GMF hírek: 2015\3 GMFI körlevél külsős személyek megbízással történő foglalkoztatásáról

GMF hírek

2015\3 GMFI körlevél külsős személyek megbízással történő foglalkoztatásáról

3/2015.sz. gazdasági vezetői  körlevél

külsős személyek megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásának szabályai

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 25.§-ának jogi értelmezése több körös egyeztetés során – a felügyeleti szerv időközben módosult véleményét is figyelembe véve - egyértelműsítésre került. Az új szabályozás pozitív előrelépést jelent, jelentős adminisztrációs és anyagi tehertől mentesülnek az oktatási szervezeti egységek.

A külső személyek megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásának szabályaira vonatkozó 15/2013. számú és az annak módosítására kiadott 1/2014. számú gazdasági vezetői körlevél előírásait az alábbi eltéréssel kérjük alkalmazni:

  • Az oktatási, vizsgáztatási, záróvizsga elnöki, tagi teendők ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésekor a megbízott köteles kitölteni a GMF-MÜGY-16-2015. számú Nyilatkozat nyomtatványt, amely teljes bizonyító erejű iratként kiváltja, helyettesíti a korábban kötelezően elvárt erkölcsi bizonyítványt. A nyilatkozat elengedhetetlen része a tanúk aláírása. Kérjük, hogy a tanúk a megbízási szerződést kiadó szervezeti egység közalkalmazott munkatársai közül kerüljenek kijelölésre.
  • A megbízási szerződés Munkaügyi Csoporthoz történő megküldése a fenti nyilatkozattal együtt történik, a nyilatkozatot a megbízási szerződéssel együtt a számfejtési bizonylat mellékleteként őrzi meg a Munkaügyi Csoport.

Kérem, hogy a megbízási szerződések előkészítésekor fenti szabályokat szíveskedjenek alkalmazni.

Győr, 2015. január 27.

         Dr. Földesi Péter                              Dr. Filep Bálint                            Papatyi Csaba

                   rektor                                            kancellár                              gazdasági vezető
Események

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. február 22. 13:30 - 2019. február 23. 18:30
MÉK Szalagavató 2019. február 23. 16:00 - 23:00
Fiatalok IstenTisztelete 2019. február 24. 20:00 - 21:00
Winter Seminar 2019 2019. február 25. - 2019. március 1.
Nemzetközi Ösztöndíjas Konzultáció 2019. február 25. 11:00 - 12:00