Gratulálunk! Szabó Miklós 80 éves

(Muzsika, zeneművészeti folyóirat, 2011. április)

Mohay Miklós

Szabó Miklóst, a győri Széchenyi István Egyetem egykori professzorát 80. születésnapja alkalmából köszöntötte a Muzsika c. zeneművészeti folyóirat is. A szerző Mohay Miklós DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zeneelmélet Tanszék.

Kedves Miklós!
Megtiszteltetés számomra, hogy 80. születésnapodon köszönthetlek a Muzsika hasábjain. Bár sem kórustagod, sem tanítványod nem voltam, néhány esemény hatására mégis személyes kapcsolatba kerülhettem Veled, amit az élet különös ajándékának tekintek, így most nem az életrajzi adatokon, hanem élményeimen és tapasztalataimon keresztül szeretnélek köszönteni.
Azonos évben kerültünk a Zeneakadémiára, Te méltatlanul későn. Évfolyamtársaimat tanítottad, nagyon szigorú tanár hírében álltál, de szigorod és következetességed mellett tanítványaid közül sokan Tőled kapták a legtöbbet tanulmányaik során. Akik Hozzád jártak, a legmélyebb zeneelméleti ismeretekkel vérteződtek fel, vagy a szolfézsóráidon kaptak életre szóló útravalót.
Személyes találkozásunkra a kecskeméti Kodály Intézet által szervezett kurzus alkalmából került sor, amit közösen vezettetek Lendvai Ernővel. Azon a tanfolyamon tapasztaltam meg lenyűgöző tudásodat, amely a legújabb zenetudományi eredményeket a legmagasabb szintű zenei gyakorlattal ötvözi. Csak a zenére koncentráltál, annak legmélyebb gyökereiig hatolva, a legnagyobb alázattal, ugyanakkor egyszerűen és érthetően. Ernő fél évvel később elhunyt, felesége, Tusa Erzsébet kettőnket kért fel, hogy tanítását összefoglalva könyvet szerkesszünk. Személyedben ekkor ismerhettem meg a nagy muzsikust és a hallatlanul precíz és elmélyült tudóst.
A Győri Leánykar élén kifejtett sok évtizedes tevékenységedhez is ekkoriban kerültem közelebb. Bámulatos kórushangzást hoztál létre: tökéletes kiegyenlítettséget, tisztaságot és fényes tónust. Hangversenyeid és felvételeid egészen különleges élményt nyújtanak, élükön Bartók Gyermek- és nőikarok című ciklusának a zenei életben egyedülálló, háromszori ki adásával. A művet hallottam koncerten is, ihletett, lélegzetelállítóan szép, ugyanakkor a kotta előírásait szinte tudományos pontossággal megvalósító előadásban.
De a legszebbek között említhetem Michael Haydn-felvételeidet is, amelyek mint kompozíciók is a Te felfedezéseid. Műsorválasztásod is egyedi: nem a törzsrepertoár agyonismételt darabjait kerested, hanem általában egy-két szerző műveiből válogattál, gyakran egy-egy ciklust. Ki másnak jutott volna eszébe, hogy Palestrina-Lassus műsort állítson össze vagy előadja Monteverdi 21 tételes canzonetta sorozatát?
Ki énekel a Te kórusodon kívül Praetoriust, Lottit, Tartinit, Marcellót, vagy Kodálytól a Hegyi éjszakák minden tételét vagy a Triciniát? Hallhattam Haydn és Mozart összes kánonját vezénylésed nélkül (!), a kórus térbeli elrendezésével, és Michael Haydn egyházi műveit zenekar közreműködésével. Stravinsky Cantatája sem igen hallható mástól. Koncertjeidet általában egész tanévnyi tanulás előzte meg, számodra pedig jóval hosszabb volt az előkészület, hiszen például egy egész műsort kézzel lemásolni nem kis feladat.
Tudományos munkásságod is jelentős: az 1985-ben megjelent Bartók-analízised a Gyermek- és női karokról mára alapművé vált. Számos cikket jelentettél meg, a reneszánsz zene előadásáról vagy épp Kodály Bartók kórusaihoz írott széljegyzeteiről. Részt veszel a Bartók-összkiadás munkálataiban. Nem csak kórusvezetői, zeneelmélet- és szolfézstanári vagy zenetudományi területen mutatsz példát mindnyájunknak, hanem a mindezt magában foglaló emberi habitusoddal is: szerénységed, szorgalmad, kitartásod, önfegyelmed, megalkuvást nem ismerő igényességed sokat jelent azoknak, akikkel bármely tevékenységed során kapcsolatba kerülsz. Számodra mindig is a mű, a szerző, a gondolat az első, saját magadat háttérbe helyezve. Vezénylésed stílusa is híven tükrözi mindezt: a zene iránti alázatból fakad. Sosem törekedsz látványosságra, mert szilárd meggyőződéseddel biztosan mutatod mindenki számára az értékeset, a jót és a szépet. A tanításod során a hallgatóid elé állított legmagasabb követelmények vagy az írásaidból sugárzó szellemiség ugyanezt tükrözi.
Örömteli, hogy a közélet is elismeri munkásságodat: a Liszt-díj, a Bartók-Pásztory-díj és a Kossuth-díj ékes példája ennek. Isten tartson meg egészségben és erőben sokáig!


Események

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Tantárgyválasztási időszak 2020. augusztus 24. - 2020. augusztus 29.