Forradalmi megújulás a Széchenyi István Egyetemen

Méltóságteljes volt a Széchenyi István Egyetem Ünnepi Szenátusi Ülése az Egyetemi Hangversenyteremben. Dr. Földesi Péter rektor köszöntőjében az egyetem forradalmi megújulásáról is beszélt. Címzetes oktatókat, egyetemi tanárokat, doktorokat avattak, habilitációs okleveleket adtak át. Átkötésként Haydn muzsikája szólt. 

Győr, 2018. március 20. – SZEhírek

Dr. Földesi Péter rektor köszöntőjében rávilágított arra, hogy a mai forradalmi megújulás mélyen gyökerezik a több évtizedes egyetemi reformfolyamatban.

Ünnepi beszédében Dr. Földesi Péter rektor megemlékezett 1848/49 hőseiről. „Azoknak az időknek az emlékezete 170 év elmúltával is újra és újra büszkeséggel tölt el bennünket. Erőt ad a mindennapi küzdelmekhez, feladatokhoz. Széchenyi István hosszú, kitartó és áldozatos munkája, anyagi támogatása nélkül nem épülhetett volna ki az a modern szóhasználattal élve hálózatos modell, melynek közösségformáló ereje juttatta oda országunkat, hogy 1848 március 15-én a forradalom nemcsak szükségszerű, de lehetséges és végrehajtható is volt” – mondta a rektor, elemezve a reformok és a forradalom viszonyát. Rávilágított arra, hogy ha nem egy közös, világosan megfogalmazott célt szolgálnak a változások, akkor minden jószándék ellenére a végeredmény anarchia lehet.

Egyetemi életünk jelenkori fejezeteit történelmi összehasonlításban is érzékeltette. Az elmúlt egy évben a külső és a belső szemlélők számára talán hihetetlen sebességű változások következtek be a Széchenyi István Egyetemen. „Kevesebb, mint egy év alatt végrehajtottuk a tantervreformot, mely alapjaiban és rendszerében alakította át képzési kínálatunkat. A gyorsaság alapján ezt akár hívhatnánk forradalomnak is. Az átalakított képzési portfólió szinte varázsütésre megjelent az idegennyelvi képzésekben, a külföldi hallgatóinkkal együtt. Januárban bevezettünk egy vadonatúj szervezeti típust, a kompetencia központot, ami a felsőoktatási intézményekben egyedülálló, ha úgy tetszik forradalmi újítás” – mondta Földesi Péter, feltéve a kérdést, hogy vajon ez a hirtelen, sok változás nem vezet-e a Széchenyi által is felvetett anarchiához? „Mindenkit megnyugtathatok, hogy nem. Mert ezek a most hirtelennek tűnő változások mélyen gyökereznek abban a több mint két évtizedes reformfolyamatban campusunkon, ami a nemzetközi egyetemmé válás vízióját jelenítette meg. Jó úton haladunk, ez az út hosszú, és szerencsére soha nem ér véget. Ezen a hosszú úton időnként megállunk, és ünneplünk. A mai napon ünnepeljük a történelmünket és az ősöket. Ünnepeljük a ma alkotó emberét, egyetemünk küldetésének megvalósítóit. Megköszönjük fiatal kollégáinknak, hogy a tudomány, a fejlődés szolgálatába álltak és új doktorokat avatunk. Elismerjük az oktatói életpályán kitartóan dolgozók munkáját, és habilitációs címeket adunk át. Megköszönjük támogatóink felbecsülhetetlen értékű szakmai és erkölcsi segítségét. Címzetes egyetemi oktatókat avatunk és elismerő kitüntetéseket adunk át. A Széchenyi-egyetemnek fontos feladata, küldetése van. Sokan figyelnek ránk, nem vagyunk egyedül. Köszönjük mindenkinek a támogatást” – zárta gondolatait a rektor.

Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere köszöntőjében elmondta, hogy Győr városa és az egyetem összeforrott. Győr kevesebb lenne az egyetem nélkül, de az egyetem is kevesebb lenne Győr nélkül. Az elmúlt időszakban sok-sok fejlesztés valósult meg és egyre színvonalasabb lett az oktatás, ezzel együtt a városkép is előnyére változott a campus területén. Ez öregbítette Győr hírnevét. Az alpolgármester külön megköszönte az EYOF során nyújtott egyetemi segítséget, hozzátéve, hogy a megyeszékhely újabb nagy projekt előtt áll, hiszen Győr megpályázta az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ra. Ez pedig még szorosabbá teheti a város és az egyetem együttműködését, és sok közös projektet valósíthat meg. Radnóti Ákos szerint Győr minden lakójának szívügye az egyetem.

Az Ünnepi Szenátusi Ülésen az elnökség gratulált azoknak az oktatóknak, akik a nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetést vehettek át. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit, a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar dékánja a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült. Dr. Neményi Miklósnak, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar professor emeritusának a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozták. Kőhalmi-Kara Zsuzsanna, a Művészeti Kar mesteroktatója pedig a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át. A szenátus megköszönte a kitüntetettek áldozatos munkáját, amellyel hozzájárulnak az egyetem hírnevének öregbítéséhez.

 

Dr. Koren Csaba professor emeritus és Dr. Földesi Péter rektor.

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa professor emeritus címet adományozott Dr. Koren Csaba egyetemi tanárnak. A méltatásban többek között elhangzott, hogy az elismert, tekintélyes professzor 1977 óta dolgozik az egyetemen és jogelődjén, 1996 óta egyetemi tanárként. Több mint 3000 mérnök oktatásában vett részt és számos kollégája oktatási tevékenységét is irányította. Koren Csaba professzor több mint negyven éve kiemelkedő szakmai, oktatási, oktatásszervezési, kutatási és vezetői munkát végez az egyetemen.

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar előterjesztésére az egyetem szenátusa címzetes egyetemi tanári címet adományozott a felsőoktatási oktatói pályafutását 1963-ban kezdő Kuti Józsefnek. Kuti Tanár Úr, aki a nemzeti ünnepen Győr Pro Urbe díjában is részesült, kimagasló oktatói tevékenységével, hozzáállásával példakép lett a mai oktatói generáció előtt. Oktatói tevékenysége, önzetlen, közösségformáló személyisége, továbbá évtizedeken át a győri felsőoktatásban vezetőként elért eredményei elismeréseként adományozta az egyetem szenátusa a nyugalmazott főiskolai docensnek, a SZESE alapító elnökének a címzetes egyetemi tanári címet.

 

A szenátus címzetes egyetemi tanári címet adományozott Kuti József Tanár Úrnak.

Révi Zsolt, Győr főépítésze, Dr. Buday Zsolt, a Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának főosztályvezető helyettese, valamint Steszli Ádám, a Rába humán erőforrás és controlling igazgatója címzetes egyetemi docensi címben részült. Mindhárman aktív szerepet vállalnak az oktatói munkában a Széchenyi-egyetemen, és segítik a campus kapcsolódását a városhoz, a gazdasághoz és az intézményekhez.

Az Ünnepi Szenátusi Ülés egyetemi tanári kinevezések átadásával folytatódott. Dr. Kovács Gábor, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszékének vezetője, Dr. Smuk Péter, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék vezetője, valamint Dr. Sulyok Gábor, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékének oktatója vehette át egyetemi tanári kinevezését.

A doktoravatás és a doktori címek átadása előtt a Művészeti Kar hallgatói léptek fel. Haydn B-dúr vonósnégyesének Allegro con spirito és Menuet, Allegro tételeit adták elő tökéletes harmóniában. A Stier Laura, Hurtik Rita, Gecse Júlia, Kutas Mária Anna alkotta együttes elnyerte a XV. Dohnányi Országos Kamarazenei Verseny kiemelt nívódíját.

 

A doktorjelöltek ujjukat az egyetemi jogarra helyezve mondták a doktori fogadalom szövegét.

Az ünnepi szenátusi ülésen doktorrá avatták Bencze Zsoltot (konzulense Dr. Gáspár László), Juhász Mattias Zoltánt (konzulense Dr. Koren Csaba), Szakonyi Petrát (konzulense Dr. Makó Emese), Szilvágyi Zsoltot (konzulense Dr. Richard Paul Ray), Jakab Petrát (konzulense Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta), Kucséber László Zoltánt (konzulense Dr. Katits Etelka), Németh Krisztinát (konzulense Dr. Farkas Szilveszter és Dr. Dőry Tibor), Ricz Andrást (konzulense Dr. Nagy Imre), Simon Szabolcsot (konzulense Dr. Rechnitzer János és Dr. Bulla Miklós), Nagy Katalin Erzsébetet (konzulense Dr. Pinke Gyula és Dr. Reisinger Péter), Smuk Norbertet (konzulense Dr. Kovács Attila József és Dr. Milics Gábor).

A doktori címek után habilitációs okleveleket adtak át. Habilitált doktorrá avatták Dr. Milassin Lászlót, Dr. Szabó Zsoltot, Dr. Bohács Gábort, Dr. Böröcz Péter Jánost, Dr. Dogossy Gábort, Dr. Fischer Szabolcsot, Dr. Hargitai Hajnalkát, Dr. Dőry Tibort és Dr. Turcsán Juditot.

A Széchenyi István Egyetem Doktori Tanácsa külföldön szerzett doktori oklevél honosításáról is döntött. Dr. Magoulés Frédéric Francis számára az Université de Paris intézményben kibocsátott doktori oklevelet honosította.

Az ünnepség kezdetén és végén felcsendülő Himnuszt, illetve a Szózatot orgonán kísérte Dr. Ruppert István, a Művészeti Kar dékánja, aki maga is az elnökség tagja volt. A Szózat után megszólaltak a fanfárok, és a zászlóvivő, valamint a jogarhordozók felvezetésével az elnökség méltóságteljesen kivonult az ünnepségnek otthont adó Egyetemi Hangversenyteremből, a kitüntető címet, tudományos fokozatot szerző oktatókat pedig szeretteik ölelése, munkatársaik gratulációja várta. 

Események

Szakirányválasztás 2020. szeptember 14. - 2020. szeptember 19.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 18. - 2020. szeptember 19.
Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2020. szeptember 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.