A fiatal kutatókat segítené dr. Kecskés Gábor

A nemzetközi kapcsolatépítés mellett a tudományos „influenszerség” bátorításával és a szakmai közösségi honlapok használatának megismertetésével szeretné segíteni a fiatal kutatókat dr. Kecskés Gábor. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettesét, docensét nemrégiben a Fiatal Kutatók Akadémiája tagjává választották.

Győr, 2020. április 24. – Hancz Gábor, SZEhírek

A Fiatal Kutatók Akadémiáját (FKA) tavaly hozta létre a Magyar Tudományos Akadémia. A 2019. májusi alakuló ülés előzményei két évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor az MTA 188. közgyűlésén első alkalommal rendezték meg a Fiatal Kutatók Fórumát. Az ennek nyomán lebonyolított kérdőíves felmérésből kiderült, hogy a tudományos pályát választókat leginkább a felfedezés izgalma és a tudományos elhivatottság motiválja, de a jelentős mértékű pályaelhagyás megelőzéséhez fontos lenne a bérek további emelése, a kutatási források bővítése és az infrastruktúra fejlesztése. Az FKA célja ezzel összhangban többek között a tudományos kiválóság elősegítése, a tehetséggondozás, az érdekképviselet, valamint a tudományos pálya iránti motiváció felkeltése és fenntartása.

Az alakuláskor 24 tagú testületbe minden évben 12 új tagot választanak pályázat alapján, a megbízatás öt évre szól. Feltétel a 40 – kisgyermeküket nevelők esetében a 45 – év alatti életkor, a PhD-fokozat, illetve természetesen az eddigi és a tervezett tudományos tevékenység. Az új tagok közé idén dr. Kecskés Gábor, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, Nemzetközi és Európa Jogi Tanszékének docense is bekerült.

Dr. Kecskés Gábor dékánhelyettes, egyetemi docens

„Számos fontos feladat áll előttünk, amelyeket oktatóként és kari vezetőként is magaménak érzek. Fel kell térképezni azokat a karrierutakat, lehetőségeket, amelyekkel nagyobb eséllyel lehet a pályán tartani a fiatal kutatókat, akiket gyakran elcsábít a magánszektor. Az sem titok, hogy arányaiban kevés a nő a tudományos pályán, különösen természettudományos területen, amin szintén érdemes volna változtatni. Az FKA a szervezeti keretek megteremtésével, csatornák kiépítésével hozzá szeretne járulni ahhoz is, hogy a magyar fiatal kutatók eredményei sokkal ismertebbek legyenek nemzetközi szinten. Emellett a társadalom minél szélesebb körét kell megnyerni a tudománynak, hiszen mindenki tapasztalhatja – akár a mostani koronavírus-járvány idején is –, milyen nagy követőtábora van az áltudományos oldalaknak, milyen sokan olvassák az áltudományos híreket” – fejtette ki dr. Kecskés Gábor.

A dékánhelyettes a pályázatában megfogalmazott elképzeléseit szeretné megvalósítani május 1-jén kezdődő ötéves megbízatása során. „Szerintem a fiatal kutatóknak is lehet társadalomnevelő, ismeretterjesztő szerepe. Segíthetnénk őket abban, hogy egy YouTube-csatornára készítsenek néhány perces érdekes videókat kutatási területükről. Ezeknek az FKA fórumot biztosíthatna. Így afféle influenszerré válhatnának, amely szónak ma már egyre kevésbé van negatív felhangja – sorolta. – Egy másik ötletem ahhoz kapcsolódik, hogy a fiataloknak gyakran nehézséget jelent publikációik megjelentetése, eredményeinek disszeminálása, és elismerés, szakmai dicsőség elérése, hiszen világszerte több ezer vagy több tízezer kutató »versenyez« egymással egy-egy területen, ráadásul nekünk, magyaroknak versenyhátrányt jelent még az is, hogy kevesen beszélik az anyanyelvünket. Szeretném minél többekkel megismertetni az olyan lehetőségeket, mint az academia.edu vagy a researchgate.net, ahová feltölthetők tudományos anyagok, és ahol szakmai profil építhető. Ezek révén már én is tettem szert olyan szakmai partnerkapcsolatra, amelyből remélhetőleg a Széchenyi-egyetem is profitálni fog.”

Dr. Kecskés Gáboron kívül a következő 11 kutatót választották be az FKA-ba:

Gacsályi-Bába Barbara, Debreceni Egyetem, I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya;

Szilágyi Adrienn, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, II. Filozófiai- és Történettudományok Osztálya;

Terpai Tamás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, III. Matematikai Tudományok Osztálya;

Jámbor Attila, Budapesti Corvinus Egyetem, IV. Agrártudományok Osztálya;

Lázár Zsófia, Semmelweis Egyetem, V. Orvosi Tudományok Osztálya;

Hartmann Bálint, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, VI. Műszaki Tudományok Osztálya;

Dömötör Orsolya, Szegedi Tudományegyetem, VII. Kémiai Tudományok Osztálya;

Bazsáné Csuka Dorottya, Semmelweis Egyetem, VIII. Biológiai Tudományok Osztálya;

Balogh Gábor, Pécsi Tudományegyetem, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya;

Hatvani István, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet, X. Földtudományok Osztálya;

Tóth György, Pécsi Tudományegyetem, XI. Fizikai Tudományok Osztálya.

Események

Gyerekegyetem 2020 2020. június 22. - 2020. június 26.
Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00