Harminchárom friss jogi doktor győrből

A legtradicionálisabb társadalomtudományi képzési területen, a jogász szakon harminchárom frissdiplomás jogi doktort avattak Győrött, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar szombati ünnepi eseményén: Dr. Földesi Péter rektor a rektori jogarra letett esküvel fogadta doktorrá a képzés követelményeit sikeresen teljesítő jelölteket. dr. Varga Boglárka, a győri Krúdy Gyula Gimnázium egykori diákja levelező tagozaton „summa cum laude” minősítésű diplomát vehetett át.

- A győri jogi diploma, a szilárd elméleti és a széleskörű gyakorlati felkészítés alapján jó ajánlólevél a munkáltatók – a bíróságok, az ügyészségek, az ügyvédi irodák, a közjegyzőségek, a rendőrség és a közigazgatás - különböző intézményei számára. Diplomásaink elhelyezkedési mutatói országosan figyelemre méltóak: jogász végzettjeink több, mint 90 %-a talál szakmai munkát fél éven belül. Ezzel országos összehasonlításban, a jogi karok között az elsők között vagyunk – e szavakkal köszöntötte Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár, dékán a friss jogi doktorokat. A jogászi munka nem pusztán egy szakma, hanem hivatás, amelynek jó vagy rossz gyakorlása nem magánügy, hanem közügy, hiszen erősíti vagy gyengíti a jogrendbe vetett bizalmat. Végezzék munkájukat becsülettel, a jogállami normák, a szakmai szabályok és a jogászi etika követelményeinek tiszteletben tartásával – adta útravalóul a dékán.

Az ünnepségen adták át az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pro Auditoribus díját, amelyet a hallgatókért végzett kimagasló közösségi munkája elismeréseként dr. Szabó Sarolta, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium egykori diákja kapott. A frissdiplomás jogász az alma matertől kapott állásajánlatot, s a Kommunikációs és Szolgáltató Központ munkatársaként dolgozik.

dr. Szabó Tamás a Felvidékről, Révkomáromból, a Selye Gimnáziumból jött a győri egyetemre jogot tanulni. Még nem döntött arról, hogy hol kezdi pályáját. Szülőföldjén és Magyarországon is keresi a szakmai állást.

Forrás:
Winkler Csaba
SZE sajtótitkár

Események

Election Night tanszéki rendezvény 2019. május 26. 18:30 - 20:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00
Jézus élete - Beszélgetős estek 2019. május 27. 19:00 - 21:00