GMF hírek: 2015\3 GMFI körlevél külsős személyek megbízással történő foglalkoztatásáról

GMF hírek

2015\3 GMFI körlevél külsős személyek megbízással történő foglalkoztatásáról

3/2015.sz. gazdasági vezetői  körlevél

külsős személyek megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásának szabályai

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 25.§-ának jogi értelmezése több körös egyeztetés során – a felügyeleti szerv időközben módosult véleményét is figyelembe véve - egyértelműsítésre került. Az új szabályozás pozitív előrelépést jelent, jelentős adminisztrációs és anyagi tehertől mentesülnek az oktatási szervezeti egységek.

A külső személyek megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásának szabályaira vonatkozó 15/2013. számú és az annak módosítására kiadott 1/2014. számú gazdasági vezetői körlevél előírásait az alábbi eltéréssel kérjük alkalmazni:

  • Az oktatási, vizsgáztatási, záróvizsga elnöki, tagi teendők ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésekor a megbízott köteles kitölteni a GMF-MÜGY-16-2015. számú Nyilatkozat nyomtatványt, amely teljes bizonyító erejű iratként kiváltja, helyettesíti a korábban kötelezően elvárt erkölcsi bizonyítványt. A nyilatkozat elengedhetetlen része a tanúk aláírása. Kérjük, hogy a tanúk a megbízási szerződést kiadó szervezeti egység közalkalmazott munkatársai közül kerüljenek kijelölésre.
  • A megbízási szerződés Munkaügyi Csoporthoz történő megküldése a fenti nyilatkozattal együtt történik, a nyilatkozatot a megbízási szerződéssel együtt a számfejtési bizonylat mellékleteként őrzi meg a Munkaügyi Csoport.

Kérem, hogy a megbízási szerződések előkészítésekor fenti szabályokat szíveskedjenek alkalmazni.

Győr, 2015. január 27.

         Dr. Földesi Péter                              Dr. Filep Bálint                            Papatyi Csaba

                   rektor                                            kancellár                              gazdasági vezető
Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.