GIVK-IT - Pályázat ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
Informatika Tanszék

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére. 

(66. sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.05.02-2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Mérnöki közreműködés a GINOP-2.2.1-15-2017-00040 azonosítószámú RID GATE - A vasúti veszélyesanyag-szállítást ellenőrző precíziós automata kapu kifejlesztése című projekt szakmai megvalósításában. Ügyvivő szakértőként team-munkában megvalósított ipari kutatási projektfeladatának tárgya: komplex műszaki tudományági feladatok megvalósításának támogatása a szimulációs szakaszban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) projekt lehetőségei az irányadók.             

Pályázati feltételek:

- Főiskola, (BA/BSc) informatikai végzettség,

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

- 3 év fejlesztői tapasztalat

- magabiztos angol nyelvtudás

- párhuzamos programozási ismeretek

- Cuda platform ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- motivációs levél

- fényképes szakmai önéletrajz

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 66/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2019.04.12-2019.04.29

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet. 

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.