Europass Oklevélmelléklet - Europass Diploma Supplement

 

CÉLJA

Az Europass oklevélmelléklettel a munkaadók és továbbképző intézmények egyszerűen megismerik, így könnyebben fogadhatják el a külföldön megszerzett szakképzettséget.
Az Europass oklevélmelléklet tájékoztat a hazai felsőoktatási rendszerben bekövetkező változásokról (pl.: Bologna-folyamat, BSc, MSc szintek) és azok a kompetenciákat érintő hatásáról.
Az Europass oklevélmelléklet segíti a külföldön tanult, de itthon elhelyezkedni kívánó magyar munkavállalót végzettségének bemutatásában.
Az Europass oklevélmelléklet nem helyettesíti az eredeti oklevelet.

TARTALMA

Az Europass oklevélmelléklet olyan információkkal szolgál az Ön végzettségéről, amelyek a diplomában nem kerülnek kifejezésre:
1. Megszerzett készségek és kompetenciák,
2. Végzettség szintje és vizsgaeredmények,
3. Felvételi követelmények, valamint a továbbtanulás lehetséges következő szintje,
4. A kibocsátó ország felsőoktatási rendszere.

KIBOCSÁTÁSA

Az Europass oklevélmellékletet - amely az UNESCO és az Európa Tanács közös fejlesztésével jött létre -, a főiskolán, egyetemeken végzettek kapják meg oklevelükkel egybekötötten.
Az Europass oklevélmellékletet az eredeti diplomát adó felsőoktatási intézmény bocsátja ki. A 2006. március 1-je után végzettek mind a magyar, mind az angol nyelvű oklevélmellékletet ingyen kapják meg. (Felsőoktatasi törvény 2005. évi CXXXIX. törvény 63. § (2)

A 2003. július 1-je és 2006. március 1-je között végzettek a magyar nyelvű oklevélmellékletet ingyen, az angol nyelvűt pedig költségtérítés ellenében kérelmezhetik. A költségtérítés mértékét az intézmény szabályzatában határozza meg. (Felsőoktatasi törvény  1993. évi LXXX. törvény 97. § (8)

Letölthető oklevél melléklet minták: magyar, angol.

További hasznos információk

- Az Európai Bizottság korábbi ECTS / DS label honlapja: http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/label_en.html
- Az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének vonatkozó honlapja: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/ects_ds_en.htm 
- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja az oklevélmellékletről: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1036
- Országos Kredittanács Irodája, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet http://www.kreditlap.hu/kredit/kitekintes.asp

Europass Diploma Supplement

Whether you are planning to enrol in an education or training programme, looking for a job, or getting experience abroad, it is important to be able to make your skills and competences clearly understood.
Whether you are planning to recruit staff or announce application for admission it is important to be able to easily understood and compare the skills and competences of the applicants. Europass is a new way of helping people to:
- make their skills and qualifications clearly and easily understood in Europe (European Union, EFTA/EEA and candidate countries);
- move anywhere in Europe.

CONTENTS

The Europass Diploma Supplement serves with information of the qualification, which is not available in the degree:
1. Obtained skills and competence
2. Level and Result of the qualification
3. Admission requirements, available level of further studies
4. High educational system of the country, issued the degree

ISSUE

All the absolvants of a hihger institition have the right to receive an Europass Diploma Supplement, which was developed jointly with Unesco and the Council of Europe awarding the original diploma or degree.
It is issued by the Higher Educational Institution, which is also responsible for the original diploma or degree. The Diploma Supplement in Hungarian and in English language is free of charge for the  students, who is absolvated after March 1, 2006  (HE Law 2005/CXXXIX. 63. § (2)

The students, absolvated between July 1, 2003 - March 1, 2006, have the right to receive a Hungarian Diploma Supplement free of charge and to receive a Diploma Supplement in English against payment. The charge is determined in the rules of the HE institution. HE Law 1993. LXXX. 97. § (8)

Diploma supplement sample to download: hungarian, english.

Useful links:

- European Comission, earlier ECTS / DS label http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/label_en.html
- EC Education, Audiovisual & Culture Executive Agency: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/ects_ds_en.htm 
- Hungarian Ministry of Education and Culture about the Diploma Supplement: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1036
- Office of the National Credit Council http://www.kreditlap.hu/kredit/kitekintes.asp

Események

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.