Határtalan tudomány a Széchenyi-egyetemen: átadták a publikációs nívódíjakat

A Magyar Tudományos Akadémia immáron 15. alkalommal rendezi meg  a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatot, amelynek idei mottója a „Határtalan tudomány”. A rendezvények sorát Dr. Földesi Péter rektor nyitotta meg a Széchenyi István Egyetemen a publikációs nívódíjak átadásával összekapcsolt központi ünnepségen. Harminchét érvényes pályázat érkezett be a három kategóriában megítélt nívódíjakra.

Győr, 2018. november 6. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

„A tudományos eredmények tulajdonképpen szerelemgyerekek, nem érdekházasságból születnek, de azért nem szabad lebecsülni az anyagiak fontosságát sem. A Magyar Tudomány Ünnepe Széchenyi Istvánhoz kapcsolódik, aki birtokai éves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság támogatására szánta, és innen eredeztethetjük a Magyar Tudományos Akadémia fejlődését” – mondta köszöntőjében Prof. Dr. Földesi Péter.  A Széchenyi István Egyetem rektora kiemelte, hogy nagyon magas színvonalú pályamunkák érkeztek a publikációs nívódíjakra, ami azért is fontos, mert az egyetemi rangsorokban „a nap végén” mindig a tudományos teljesítmény, eredmény számít.

 

Dr. Hatwágner Miklós tanszékvezető egyetemi docens a tudományos folyóiratcikk kategóriában nyert publikációs nívódíját vehette át Dr. Földesi Péter rektortól. 

Az egyetem Doktori Tanácsának elnöke, Prof. Dr. Kóczy T. László szerint évről évre, folyamatosan fejlődik a tudományos tevékenység színvonala a győri egyetemen. „A magyar felsőoktatásban minden bizonnyal a Széchenyi István Egyetem bocsájtja a legnagyobb anyagi erőforrást az oktatók rendelkezésére annak érdekében, hogy színvonalas tudományos munkát végezhessenek. Megtérült ez a befektetés” – mondta az elnök, kitérve arra, hogy nagy, nemzetközi befolyással rendelkező folyóiratokban megjelent cikkekkel lehetett már csak publikációs nívódíjat nyerni, és szinte minden tudományterület hasonlóan magas szinten képviselteti magát a díjazotti körben.

A tudományos folyóiratcikk kategóriában nívódíjat kapott Dr. Ajtony Zsolt egyetemi docens és Marosi Áron MSc hallgató (Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar), Dr. Hatwágner F. Miklós egyetemi docens (Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar), Dr. Szigeti Cecília egyetemi docens (Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar). Tudományos monográfia kategóriában nívódíjas lett Dr. Baranyiné Dr. Kóczy Judit egyetemi adjunktus (Apáczai Csere János Kar) és Prof. Dr. Smuk Péter egyetemi tanár (Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar). A konferenciaközlemény kategóriában Horváth Krisztián egyetemi tanársegéd (Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar) vehette át a nívódíjat.

Az ünnepségen Dr. Hatwágner F. Miklós és Dr. Baranyiné Dr. Kóczy Judit egy-egy szemléletes előadás keretében mutatták be a publikációs nívódíj mögötti tudományos tevékenységüket. Dr. Hatwágner  Miklós a társszerzőkkel közösen a Fuzzy Kognitív Térképek területén olyan új módszertant vezetett be, amely a nagyméretű, minden részletet tartalmazó modellből indul ki, majd ezt automatizált módon redukálja mindaddig, amíg az elfogadhatóan pontos marad, miközben összetettsége a lehető legkisebb lesz. A módszer elemeinek meghatározásával, paramétereinek hangolási módjával foglalkozik a 8,415-ös impakt faktorú IEEE Transactions on Fuzzy Systems folyóiratban megjelent cikkük, ami az alkalmazók számára mindenre kiterjedő mérések eredményein alapuló, hasznos tanácsokkal szolgál. (A Fuzzy Kognitív Térkép a legkülönfélébb területeken, az orvostudományban, a hulladékkezelésnél vagy a banki folyamatok elemzése során alkalmazható döntéstámogató, modellezési és szimulációs eszköz. Egyik fontos előnye a gyakorlatban, hogy szemléletes, és érthetően, könnyen használható a legkülönfélébb területeken dolgozó szakemberek számára is. Ez a könnyű felhasználhatóság szenved csorbát akkor, ha a modell túl nagy, a kis méretű modellek azonban sokszor túlságosan pontatlanul írják le a folyamatokat. Társszerzők: Kóczy T. László egyetemi tanár (SZE), Engin Yesil (guest professor, Process Control Systems Engineering Department, TU Dresden), M. Furkan Dodurka (PhD. student, Process Control Systems Engineering Department, TU Dresden), Elpiniki I. Papageorgiou (assistant professor, Department of Computer Engineering, Technical Educational Institute, University of Applied Sciences of Central Greece), Leon Urbas (Head of Chair of Process Control Systems, TU Dresden).

 

Dr. Baranyiné Dr. Kóczy Judit a tudományos monográfia kategóriában kapott elismerést.

Dr. Baranyiné Dr. Kóczy Judit tudományos monográfiája, a „Nature, metaphor, culture: Cultural conceptualizations in Hungarian folksongs” címmel a Springer gondozásában jelent meg. A szerző a viszonylag új tudományágnak számító kulturális nyelvészet keretein belül elemzi a magyar népdal egyik meghatározó motívumát, a természeti jelenet viszonyát a népdal lírai-érzelmi üzenetéhez. A magyar népdalok alapvető kulturális sémája a szemérmesség, amely arra az elvárásra utal, hogy a paraszti társadalomban nem lehetett közvetlenül vagy nyíltan az érzelmekről, személyes ügyekről beszélni. A monográfia a magyar népdalok megközelítéséhez újszerű, komplex módszertant vezet be, amely nemzetközi érdeklődésre is számot tart.

Dr. Ajtony Zsolt és Marosi Áron különleges, kis mintatérfogatú, nagy felbontású, folytonos fényforrású grafitkemencés atomabszorpciós analitikai módszert fejlesztett ki desztillált szeszesitalok réztartalmának meghatározásra. A gyors, mintaelőkészítés nélküli, a minta hígítását sem igénylő, közvetlen mintabevitelű módszer pontosságát úgynevezett totálreflexiós röntgenfluoreszcens módszerrel igazolták, alkalmazhatóságát pedig 39 magyarországi pálinka elemzésével bizonyították. Négy mintánál találtak a magyarországi határértéknél nagyobb, és 21 minta esetében pedig a WHO által ajánlott határértéknél nagyobb rézkoncentrációt. Cikkük a 4,529 impakt faktoros Food Chemistry folyóiratban jelent meg. Társszerzők: Laczai Nikoletta, Drávecz Gabriella, Marlok Bence, Bencs László (MTA Wigner Fizikai KutatóKözpont  Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet); Szoboszlai Norbert (ELTE, TTK, Kémiai Intézet, Analitikai Kémia Tanszék); Christina Streli, (Atominstitut, Technical University of Wienna).

 

Dr. Szigeti Cecília tanszékvezető egyetemi docens a nívódíjasok között.

Dr. Szigeti Cecília társszerzőjével, Harangozó Gábor egyetemi docenssel (BCE)  a szabadon elérhető vállalati szénlábnyom kalkulátorok alkalmazhatóságának lehetőségét vizsgálja. Arra a kérdésre keresik a választ, hogy érvényesek és megbízhatóak-e az így számított eredmények. A szerzők vizsgálati eredményei szerint a kalkulátorok segítenek abban, hogy a kkv-k költségtakarékosan és egyszerűen elinduljanak egy karbontudatosabb működési irány felé. Publikációjuk az 5,651 impakt faktoros Journal of Cleaner Production folyóiratban jelent meg.

Prof. Dr. Smuk Péter monográfiája, a Magyar és európai pártjog (Gondolat Kiadó) Magyarországon elsőként vállalkozik arra, hogy a politikai pártok szabályozásának minden aspektusát feltérképezze. Nemcsak az alkotmányos és jogszabályi alapítási és működési feltételekre, finanszírozásuk, kampány- és parlamenti tevékenységük szabályaira tér ki, de a bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra, sőt a politikai pártok politikatudomány által vizsgált működésére, a pártrendszer jellemzőire és 21. századi változásaira is. A magyar pártok és szabályozásuk európai kontextusba helyezése azzal valósul meg, hogy a monográfia a szabályozás intézményeit több országból vett európai példák fényében elemzi, továbbá részletesen bemutatja az Európai Unió szintjén működő európai politikai pártok szabályozást és fejlődését is.

Horváth Krisztián nívódíjas konferenciaközleménye szerint a villamos forgógépek irányítási algoritmusának fejlesztése összetett folyamat, amennyiben kiemelt fontosságú a szoftver minősége, újra felhasználhatósága és bővíthetősége, valamint az egyes funkciók biztonságos működése. Ezeknek a tulajdonságoknak kutatási és ipari projektek keretében egyarán meg kell felelnie az irányítási algoritmust megvalósító szoftvereknek. Ezek a követelmények olyan korszerű módszerek és eszközök segítségével teljesíthetők, mint például a modellalapú tervezés és az automatikus kódgenerálás. A cikk ismerteti a modellalapú tervezési módszertant és bevezet egy új, moduláris, újra felhasználható modellarchitektúrát aszinkron gépek irányítási algoritmusának fejlesztéséhez.

A publikációs nívódíjakat Dr. Földesi Péter rektor adta át a Széchenyi István Egyetem kiváló, nemzetközi térben is elismert kutatóinak. A rendezvény moderátora Rákli-Szabados Eszter, az egyetem tudományos titkára volt.

Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 26. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55