Együttműködési megállapodást kötött az egyetem a Közlekedéstudományi Intézettel

A kétoldalú tudástranszfer kiszélesítését célzó együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi István Egyetem és a KTI Közlekedéstudományi Intézet. A dokumentumot Dr. Erb Szilvia, a KTI ügyvezető igazgatója és Prof. Dr. Földesi Péter írta alá ünnepélyes keretek között, KTI- és egyetemi vezetők jelenlétében.

Győr, 2019. május 30. – SZEhírek, Nyerges Csaba

Az együttműködés kiterjed a duális képzésre, közös tananyagfejlesztésre és tanításra a gyakorlati dimenzió megerősítése érdekében, a tudományos tevékenység összehangolására, közös részvételre kutatásfejlesztési projektekben, gyakornoki program indítására. Kétoldalú tudástranszfer valósulhat így meg.

Dr. Földesi Péter köszöntőjében elmondta, hogy az egyetem és az intézet között meglévő jó kapcsolatnak szeretnének új lendületet adni az együttműködéssel. Kiemelte, hogy az innovációnak, a magas hozzáadott értéknek nagyon fontos szerepe van a gazdaságban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) létrejöttével, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal megújulásával még hangsúlyosabbá vált az innováció jelentősége Magyarországon. Nyitott intézményként a Széchenyi István Egyetem folyamatosan keresi a partnereket annak érdekében, hogy teljesíthesse úgynevezett harmadik misszióját, és a felgyorsuló, technológiavezérelt világban a lehető leghatékonyabban tudjon részt venni a gazdasági és társadalmi folyamatokban. A rektor kiemelte, hogy a következő időszakban összehangolják azokat a szűkebben vett szakmai, kutatási területeket, ahol az egyetem és a KTI egyaránt jelen van. Ilyen lehet például a közlekedésbiztonság, a közlekedési zajterhelés, illetve a mobilitás platform.   

 

Dr. Földesi Péter, Dr. Erb Szilvia, Varga István és Dr. Szauter Ferenc. Fotó: Májer Csaba József

Dr. Erb Szilvia elmondta, hogy a nyolcvanéves fennállását nemrég ünneplő KTI a teljes közlekedési vertikumot tekintve az utóbbi időben egyféle kiszolgáló műhellyé vált az ITM és a piac számára. A közúti mellett a vasúti-, légi-  és vízi közlekedés területén is felépítik a háttérintézményi struktúrát. A digitalizáció korában a munkaerőpiacot alkalmasabbá kell tenni arra, hogy megfeleljen a mai elvárásoknak, és ebben a KTI nagy szerepet szán a szakképzés 4.0-nak, ugyanúgy, ahogy a duális képzésnek is. Annak érdekében, hogy a jelenlegi elvárásoknak meg tudjanak felelni, szükség van arra, hogy az intézet bekapcsolódjon a közlekedési szektor napi vérkeringésébe. Az egyetemmel kapcsolatban mindez azt jelenti például, hogy a KTI mint gyakorlati kutatóhely a tudományos tevékenységet folytató hallgatókkal, oktatókkal is együttműködhet.  

Dr. Gáspár László, az MTA doktora, a Közlekedéstudományi Intézet kutató professzora, a Széchenyi István Egyetem professzor emeritusa immáron 48 éve dolgozik az intézetben, az akkori főiskola pedig húsz évvel ezelőtt kérte fel arra, hogy az alakuló doktori iskola vezetője legyen. Az együttműködés kiterjesztésének lehetőségét Dr. Gáspár László többek között a doktori képzésben és a szakember utánpótlásban látja.

Dr. Horváth Balázs, az Építész- Építő és Közlekedésmérnöki Kar dékánja elmondta, hogy jelenleg is jó a kapcsolat a KTI és a kar között. A közlekedésbiztonság humán- és infrastrukturális oldalát külön kiemelte, hozzátéve, hogy a projekteket, óraadást, kutatási tevékenységet illetően is szervezettebbé, rendszeresebbé válhat az együttműködés.

Varga István, a KTI stratégiai, kutatásfejlesztési és innovációs igazgatója maga is széchenyis öregdiák, itt szerezte első diplomáját.  A mobilitás platformot, az autonóm közlekedést hozta példának, mint az együttműködés lehetséges területét, ahol összehangolhatják az egyetemi kutatásokat és a KTI által menedzselt munkacsoportok működését. Első lépésként a jogi munkacsoport már együtt is működik a jogi kar autonóm járművek jogi kérdéseit kutató munkatársaival.

Az egyetem és a KTI vezetői egyaránt hangsúlyozták: minden feltétel adott ahhoz, hogy az együttműködést valós, hasznos tartalommal töltsék meg.

Dr. Dőry Tibor, Dr. Horváth Balázs, Dr. Gáspár László. Fotó: Májer Csaba József

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.