Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj

Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj

Pályázati kiírás
2018.

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület

2012. december 12-én hivatalosan megalapította

a Gran Prize díjalapot.


A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évi egy alkalommal.

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület ezennel hatodik alkalommal meghirdeti Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj pályázatát az alábbi feltételekkel:

A benyújtott pályaművek a Gran Prize díjbizottság által meghívott pályázók pályaműveivel együtt kerülnek elbírálásra.


A pályázat benyújtásának határideje : 2018. április 18.


A pályázat tartalmi követelményei:

 • személyes szakmai önéletrajz
 • a pályamű pontos leírása, előnyeivel, különös tekintettel annak újdonságtartalmára
 • maximum 10 oldal, csatolt dokumentumok nélkül
 • kiegészítő dokumentumok, amelyek kapcsolódnak a pályamű és a pályázat megítéléséhez

 

Pályázat benyújtása:


A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük benyújtani, a www.swedishchamber.hu,
Gran Prize menüponton belül, Pályázat feltöltése almenübe belépve.
Word, Excel, pdf és jpg file-okat várunk!

Bírálati szempontok:

 • Újszerűség (Innovációs teljesítmény, ötlet újdonsága, eredeti ötlet)
 • Társadalmi felelősségérzet
 • Fenntarthatóság
 • Környezettudatosság
 • Gazdasági hasznosítás potenciálja
 • Technológiai aspektus

A kiíró feladata, hogy eldöntse, a benyújtott pályázat megfelel-e a kiírás tartalmi és formai
követelményeinek. Küszöbfeltétel a fenntarthatóság, újszerűség és a tematikai megfelelés.


A benyújtott pályázatokból 5 pályaműből álló ún. shortlist fog készülni. A díjbizottság maximum 10 perces személyes meghallgatásra hívja ezeknek szerzőit.

További információ:


Tel: : +36 309/708/433
Email: swedishchamber@swedishchamber.hu
Web: www.swedishchamber.hu

 

A MAGYARORSZÁGI SVÉD KERESKEDELMI TESTÜLET

által meghirdetett

GRAN PRIZE interdiszciplináris innovatív díj alapításának előzményei és célja


A Svéd Kereskedelmi Testület 2012 októberében elhatározta, hogy az általános emberi életminőség javítására irányuló szellemi teljesítmények ösztönzésére díjat hoz létre.


A Testület a díj logójául egy Svédországban népszerű jelképet a Fenyőfát választotta, amely bolygónk nagy részén a Karácsony és a Természet metaforája. A boldog élet, a Természettel való összhangban élés már több ókori filozófus tanításaiban is megjelenik, míg ez a szándékkör mára szinte létszükségletté vált.

A „gran” svéd nyelven lucfenyőt jelent, utalva a díj fenntarthatósági és környezettudatos aspektusaira. A Testület szándéka kettős, egyrészről támogatni és díjazni a kimagasló innovatív szellemi teljesítményt, másrészről előmozdítani a kultúrák közötti dialógust.


A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület felkínálja a GRAN PRIZE kezdeményezéshez való csatlakozás lehetőségét minden Magyarországon tevékenykedő, felelős gondolkodású vállalat és magánember számára,

GRAN PRIZE INTERDISZCIPLINÁLIS INNOVATÍV DÍJ 2018

a svéd társadalomra jellemző konszenzus-alapú gondolkodás és a svéd-magyar együttműködés jegyében. A csatlakozás feltételeiről a honlapon részletesebb tájékoztatást adunk.


A GRAN PRIZE LEÍRÁSA

A díj egyének, csoportok, cégek, egyesületek, szervezetek, intézmények vagy egyetemi hallgatók, hallgatói csoportok számára adható a GRAN PRIZE díjbizottság döntése alapján.

A bizottság felkérhet potenciális személyeket, szervezeteket meghívásos pályázat formájában.


A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évente egy alkalommal.


A GRAN PRIZE díjbizottság tagjai évről évre változhatnak, állandó tagjai a Testület három igazgatósági tagja. Meghívott bizottsági tagok 2014. évben a felsőoktatási intézmények és szakmai szervezetek küldöttei.

A Testület bejelentette a sajtó és a nyilvánosság számára, hogy alaptőkéjéből 5 millió Ft-ot
elkülönített az innovatív díj létre hozására és annak kamatait felajánlja a díj finanszírozása céljából, egyúttal csatlakozásra kér más felelős gondolkodású, támogatni kész döntéshozót, magánszemélyt.


A GRAN PRIZE díjátadóra minden év májusában kerül sor ünnepélyes GRAN Gála keretében. A fenyőfát ábrázoló GRAN PRIZE díj Ann Lundin svéd képzőművésznő tervei alapján készül. A GRAN Gála és a GRAN PRIZE átadását követő héten GRAN WEEK kerül megrendezésre, ahol az aktuális évi díjazott bemutatja nyertes munkáját, valamint a Testület tagvállalatainak vezetői szakmai előadásokat tartanak a felsőoktatási
intézmények hallgatói számára.

A SVÉD KERESKEDELMI TESTÜLET MISSZIÓJA

 • Tagvállalatok magyarországi üzleti tevékenységének elősegítése
 • Magyarország és a Svéd Királyság közötti kereskedelmi, gazdasági és akadémiai kapcsolatok ápolása
 • Tudás transzfer elősegítése
 • Az üzleti kezdeményezések támogatása
 • A tagság érdekképviselete
 • A szakmai fejlődéshez való folyamatos hozzájárulás

Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.