 1,6 milliárd forint egyedi kormánydöntéssel támogatta. Ez tette lehetővé a még hiányzó infrastrukturális berendezések beszerzését. Az Audi Hungaria is hozzájárult a FIEK program kutatás-fejlesztés feltételeinek és a szükséges humánerőforrás megteremtéséhez. Így összességében a FIEK program megvalósítására rendelkezésre álló forrás 14,8 milliárd forintot tesz ki.

A Menedzsment Campuson tartott ünnepségen Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora köszöntőjében kifejtette, hogy a FIEK egyrészt program, másrészt épületegyüttes, harmadrészt szervezeti egység, kompetenciaközpont a Széchenyi Egyetemen belül. Alapvető pillére az egyetem harmadik missziójának, a társadalmi- és gazdasági felelősségvállalásnak. Társadalmi felelősség olyan értelemben, hogy a társadalom szövetébe ágyazódik be, és gazdasági felelősség olyan értelemben, hogy az innovációt, a megújulást, versenyképességet támogatja. Ezeken a területeken is partnerre talált az egyetem az Audi Hungariában. „Jó időben, jó helyen vagyunk Győrben. Bírjuk a magyar kormány, Győr város, az Audi Hungaria és a térség iparának bizalmát” – hangsúlyozta a rektor, és kitért arra, hogy a központ létrehozásának ötlete Dr. Szekeres Tamáshoz és Kara Ákoshoz kötődik.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere elmondta, hogy a kormány, a város, a gazdasági szereplők és az egyetem együttműködése ismét új mérföldkőhöz érkezett. A győri emberek meghatározóak tudnak lenni egy ország életében, és jelentős mértékben segítik a magyar gazdaságot. Összefogással, közösen el tudjuk dönteni azokat az irányvonalakat, amelyek mentén sikeresek maradhatunk a jövőben is, mondta a polgármester.

Achim Heinfling, az Audi Hungaria Zrt. igazgatósági elnöke kiemelte, hogy a kutatás-fejlesztés, az oktatás és az ipar most létrejött intézményes együttműködése a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ által jövőorientált fejlődési modellt testesít meg. A FIEK-ben már folynak olyan kutatások, amelyek az Audi Hungariával karöltve indultak el. A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létrejötte új szintre emeli az Audi partnerségét a Széchenyi István Egyetemmel.

Az ünnepség a köszöntők után elismerések átadásával folytatódott. A Széchenyi István Egyetem vezetése megköszönte kiemelt támogatóinak az egyetem és a gazdaság együttműködésének erősítése érdekében hosszú időn át végzett, értékes közreműködést. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Dr. Földesi Péter rektor Dr. Knáb Erzsébet címzetes egyetemi tanárnak, az Audi Hungaria Zrt. személyügyért és szervezetért felelős ügyvezető igazgatójának, Prof. Dr. Monostori Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, és Szabó Istvánnak, a Szintézis Informatikai Zrt. igazgatósági elnökének adott át elismerést.

 

Dr. Veress József tiszteletbeli doktori címet vehetett át.

Tiszteletbeli doktori címet vett át Dr. Veress József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Karának professzora.  Veress József 1996 őszén felkérést kapott az akkori Széchenyi István Főiskola Közgazdasági Fakultásának vezetésére. Igazgatóként azt a feladatot vállalta, hogy az oktató-nevelő és a tudományos tevékenység színvonalának emelésével megteremti az egyetemi szintű közgazdászképzés akkreditációs feltételeit. Irányító, szervező munkájának eredményeképpen 1998 szeptemberében – a főiskolák közül elsőként – megindulhatott gazdálkodási szakon az egyetemi képzés. Az egyetemi szintű közgazdasági képzés jelentős lépés volt a főiskola egyetemmé válásának folyamatában. A 2002. január 1-én létrejött Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karának alapító dékánja Veress József professzor lett.

Az ünnepség zárásaként a példaértékű összefogás szereplői óriás kivetítőn osztották meg a résztvevőkkel az együttműködéssel kapcsolatos gondolataikat.

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.