A kutatás-fejlesztést segíti a stratégiai partnerség

A közös kutatásoktól a pályázatokon át a nemzetközi rangsorokban való még eredményesebb szereplésig sok területen jelenthet előrelépést az az együttműködési megállapodás, amelynek aláírásáról a Széchenyi István Egyetem, a SZTAKI és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat döntött.

Győr–Budapest, 2020. május 19.

Stratégiai együttműködési megállapodás aláírásáról döntött a Széchenyi István Egyetem (SZE) rektora, dr. Földesi Péter és kancellárja, dr. Filep Bálint, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH) tartozó Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) igazgatója, dr. Monostori László, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (ELKHT) nevében az ELKH Irányító Testületének elnöke, dr. Maróth Miklós. A stratégiai partnerség támogatja az alapkutatási eredmények minél szélesebb körű társadalmi és gazdasági hasznosulását, egyben modellként szolgál arra, hogy a nemzetközi eredménylistákon a legkiválóbb helyeken jegyzett egyetemek és az ELKH-intézethálózat között olyan programtársulások, integrált kutatói együttműködések jöjjenek létre az országban, amelyek képesek bekapcsolódni és aktívan részt venni a nagy nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatokban, EU-s konzorciumokban.

A kezdeményezés jól illeszkedik az ELKH kutatóhelyei, kutatócsoportjai és a tudományegyetemek között jelenleg is zajló együttműködések sorába, amelyek többek között a felsőoktatásra, a közös kutatásokra és közös pályázatokra, illetve a kutatási infrastruktúra megosztásra terjednek ki. Ezek hozzájárulnak a kutatói életpálya vonzóvá tételéhez, előmozdítják az utánpótlás biztosítását, javítják az egyetemek és az ELKH intézményeinek nemzetközi láthatóságát, valamint ösztönzik az ipari partnerek bevonásával folyó kutatáshasznosítást és innovációs tevékenységet.


A Széchenyi-egyetem erősítheti pozícióját

A Széchenyi István Egyetem idén felkerült a Times Higher Education (THE) legfrissebb listájára, amely a világ egyetemeit az ENSZ által megfogalmazott 17 fenntartható fejlődési cél – köztük az intézmények gazdasági, illetve társadalmi hatása és felelősségvállalása – alapján rangsorolja. Az együttműködés jelentős segítséget nyújt számára abban, hogy fokozza részvételét a hallgatói és kutatói tehetségvonzást nagyban támogató nemzetközi mobilitási programokban. Mindez hozzájárul az előkelő helyek elnyeréséhez az egyetemi rangsorokban, hiszen az értékelésnél az ott folyó oktatáson és a működés jó gyakorlatain túl az egyetem részvételével végzett kutatómunkát és innovációs tevékenységet, valamint a tudományos publikációk számát és kiválósági mutatóit is figyelembe veszik. A THE-rangsorban elért eredmények egyben azt is jelzik, hogy Győr és térsége olyan kiemelkedő riválisokkal szemben is képes megőrizni, sőt javítani a helyzetét az innovációs versenyben, mint Bécs, Pozsony és Wrocław.


SZE–SZTAKI: régóta szoros az együttműködés

A SZTAKI labort működtet a Széchenyi István Egyetemen. A munkába a hallgatók is bekapcsolódhatnak. Fotó: Májer Csaba József

A SZTAKI és a SZE az egyetemen működő Járműipari Kutatóközpontban évek óta sikeresen dolgoznak együtt kiemelkedő fontosságú járműipari kutatások, illetve kiberfizikai gyártó- és logisztikai rendszerek terén. A kutatóintézet a felfedező kutatások eredményeivel járul hozzá a Győrben folyó, világviszonylatban is kimagasló színvonalú járműipari kutatásokhoz, és jelenlétével egyidejűleg támogatja a jellemzően régiós műszaki és természettudományos kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket. Az együttműködés egyik bázisa az MTA által alapított és a győri Széchenyi István Egyetemen létrehozott Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központja (J3K), amelynek működését az elmúlt években az MTA, az Audi Hungaria, az egyetem és a győri önkormányzat közösen biztosította.

Ezenfelül a SZTAKI-nak kialakított telephelye van a SZE győri épületében, ahol a két intézmény egy Ipar 4.0 mintarendszert működtet elsősorban robotikai irányultsággal. A kutatások hosszú távú stabilitását és eredményességét biztosítja az egyetemen futó Tématerületi Kiválósági Program is, amely a járműtechnológia és az ipar 4.0 mellett a Mosonmagyaróváron folyó precíziós növénytermesztési kutatásokat is beemelte a kulcsfontosságú tématerületek közé. Ugyancsak ezt a célt szolgálják a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ programfejlesztései, amelyek a járműipar, az informatika és a távközlés területén valósítanak meg kutatás-fejlesztési projekteket. Ezek a térség kis- és középvállalkozásainak innovációs képességét hivatottak növelni.

 

Vonzerő a hallgatóknak

A kiemelt ösztöndíj-lehetőségek mellett a tehetséges hallgatók számára vonzerőt jelent, hogy az autonóm járművekkel, elektromos járműhajtással kapcsolatos győri kutatások és fejlesztések már a ZalaZONE Autóipari Tesztpályán is kipróbálhatók. A tehetséggondozás fontos elemeként az egyetem és a tesztpálya speciális lehetőséget biztosít mindhárom egyetemi hallgatói versenycsapat (SZEnergy Team, Arrabona Racing Team, SZEngine – Formula Student Team) számára, hogy a világszintű versenyekre profi körülmények között készülhessenek. A felkészüléshez hathatós támogatást nyújtanak az egyetem és a SZTAKI kutatói is.

 

A hallgatói csapatok felkészüléséhez támogatást nyújtanak az egyetem és a SZTAKI kutatói is. Fotó: Májer Csaba József

Az ELKHT Kiválósági Együttműködési Keretprogramja révén segít összehangolni az egyetemek kiemelt tématerületi kutatási projektjeit az ELKH stratégiai tudományos programjaival. A titkárság jelenleg egy olyan pályázattámogatási konstrukciót készít elő, amely akár önálló, akár konzorciumi keretek között növeli a sikeres indulás lehetőségét az EU innovációs pályázatain. A közös pályázati lehetőségek, a közös kutatások hozzájárulnak az ország kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztémájának kialakításához és megerősítéséhez. Ez amellett, hogy elősegíti a kutatási eredmények szélesebb körű gazdasági és társadalmi hasznosulását, a tudományos kiválóság erősítése révén támogatja Magyarországot abbéli törekvésében, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció terén Európa és a világ élvonalába kerüljön.

Események

Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Teremtés Hete 2020. szeptember 30. 16:30 - 18:30