Győri Frissdiplomával A Dinamikus Térségi Munkaerőpiacra

A Széchenyi István Egyetem téli záróvizsgáinak zárásaként a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi igazgatási szakjain, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar közgazdász és nemzetközi képzésein, a Műszaki Tudományi Kar mérnöki, informatikai és műszaki pedagógiai szakjain végzetteket köszöntötték a pénteki ünnepségeken. „Győr városa, a térség számít az Önök kreativitására, értékteremtő munkavégzésére” – tolmácsolta a város, a térség dinamikus munkaerőpiacának frissdiplomásokat kereső, hívó szavait Fekete Dávid alpolgármester. A széchenyis öregdiákok nevében az 1991-ben vasútüzemi szakon diplomázott Kövesdi Szilárd, a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. vezérigazgatója beszélt a karrierépítés, a pályakép motivációiról.

Az „Oktatók a hallgatókért” díjat dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta egyetemi docens (Marketing és Menedzsment Tanszék), dr. Koppány Krisztián egyetemi adjunktus (Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan T.), Lukács Antal mestertanár (Matematika és Számítástudomány T.) és Mészáros István tanszéki mérnök (Távközlési T.) vette át Lengyel Dianától, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökétől.

A nemzetközi igazgatási alap- és mesterszakon tizenhárman végeztek. A hazai közigazgatás és a versenyszféra jó állásajánlatai, a további tanulmányok ezúttal is vonzó jövőképet jelentenek. Dr. Milassin László egyetemi docens, a nemzetközi képzések szakvezetője az életút szellemi megalapozásaként szólt a széchenyis tanulmányokról, s a sikeres, kihívások sokaságát megjelenítő pályakép motiváló szerepét hangsúlyozta avató beszédében. Kiváló minősítésű diplomát vett át az alapszakon Orosz Emese (egykor a Berze Nagy János Gimnázium diákja volt Gyöngyösön), a mesterszakon Gyura Vivien (Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr) és Horváth Edina (Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Szombathely).

- Egy jól gazdálkodó, az őt körülvevő cégvilággal, Győr városával szervesen együtt lélegző egyetem tanította Önöket, az Önök gyermekét a gazdaságtudomány, a gyakorlati üzleti világ rejtelmeire. A karunkon folyó gazdasági képzés színvonalát a szakma is elismeri, az országos felsőoktatási ranglista második helyezése méltán fejezi ki ezt – e szavakkal köszöntötte dr. Papp Ilona, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja a százötvenhárom frissdiplomást és szüleiket. A mesterképzésben a legtöbben, tizenheten a logisztikai menedzsment szakon végeztek, az alapképzésben a klasszikus pénzügyi területen, a gazdálkodási és menedzsment képzésen hetvenegyen vehették át a diplomát.

A Műszaki Tudományi Kar 232 frissdiplomását dr. Földesi Péter rektor köszöntötte. „Felelősséggel tartozunk a jelenért, és felelősséggel tartozunk a jövőért. A jövőt pedig Önök képviselik! Minden igyekezetünk arra irányul, hogy a XXI. század szellemiségében együtt gondolkodjunk, alkossunk mindenkivel, aki ebben a felelősségben részt kíván vállalni, a társadalom és a gazdaság élő szövetében találjuk meg a helyünket.” – mondta a rektor. Dr. Égert János dékán a versenyről, a nemzetközi munkaerőpiac kihívásairól szólt avató beszédében. „A mérnökséggel, informatikussággal olyan szakmát, olyan hivatást választottak, ami nagyon gyorsan változik, fejlődik. A munkahelyekre kikerülve azonban Önöknek nemcsak szakmai tudásból, hanem emberi tisztességből, példamutató kulturált, toleráns viselkedésből is példát kell mutatniuk. Feladataik, munkájuk olyan lesz, hogy azt az esetek többségében másokkal, más szakmák képviselőivel együttműködve tudják csak eredményesen elvégezni.” – mondta útravalóul a dékán. A kari ünnepségen mesterképzésben a járműmérnöki, alapképzésben a gépészmérnöki és a mérnök informatikus szakon avatták a legtöbb frissdiplomást.

- A Műszaki Tudományi Kar az északnyugat-magyarországi térség domináns felsőoktatási képzőhelyeként a továbbiakban is arra törekszik, hogy minden nap tegyen valamit, amellyel hozzájárul Győr és a régió továbbfejlődéséhez. Szak kínálatunk a 2014 őszén induló gépészmérnöki és műszaki menedzser mesterképzési szakok indulásával válik teljessé, s szeptembertől mesterképzésben már német és angol nyelven is folytathatók tanulmányok a Karon– jelentette be dr. Égert János.

Forrás:
Winkler Csaba
SZE sajtótitkár

Események

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00