Együttműködés a bűnmegelőzésben és az egyetemi oktatásban

(www.hircity.hu, 2010.01.12.)

"Közös célunk a megyei rendőr-főkapitányság és a győri egyetem között a kölcsönös információ átadás leghatékonyabb csatornáinak a kialakítása, a tájékoztató és az ismeretterjesztő tevékenység folytatása. Új feladatként jelentkezik a tudományos munkában való együttes részvétel, a közös kutatási irányok kijelölése, a kutatás során történő együttműködés, közös pályázatok kidolgozása intézményi és speciális szakterületi szinteken" – mondta el az egyetem rektora a kapcsolatokat jelentősen szélesítő együttműködésről.
Az eddig is eredményesen működő közös tevékenységek jelentősen kibővülnek. A megyei főkapitányság és a Győr Városi Kapitányság a bűnmegelőzési feladatok végrehajtását, az oktatásban való részvételt jelölte meg fő tevékenységként.
"Előadások megtartásával bekapcsolódunk az egyetemi oktatásba. A jogászképzésben a büntetőjogi és a kriminalisztikai tudományok esetében kifejezetten a jogalkalmazói gyakorlat oldalát egzaktan bemutató és ismertető előadásokkal támogatjuk az oktatást, ösztönözzük e területen a tantervben szereplő fakultatív tantárgyak indítását" – vázolta az együttműködés új területét dr. Szabadfi Árpád megyei rendőrfőkapitány. A főkapitányság bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, közlekedésbiztonsági és áldozatvédelmi témakörökben ismeretterjesztő előadásokkal vesz részt az egyetem, a hallgatói szervezetek, az oktatók rendezvényein. A kiemelkedő jogi és szakmai tapasztalatokkal rendelkező rendőrtisztek konzulensként segítséget adnak a szakdolgozatok elkészítéséhez, bírálóként minősítik a diplomamunkákat.
Az egyetem megszervezi a büntetőjogi, a kriminalisztikai és a bűnmegelőzési fakultatív tárgyak felvételét a tanrendbe, s ösztönzi az ilyen témakörű előadások megtartását. A főkapitányság munkatársai - előzetesen egyeztetett időpontban – térítésmentesen használhatják az egyetemi sportlétesítményeket. Rendőrségi rendezvényekhez előadótermet, közösségi helyiséget, technikai infrastruktúrát biztosít a felsőoktatási intézmény. Új lehetőség a megyei főkapitányság munkatársainak, hogy az egyetemi nyelvoktatásban bővíthetik nyelvi felkészültségüket.

Események

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Tantárgyválasztási időszak 2020. augusztus 24. - 2020. augusztus 29.