Együttműködési megállapodást kötött a győri jogi kar a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesülettel

Közigazgatási eljárási jogi szakmai napot tartottak Győrben a Széchenyi István Egyetemen. A Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar adott otthont a rendezvénynek, amelyen együttműködési megállapodást írt alá Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit, a kar dékánja, és Dr. Boros Anita, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke. A workshopon megvitatták az Ákr. (általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény) első évének tapasztalatait a kormányhivatalok, a járási hivatalok és a városok szemszögéből.

Győr, 2019. július 12. – SZEhírek, Ny. Cs.

Köszöntőjében Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit örömtelinek, támogatandónak nevezte, hogy együttműködési megállapodások jöjjenek létre az újonnan alakult Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a jogi karok között.

„Hiszen ez egy olyan keret, ami lehetőséget ad közigazgatási eljárási jogi kutatások, szakmai tapaszlatcserék megvalósítására. A közigazgatásban dolgozó gyakorló jogászok és a közigazgatási jogot, alkotmányjogot oktatók szorosabban együttműködhetnek, és hallgatóink is élvezhetik ennek előnyeit. A közigazgatási szféra az egyik legfontosabb terepe diákjaink szakmai gyakorlatainak – mondta a dékán, megköszönve a megyei kormányhivatalnak az ehhez nyújtott gördülékeny támogatást.

 

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit és Dr. Boros Anita írta alá a megállapodást.

„A jogi felsőoktatás és a közigazgatás céljai közösek az utánpótlásban. Olyan szakembereket kell képeznünk, akik a gyakorlatban tudják érvényesíteni a jogállamisághoz, a közérdekhez és a közszolgálathoz kötődő követelményeket és elveket. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy diákjainkat ezekkel az ismeretekkel és elvárásokkal felvértezzük. A végzett joghallgatók több mint harmada a közigazgatásban helyezkedik el.  Örülünk annak, ha a közigazgatás fogadja őket, és kellő ismeretanyaggal, hasznosan tudják szolgálni a közérdeket és a közjót – hangsúlyozta a dékán.

Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a győri jogi kar közötti egyműködési megállapodást Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit és Dr. Boros Anita írta alá. Az egyesület elnöke, aki egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményvezetője is, köszöntőjében elmondta, hogy egyesületük a közigazgatás mindennapi működésével foglalkozik. A jövőben úgynevezett tematikus évek megszervezését tervezik ágazati eljárásügyi konferenciákkal, rendezvényekkel. Ide tartoznak például az építés hatósági ügyek, a kiemelt beruházások kérdésköre, a közbeszerzések, a versenyjog, a szociális igazgatás, valamint a fogyasztóvédelmi és kereskedelmi eljárások.

A felnövekvő generációkat, az egyetemi hallgatókat is megszólítja az egyesület.  Álom az államban címmel hirdettek például országos rajzpályázatot általános iskolásoknak. Az egyetemistáknak pedig jogesetmegoldó versenyt rendeztek.

A szakmai napon az Ákr. első évének gyakorlati tapasztalatait vették górcső alá a kormányhivatalok, járási hivatalok, városi hatósági főosztályok szemszögéből, és szakmai konzultációt, kerekasztal-beszélgetést tartottak az érintett területek vezetőinek részvételével.

 

A workshop levezető elnöke Dr. Váczi Péter, a KEJE tagja, a Széchenyi-egyetem oktatója volt.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.