Gazdag könyvterméssel jelentkezett a jogi kar

Az oktatók legújabb, nyolc kiváló könyvét mutatták be a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. Stumpf István professzor, aki szerzőként és méltatóként egyaránt jelen volt a rendezvényen, arra hívta fel a figyelmet, hogy a bibói szabadságszerető ember tízparancsolatával minden értelmiséginek szembesülnie kell.

Győr, 2018. június 22. – SZEhírek, Nyerges Csaba

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Kecskés Gábor nyitotta meg a könyvbemutatót.

Kecskés Gábor, a kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese köszöntötte a résztvevőket a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának könyvbemutató rendezvényén. Elmondta, hogy az elmúlt időszak a kar tudományos munkássága szempontjából igen sikeres volt. Ennek eredménye a most bemutatott nyolc kötet. „Egy kar oktatóinak fokmérője az oktatáson, a tudásvágy felkeltésén túl a jegyzett munkák számában nyilvánul meg. A kart büszkeséggel töltheti el az elmúlt másfél évben készült könyvek, monográfiák, szerkesztett kötetek nagy száma. Döntően külső forrásokból finanszírozott kutatások eredményei, az ott elkészült munkák fontos indikátorai, a tudományos eredmények megjelenési fórumai” – mondta Kecskés Gábor.

 

Lenkovics Barnabás, Stumpf István, Orbán Balázs és Erdős Csaba.

Stumpf István professzor Reinventing Government (Gondolat, 2017) című kötetét Orbán Balázs államtitkár úgy értékelte, hogy az abban lefektetett gondolatok világítótoronyként szolgálnak mindenki számára. „Mindazoknak, akik a jelen kérdéseivel és a jövő kihívásival szeretnének foglalkozni, és tanácsra, útmutatásra van szükségük, nagyon jó szívvel ajánlom ezt a könyvet, mert igazi iránytű” – mondta az államtitkár.

Smuk Péter professzor Demokrácia - Piacgazdaság - Hatalommegosztás (Gondolat, 2017) című szerkesztett kötetét Lentner Csaba intézetvezető egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) méltatta. „Azt gondolom, hogy a mai nap ünnep a győri egyetem jogtudományi karának életében, hiszen a most bemutatott nyolc könyv is igazolja, hogy jól szervezett, jól strukturált jogtudományi műhely működik Győrben, kiváló szerzők kiváló írásaival. A Smuk professzor által szerkesztett könyv könnyebbé teszi az eligazodást változó világunkban az állampénzügyek, a hatalomtechnika, a piacgazdaság vonatkozásában. Ezt a kiváló könyvet az egyetemi képzésben a hallgatók minél szélesebb körének kellene megismernie” – mondta Lentner Csaba.

 

Smuk Péter professzor két könyvvel is jelentkezett a bemutatón.

Lenkovics Barnabás professzor Ember és jog (Dialóg Campus, 2018) című kötetét Stumpf István alkotmánybíró, egyetemi tanár mutatta be.  „A legfontosabb missziója ennek a könyvnek, hogy értékes gondolatokat adjon tovább. Visszatérő motívum benne, hogy a szabad magántulajdon, szabad polgár, szabad társadalom hármasa, triumvirátusa olyan sorvezető, olyan alkotmányos követelmény, amit minden pillanatban, az élet minden konfliktusában érvényesíteni kell, hiszen csak a szabad embernek van igazán emberi méltósága. A könyv több dilemmával szembesít, például azzal, hogy kinek szurkoljunk a globális világrend küzdelmében, azoknak-e, akik több individuális szabadságot, és kevesebb egyenlőséget akarnak, vagy azoknak inkább, akik több egyenlőséget, és kevesebb szabadságot kívánnak. Az lehet a döntő ebben, hogy melyik paradigma képes a világ három legfontosabb kérdésére választ adni, a túlnépesedés, a globális szakadék és a természeti erőforrások kimerülésének megállítására. Nekem nagyon sokszor eszembe jutott a könyvet olvasva, hogy Lenkovics Barnabás a bibói szabadságszerető emberek táborát erősíti, annak masszív tagja. Az én szobámban, de lehet, hogy valahol a professzor úréban is, kint van a bibói szabadságszerető ember tízparancsolata, amivel érdemes rendszeresen szembesülnie mindenkinek, aki értelmiségi szerepre vágyik.  A Tanár úr a politikában nem az ún. dirty business-t keresi, hanem a közjó szolgálatának lehetőségét látja. Bármelyik pozíciójában ez a szolgálat vezérelte. Kényesen figyelt arra, hogy az államnak vannak szociális kötöttségei. A szociális kötöttségekből adódóan kedvenc témája a tulajdon és a föld, ami szociális felelősséggel is jár, és amit különösen azokkal szemben kell érvényesíteni, akiknek több tulajdonuk van. Nagy baj, ha ezt maguktól nem tudják, és folyamatosan figyelmeztetni kell rá őket. De ha erre van szükség, akkor meg kell tenni” - mondta Stumpf István, mindenkinek ajánlva, hogy vegye kezébe Lenkovics Barnabás „Ember és jog” című könyvét.

 

Kálmán János, Lentner Csaba, Németh Andrea és Karácsony Gergely.

A Karácsony Gergely egyetemi docens, dékánhelyettes által szerkesztett „Az elektronikus eljárások joga” (Gondolat, 2018) voltaképpen egyfajta kuriózum volt a bemutatón, hiszen elektronikus tananyagról van szó, amit joghallgatóknak állítottak össze kari összefogás eredményeként. Az elmúlt időszakban kiteljesedett az elektronikusan intézhető eljárások köre, voltaképpen a polgári, a büntető és közigazgatási eljárások, illetve nem peres ügyek jelentős mértékben elektronikus kapcsolattartás útján intézhetők. Amikor a jogászképzés tanmenetét felülvizsgálták, itt találtak rést a hallgatóknak átadott tudásban. Ezért egyben, az összes elektronikus eljárásról készítettek egy közös jegyzetet. Mivel elektronikus eljárásokról van szó, elektronikus tananyag összeállítását tartották a legpraktikusabbnak. Németh Andrea, a Győri Járási Hivatal hivatalvezetője mutatta be a képeket, kattintható linkeket, megnyitható hivatkozásokat, megnyitható YouTube videót tartalmazó e-kötetet.

A Kálmán János egyetemi tanársegéd által szerkesztett Állam – Válság – Pénzügyek  (Gondolat, 2017) című tanulmánykötet olyan ismereteket foglal össze, amelyek a gazdasági világválság hatására az állam és a pénzügyi szféra kapcsolatrendszerében megjelentek. A könyv több év alatt a Batthyány Lajos Szakkollégium keretében elhangzott előadások szerkesztett változata. A kötetet Lentner Csaba professzor mutatta be, és kívánt sikereket a fiatal szerkesztőnek további tudományos pályafutásához.

Smuk Péter professzor másik új könyvének bemutatása előtt szerzőként, kutatásvezetőként és dékánhelyettesként is megköszönte a partner kiadók, a Gondolat és a Dialóg Campus munkáját. „Magyar és európai pártjog” (Gondolat, 2018) című kötetét Erdős Csaba egyetemi adjunktus mutatta be. Elmondta, hogy alkotmányjogi szempontból ilyen szintű és mélységű, fókuszáltságú monográfia még nem készült. Időszerű volt a pártok alkotmányjogi feldolgozottságával foglalkozni. A szerző immáron negyedik monográfiájában egyszerre tudja az alkotmányos szempontokat és a politikatudományi szempontrendszert alkalmazni. A kötet egyik célja az volt, hogy egyfajta struktúrát, ismeretanyagot tudjon közvetíteni a pártok alkotmányjogi szabályozásáról. „A könyv nagy érdemének tartom, hogy olyan fogalmi megoldásokkal operál, amik megvilágítják például azt is, hogy mit kellene kezdenie egy liberális demokráciának azokkal az intézményekkel, irányzatokkal, nevezetesen pártokkal, amelyek éppen lerombolni próbálnák ezt a liberalizmust, ezt a sokféleséget” – mondta Erdős Csaba.

 

Milassin László és Glavanits Judit.

A program zárásaként Glavanits Judit tanszékvezető egyetemi docens két kötetét mutatták be. A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok egyes aktuális kérdései (Gondolat, 2018) című szerkesztett kötetét Milassin László egyetemi docens méltatta, az Impacts of the EU Law on National Legislation/Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra (SZE DFÁJK, Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék, 2018) című szerkesztett kötetét Horváthy Balázs egyetemi docens mutatta be.

A most ismertetett kötetek egy részét kiadó Dialóg Campus önálló standdal volt jelen a rendezvényen. A Kiadó Széchenyi István Egyetemmel és annak jegyzetboltjával való együttműködése közel egy évtizedes múltra tekint vissza. A partnerség keretében számtalan, az egyetem jogi és gazdaságtudományi karán oktató szerző tollából jelentek meg kiadványaik. Szerzőik között tudhatják többek között – a teljesség igénye nélkül - Faragó Lászlót, Ferencz Jácintot, G. Karácsony Gergelyt, Ganczer Mónikát, Lapsánszky Andrást, Lenkovics Barnabást, Nagy Klárát, Nárai Mártát, Patyi Andrást, Rechnitzer Jánost, Reiderné Bánki Erikát, Reisinger Adriennt és Váczi Pétert.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.