Győr fent van az ökológiai alapú városfejlesztések európai térképén

Már elérhető a világhálón egy interaktív városi természet atlasz, az Urban Nature Atlas, ami száz európai város, közöttük Győr természetalapú megoldásait tartalmazza könnyen kereshetően. A projektben Győr - Barcelona, Utrecht, Malmö, Newcastle és Lipcse mellett - az egyik mintaváros. Hat európai település és egyetem együttműködésében a természetalapú városfejlesztési megoldásokkal foglalkoznak.

Győr, 2018. november 13. – SZEhírek, Nyerges Csaba

A NATURVATION (NATure-based Urban innoVATION) –  Ökológia Alapú Városi Innovációk az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja által támogatott projekt. A klímaváltozás és más környezeti, gazdasági és társadalmi kihívások megoldásában a fenntartható fejlődés stratégiai fontosságúvá vált az európai városok számára. Ezt az ökológiai megoldásokon alapuló innovációk számos módon segíthetik. Azonban alkalmazásuk nem rendszerszerű, nem terjedt el eddig széleskörben, és a legtöbb város csak elvétve és kismértékben használ ilyen jellegű megoldásokat.   A NATURVATION projekt egy tudományterületeken átívelő partnerséget alkotva kívánja elősegíteni az innovatív ökológiai megoldások rendszerszerű alkalmazását városi környezetben.

 

A Széchenyi István Egyetem közössége is gyakran igénybe veszi a kampusszal szomszédos Püspökerőt. Legyen szó akár a Gólyahétről (képünkön), akár a püspökerdei futásról. Fotó: Májer Csaba József.

A projekt 2016. december 1-től 2020. november 30-ig tart. A munka magyarországi vezetője a Közép-európai Egyetem (CEU), amely a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézet Nyugatmagyarországi Tudományos Osztályával (NYUTO) együttműködve vesz részt a projektben. A győri régióban is feltérképezik az ökológiai alapú innovációs lehetőségeket. A projekt irányítói Dr. Pintér László, a CEU Környezettudományi és Környezetpolitikai Tanszékének vezetője és Dr. Lados Mihály, NYUTO tudományos főmunkatársa, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi docense.

A projekt időszakára úgynevezett városi és regionális innovációs partnerség  csoportok alakultak. Győr esetében eddig a városháza, a Széchenyi István Egyetem különböző tanszékei, az ÉDUVIZIG, az Audi, a Rába, városi civil szervezetek munkatársai kapcsolódtak be a munkába. A csoport a projekt kutatási eredményeit igyekszik bevinni a várostervezés folyamatába. Ez Győrben különösen aktuális, hiszen folyamatban van a város új rendezési és szerkezeti tervének készítése. Évente négy alkalommal találkoznak a projekt négyéves futamideje alatt, a munkát Dr. Lados Mihály koordinálja.

A projekt keretében Győrben eddig csaknem harminc természetalapú megoldást azonosítottak, amelyből eredetileg tizet választottak ki a további vizsgálatokra. Ezek a Mosoni Duna komplex projekt, a Nagy-Pándzsa projekt, a győri zöldtetők, a Bercsényi liget és környéke, a Barátság park, a lakótelepi fák és kertek, a lakótelepi tavak, az Audi természetalapú megoldásai, a Körtöltés utca csapadékvíz elvezetése és a Püspökerdő. 

„A városházán ez év elején Füke Péter főosztályvezetővel egyeztettük azokat a témákat, amelyek a város részéről megtárgyalhatók lennének a projekt 2018-2019-es időszakában. Ezek közé tartozik Győr készülő rendezési tervéhez kapcsolódóan a város szerkezeti terve. Révi Zsolt főépítész úr információja alapján ez terv most ért olyan szakaszba, amikor a kialakított partnerségi kör érdemben megtárgyalhatja. A szerkezeti terv alapvetően a város területhasználatának, az épített környezet és a zöld területek kiterjedésének, egymáshoz viszonyított arányainak változását vetíti előre” – mondta Dr. Lados Mihály. 

A legutóbbi győri partnerségi találkozón Révi Zsolt főépítész és Aczél Gábor vezető tervező adott tájékoztatást a készülő rendezési, benne a szerkezeti terv részleteiről. Meghívták azokat a szervezeteket is, amelyek meghatározó nagyságú zöldterületet kezelnek a város közigazgatási területén belül:  a Kisalföldi Erdőgazdaságot, mint a Püspökerdő kezelőjét, a GYÖRSZOLT-t, mint a város kezelésében lévő zöldterületek felelősét és az ÉDUVIZIG-et, mint az ártéri területek kezelőjét is. Közülük Limp Tibor, az erdőgazdaság képviselője jött el a találkozóra.

 

Révi Zsolt főépítész, Aczél Gábor vezető tervező, Dr. Lados Mihály projektvezető és Limp Tibor erdészetvezető a projekttalálkozón.

Lados Mihály a tájékoztatójában elmondta, hogy a projekt keretében kiválasztott tíz győri természetalapú megoldás közül hármat egy-egy esettanulmány keretében még részletesebben feldolgoztak. Ezek az iskolakert mozgalom a Széchenyi István Egyetemen Apáczai-karának iskolakertjén keresztül, a Mosoni-Duna komplex rehabilitációja és az Audi méhészet. A győri projektek is felkerültek a CEU gondozásában készült, közel ezer jó példát bemutató nagy európai Városi Természet Atlaszra. Kézikönyvek is készülnek, amelyek kifejtik, hogy a helyi közösségeket hogyan lehet megszólítani a természetalapú projektek létrehozásában, példát adnak üzleti modellekre, innovációkra, és vizsgálják a szakpolitikai oldalt is.

Révi Zsolt főépítész a rendezési tervvel kapcsolatban az arányokra hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy Győr közigazgatási területe 17,5 ezer, belterülete 5,5 ezer hektár. A belterület kétharmada beépítésre szánt terület, ebből az intenzív, városias beépítésű terület mindössze 1000 hektár. A többi inkább falusias, mezővárosias jellegű. Beszélt a jövő év végi határidővel készülő rendezési és szerkezeti terv dilemmáiról. Amikor például a városias területeket megpróbálják intenzívebbé tenni annak érdekében, hogy Győr lakossága elérhesse a várost fenntartó lakosságszámot, általában tiltakozásokba ütköznek. Ugyanígy akkor is, ha új területeket vonnának be a beépítésre szánt területek közé. „Miközben sokak szerint a város fuldoklik a közlekedési káoszban, valójában csak reggelente és délutánonként van rövid ideig viszonylag sűrű forgalom. Közlekedni ugyan szeretnének az itt élők, de új utak építését gyakran nem támogatják” - világított rá az ellentmondásokra Révi Zsolt.

Aczél Gábor vezető tervező elmondta, hogy a győri szerkezeti terv öt koncepcionális alapelv szerint készül. A kompakt város elve alapján ahelyett, hogy Győr folyamatosan kifelé terjeszkedne és fölélné a teljes igazgatási területét, befelé kellene az intenzitást növelni. Koncepcionális alapelv a policentrikus város is. Győr elég nagy ugyanis ahhoz, hogy ne csak egy központja legyen. A harmadik alapelv a zöld ujjak fejlesztése. A folyópartok, mint ujjak nyúlnak be a várostestbe. Ezeket meg kell kímélni, csakúgy, mint az erdőterületeket. Az alapelvek közé tartozik a megváltozott csapadékeloszlást, a hirtelen lezúduló nagy esőket és a hosszabb szárazságokat egyaránt kezelni tudó közmű infrastruktúra hálózat fejlesztése mellett a közlekedési rendszerek fejlesztése is. „Ezt a területet csontváznak szokták nevezni a szakmában, és Győrben ez ténylegesen egy olyan csontváz, ami ki is dől a szekrényből. Azt hihetnénk, hogy a városnak teljesen jó és befejezett közlekedési hálózata van. A valóságban azonban nem ez a helyzet, és a fejlesztést igénylő, vagy a teljesen hiányzó utak kérdése sok vitát kelt” – mutatott rá Aczél Gábor.

A Győr nagy zöldterületeit kezelő szervezetek képviseletében Limp Tibor, a KAEG győri erdészetvezetője a Püspökerdőről adott tájékoztatást. A gazdaság több mint 1000 hektár erdőt kezel Győr közigazgatási határán belül, ennek negyedrészét teszi ki a közjóléti funkciójú, parkerdő minősítést kapott Püspökerdő. Faállományában a nemesnyárak és nemesfűzek arányát az elmúlt évtizedekben sikerült 80 hektárra visszaszorítani, a többit ma már újra őshonos fafajok alkotják.

„Jó lenne az utolsó négyzetméterig megtartani ezt az összetett ökoszisztémával rendelkező, csodálatos területet, amely sétautakkal, játszóterekkel, esőbeállókkal, tűzrakóhelyekkel, népszerű tanösvénnyel és kalandparkkal várja a győrieket a Mosoni-Duna ölelésében” – mondta Limp Tibor Győr tüdejéről, ami immáron az európai Urban Nature Atlasban is az ökológiai alapú városi innovációk között szerepel, tíz másik győri példával együtt.

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.