Feleannyi állami ösztöndíjas

(Kisalföld, Győr-Moson-Sopron megyei napilap, 2012. január 21.)
Kiss Szimóna

Kiderült, hogy melyik felsőoktatási intézmény hány államilag támogatott és részösztöndíjas férőhelyet kap az egyes képzési területeken. A megyében jogi tanulmányokat senki nem folytathat ingyen, sőt, részösztöndíjjal sem. Gazdaságtudományokat csak a Széchenyin lehet térítésmentesen tanulni, de mindössze öt fiatalnak.

Tegnap véget ért a felsőoktatási felvételizők számára bizonytalanság, nem vakon kell megjelölniük a jelentkezési lapon a megpályázott finanszírozási formát. Nyilván minden továbbtanulni vágyó fiatal államilag támogatott, ingyenes képzésről álmodik, ebből azonban a korábbi éveknél jóval kevesebb van. A Nyugat-Magyarországi Egyetemen 2.766 fiatal kezdhette meg tanulmányait államilag finanszírozott hallgatóként szeptemberben, most 1.170-en kapnak erre lehetőséget. A Széchenyi István Egyetem 2.456 ingyenes férőhelye 1.450-re csökkent.
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán a tavalyi általános felvételi eljárásban 246 jelentkező nyert felvételt államilag támogatottként, idén pedig nem hirdethet meg teljes ösztöndíjas helyet a gazdaságtudományi képzési területen az intézmény. Ez a terület a Széchenyi István Egyetemen is jelentősen érintett a változásokban: szeptemberben 394-en iratkoztak be térítésmentes képzésre, idén pedig öten fognak. A Széchenyi jogtudományi karára 2011 nyarán még 136 jelentkezőt felvettek államilag támogatott képzésre, idén ez senkinek nem adatik meg. A műszaki karon ugyanakkor jelenleg 1.695 államilag támogatott elsőéves van, szeptembertől 1.250-en tanulhatnak itt ingyen, 1.120-an részösztöndíjjal.
A keretszámok még csak az intézmények képzési területére vonatkozóan ismertek, ezek szakok közötti elosztását hétfőn kell az egyetemeknek továbbítaniuk a Nemzeti Erőforrás Minisztériumba.
Az állami ösztöndíjas helyeken kívül részösztöndíjasat is kaptak a megyei egyetemek egy-egy területen. „Igaz, hogy kaptunk az állam által részben támogatott férőhelyeket is, de az önköltséges képzések ára olyan mértékben emlkedett, hogy részösztöndíjasként kell majd a hallgatóknak körülbelül annyit fizetniük, mint eddig a költségtérítéseseknek” – mondta dr. Takács Péter, a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatási rektorhelyettese. Tavaly jellemzően 80-165 ezer forint között kellett fizetni a megyei egyetemekre járó nköltséges hallgatóknak, szeptembertől pedig a legolcsóbb képzésért a Nyugat-Magyarországi Egyetemen és a Széchenyi István Egyetemen is 115 ezer forintot kell fizetni félévente. A népszerűbb, eddig is drágábbnak számító szakokon 300 ezer forintra rúg a félévi költség. A részösztöndíjban részesülőknek ennek a felét kell fizetniük. Dr. Író Béla, a Széchenyi István Egyetem főtitkára így nyilatkozott:”Bízunk abban, hogy lesznek elegen, akiket a kevés állami ösztöndíjas férőhely és a költségtérítés sem tántorít el, Az Universitas-Győr Alapítvány most célzottan a jogi és a gazdaságtudományi terület önköltséges hallgatói számára hirdet ösztöndíjakat, így az önköltség kifizethető.”
Annak is van ára, ha valaki ingyen szerez diplomát: állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott képzés esetében a beiratkozás előfeltétele a hallgatói szerződés megkötése”- így szól a tegnap kiadott tájékoztató. Az ismertető tisztázta a szerződés tartalmát, így azt is, hogy az állami támogatásért cserébe mennyit kell a diplomásoknak itthon dolgozniuk: az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő időtartamban kell magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál dolgozni.

Felvételi keretszámok a megyei egyetemeken tudományterületenként

Széchenyi István Egyetem

  Állami ösztöndíjas Részösztöndíjas
Műszaki osztott alapképzés 1.000 800
Informatika 250 320
Gazdaságtudomány 5 0
Jog 0 0
Igazgatási, rendvédelmi 0 0
Művészet 40 0
Társadalomtudomány 10 0
Orvos- és egészségfejlesztés 140 0
Műszaki osztatlan képzés 10 0

 
 

 

 

 

 

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem

  Állami ösztöndíjas Részösztöndíjas
Agrár osztott alapképzés 220 20
Bölcsészettudomány 80 0
Gazdaságtudomány 0 0
Informatika 40 50
Jog és igazgatás 0 0
Műszaki 160 150
Pedagógia 210 0
Sporttudomány 40 0
Társadalomtudomány 75 0
Természettudomány 200 160
Művészet 45 0
Művészetközvetítés 40 0
Agrár osztatlan képzés 60 0

 

 

 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 21. - 2020. február 22.
Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00
Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.