EIÜK - Pályázat ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Egyetemi Infrastruktúra Üzemeltetési Központ

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

(45.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Személy- és vagyonvédelmi, valamint munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása, közreműködés többek közt az alábbi feladatok ellátásában: • a működési terület napi eseményeinek figyelemmel kísérése, • jegyzőkönyvek rendszerezése, • riasztórendszerek kódjának kezelése, nyilvántartása, kiadása • riasztó- és kamerarendszerek működésének elsajátítása, indokolt esetben az érintett állománynak történő oktatása • érvényben levő, és szakterületét érintő jogszabályok, szabványok és utasítások egyetemen belüli érvényre juttatásáról való gondoskodás, • munkavédelmi szaktevékenység szervezése és végzése , szakmai segítségnyújtás a szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladataik elvégzéséhez, • szükséges munkavédelmi dokumentációk elkészítése, végrehajtásukat ellenőrzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kollektív Szerződés és a felek közti kölcsönös megállapodás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) terület- és településfejlesztés, műszaki végzettség,

- nyitott, kommunikatív személyiség

- önálló munkavégzésre való képesség

- jó kommunikációs és együttműködő készség, csapatmunka

- jó szervező és problémamegoldó képesség

- számítógépes ismeretek (Word, Excel, MS Office, közösségi média)

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

- B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- motivációs levél

- fényképes szakmai önéletrajz

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 - az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- egyetemi honlap 2019.04.05-2019.04.23

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.