Hatan érdemelték ki a Publikációs Nívódíjat

A Magyar Tudomány Ünnepe győri nyitórendezvényén adták át a Széchenyi István Egyetem idei Publikációs Nívódíjait. A három kategóriában meghirdetett elismerést hatan érdemelték ki.

Győr, 2019. november 4. – SZEhírek, Hancz Gábor, fotók: Májer Csaba József

„Értékteremtő tudomány” a mottója a Magyar Tudományos Akadémia által idén 16. alkalommal megrendezett, a Magyar Tudomány Ünnepe elnevezésű programsorozatnak, amelynek győri nyitórendezvényét ennek szellemében tartották meg a Széchenyi István Egyetemen hétfőn. Dr. Kóczy T. László, a Doktori Tanács és a Tudományos Tanács elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: egy egyetem életében az oktatás és a tudomány egyforma súlyú, jelentőségű szerepet játszik, de mégiscsak a tudomány az, amely a magját adja.

Dr. Kóczy T. László, a Doktori Tanács és a Tudományos Tanács elnöke köszöntötte az ünnepség résztvevőit.

Az eseményen adták át az egyetem idei Publikációs Nívódíjait, amelyre három kategóriában összesen 19-en pályáztak. Dr. Kóczy T. László ennek kapcsán elmondta, hogy a bírálóknak a legnehezebb dolguk a tudományos folyóiratcikk kategóriában volt, ahol három elismerés mellett döntöttek, de többet is kioszthattak volna. Kritikát is megfogalmazott: konferenciaközlemény kategóriában csak három pályázat érkezett, noha az egyetem jelentős forrásokkal támogatja a konferenciarészvételt. Megjegyezte: 2018-cal ellentétben ugyanakkor ebben a kategóriában is lett nyertes, mert volt kiemelkedő munka.

 

A díjazottak csoportképe dr. Kóczy T. Lászlóval.

Tudományos folyóiratcikk kategóriában Publikációs Nívódíjat nyert dr. Bácsi Ádám, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar Matematika és Számítástudomány Tanszékének egyetemi adjunktusa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia–Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lendület Topológiai és Korreláció Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. A publikáció címe „The number of independent elements in heat transmission matrices”, amely az International Journal of Thermal Sciences folyóiratban jelent meg, és a klasszikus fizika egy mérnöki szempontból is jelentős területéhez, az időfüggő hőtranszportjelenségek témaköréhez kapcsolódik. Ez a téma dr. Bácsi Ádám fő kutatási területe. A cikk vizsgálja, hogy az egyre zsúfoltabb elektronikai és gépészeti eszközök esetén milyen nagy kihívást jelent a működés során keletkező hő elvezetése. Ráadásul gyakran találkozhatunk azzal, hogy a keletkezett hő nem folyamatos, hanem jelentős időfüggéssel bír. Ez utóbbi indokolja, hogy egy rendszerben ne csak az egyensúlyi, időtől független hőtranszportjelenségeket, hanem az időfüggő folyamatokat is vizsgáljuk.

A kategória második díjazottja dr. Kozma István, az Audi Hungária Járműmérnöki Kar Anyagtudományi és Technológiai Tanszékének egyetemi tanársegédje lett. Ő 2003-tól oktató a Széchenyi István Egyetemen, ahol 2002-ben gépészmérnöki, 2009-ben okleveles mechatronikai mérnöki diplomát, idén pedig doktori fokozatot szerzett. A társszerzővel jegyzett publikációjának címe „CT-based tests and finite element simulation for failure analysis of syntactic foams”, amely az Engineering Failure Analysis című folyóiratban jelent meg. A publikáció témája egy új módszer kifejlesztése kompozit anyagok tönkremeneteli folyamatának analízisére komputertomográfiával kombinált mechanikai nyomóvizsgálat végzésével.

Nagy Judit, a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola doktorjelöltje is ebben a kategóriában érdemelt ki díjat. A cikket társszerzőkkel jegyzi, köztük dr. Tóth András Józseffel, a doktori iskola témavezetőjével. A Chemical Engineering Research and Design folyóiratban megjelent publikáció címe „Enhanced separation of maximum boiling azeotropic mixtures with extractive heterogeneous-azeotropic distillation”. A kutatók a cikkben két erősen nem ideális, négykomponensű elegy (víz, aceton, kloroform, metanol és víz, etil-acetát, kloroform, etanol) elválasztását vizsgálták. Az elválasztási feladathoz laboratóriumi berendezést építettek, és a kísérleti eredményeket folyamatszimulátor környezetben verifikálták, majd optimalizálták az eljárást. A publikációban többek között először a szakirodalomban leírták a kvaterner elegyek gőz-folyadék egyensúlyát: csomópontok, nyeregpontok számát, illetve stabilitásukat. (Az oklevelet az ünnepségen dr. Tóth András József vette át.)

 

Dr. Géczy Nóra „Design – Tér- és formakultúra” című kötetéről beszélt a hallgatóságnak.

Tudományos monográfia kategóriában ketten részesültek Publikációs Nívódíjban. Dr. Géczy Nóra egyetemi docens, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Épülettervezési Tanszékének oktatója a Scolar Kiadó gondozásában idén megjelent „Design – Tér- és formakultúra” című kötetéért vehette át az elismerést. Dr. Géczy Nóra 2001-ben szerzett okleveles építész tervezőművész diplomát, 2006-ban pedig doktori fokozatot. A Széchenyi-egyetemnek 2006 óta munkatársa. A kötet az egyetemen oktatott design tantárgy tíz év alatt kidolgozott elméleti és gyakorlati anyagának kivonatát tartalmazza. Egyedülálló módon tárja fel az építészeti és tervezői gondolkodásmódot. Három téma – a tér, a tárgy, az ember – koordinátarendszerében járja körbe a design és a tervezésmódszertan összefüggéseit, miközben megismerteti a tervezők sajátos látásmódját, és bepillantást enged a tervezési stratégiák, módszerek kulisszatitkaiba.

Dr. Gombkötő Nóra, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszékének egyetemi adjunktusa „Ökológiai eredetű élelmiszer termékpályák” című monográfiájáért kapott díjat, amelyet az Underground Kiadó adott ki. A kutató 2007-ben okleveles gazdasági agrármérnöki, 2011-ben okleveles közgazdász diplomát, 2010-ben PhD-fokozatot szerzett. A könyv a hazai mezőgazdaságban ökológiai körülmények között termelt főbb növény- és állatfajokból előállított biotermékek teljes vertikumáról ad áttekintést. Az olvasó részletesen megismerheti az ökológiai gazdálkodás fogalmát, alapelveit, történeti hátterét, a vonatkozó jogszabályokat és a lehetséges támogatásokat, valamint a mezőgazdaság fő ágazatai (szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés) ökológiai szemléletben előállított termékeinek teljes termékpályát lefedő – a szántóföldtől a fogyasztó asztaláig terjedő – útját. A könyv hiánypótló, mivel ilyen szakirodalom eddig nem állt rendelkezésre.

 

Dr. Gombkötő Nóra tudományos előadást tartott „Ökológiai eredetű élelmiszer termékpályák” című könyvéről.

Konferenciaközlemény kategóriában dr. Böröcz Péter, az Audi Hungária Járműmérnöki Kar Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének egyetemi docense nyert Publikációs Nívódíjat. Publikációjának címe „Vibration and acceleration levels of multimodal container shipping physical environment”. A közlemény a „29th IAPRI Symposium on Packaging 2019 – Serving society, innovative perspectives on packaging” kötetben, illetve a Packaging Technology and Science folyóiratban jelent meg. Dr. Böröcz Péter a műszaki menedzser, a gazdálkodási és a közgazdász diplomák után 2010-ben a Széchenyi István Egyetemen szerezte gazdálkodás és szervezéstudományi doktori fokozatát. Az elmúlt évtizedek globális gazdaságának egyik legdinamikusabban növekvő disztribúciós csatornája a Távol-Kelet felé és onnan irányuló kombinált áruszállítás. Mindez jelentős kihívás elé állítja a csomagolástechnikai mérnököket a megfelelő áruvédelem megtervezése során. A közlemény azt vizsgálta, hogy egy szárazföldi szállítás (transzibériai és transzmandzsúriai vasúti vonalak) dinamikus mechanikai igénybevételei hogyan viszonyulnak a tengeri kombinált szállítás közben felmerülő igénybevételek nagyságrendjeihez képest.

Az ünnepségen két díjazott, dr. Gombkötő Nóra és dr. Géczy Nóra tudományos előadásban ismertette monográfiáját.

Események

Szenátusi Ülés 2021. március 15. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 19. - 2021. március 20.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 26. - 2021. március 27.