GMF hírek: 2015\3 GMFI körlevél külsős személyek megbízással történő foglalkoztatásáról

GMF hírek

2015\3 GMFI körlevél külsős személyek megbízással történő foglalkoztatásáról

3/2015.sz. gazdasági vezetői  körlevél

külsős személyek megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásának szabályai

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 25.§-ának jogi értelmezése több körös egyeztetés során – a felügyeleti szerv időközben módosult véleményét is figyelembe véve - egyértelműsítésre került. Az új szabályozás pozitív előrelépést jelent, jelentős adminisztrációs és anyagi tehertől mentesülnek az oktatási szervezeti egységek.

A külső személyek megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásának szabályaira vonatkozó 15/2013. számú és az annak módosítására kiadott 1/2014. számú gazdasági vezetői körlevél előírásait az alábbi eltéréssel kérjük alkalmazni:

  • Az oktatási, vizsgáztatási, záróvizsga elnöki, tagi teendők ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésekor a megbízott köteles kitölteni a GMF-MÜGY-16-2015. számú Nyilatkozat nyomtatványt, amely teljes bizonyító erejű iratként kiváltja, helyettesíti a korábban kötelezően elvárt erkölcsi bizonyítványt. A nyilatkozat elengedhetetlen része a tanúk aláírása. Kérjük, hogy a tanúk a megbízási szerződést kiadó szervezeti egység közalkalmazott munkatársai közül kerüljenek kijelölésre.
  • A megbízási szerződés Munkaügyi Csoporthoz történő megküldése a fenti nyilatkozattal együtt történik, a nyilatkozatot a megbízási szerződéssel együtt a számfejtési bizonylat mellékleteként őrzi meg a Munkaügyi Csoport.

Kérem, hogy a megbízási szerződések előkészítésekor fenti szabályokat szíveskedjenek alkalmazni.

Győr, 2015. január 27.

         Dr. Földesi Péter                              Dr. Filep Bálint                            Papatyi Csaba

                   rektor                                            kancellár                              gazdasági vezető
Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.