Egyensúlyban a rászorultság és a tehetség - Jótékonysági díszvacsora az Alkotmánybíróság elnökével

Az Alkotmánybíróság elnökének részvételével rendezték meg a Deák Ferenc Alapítvány első jótékonysági díszvacsoráját Győrben. Az alapítvány 2014-ben jött létre azzal a céllal, hogy támogassa a Széchenyi István Egyetem Állam– és Jogtudományi Karának tehetséges és rászoruló hallgatóit, valamint tevékenységével és támogatásaival méltó módon szimbolizálja a jogászi hivatásrendek egységét a régióban.

Győr, 2016. december 2. – SZEhírek, Nyerges Csaba, fotó: Májer Csaba József

Az alapítványi célok maradéktalanul teljesültek a jótékonysági díszvacsorán, hiszen bevételéből több mint egymillió forinttal támogathatják a hallgatókat. Ezzel együtt a jogi hivatásrendek régiós egysége is testet öltött a jogász körökben megszokott elegáns humorral, és harmonikusan fűszerezett, igényes gondolatmenetekkel tálalt estélyen a Révész Étteremben. A személyes részvétellel kifejezett aktív támogatás pedig pozitív visszajelzés a magas színvonalú győri jogászképzésre.

 

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit dékán, kuratóriumi elnök, Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke és Dr. Havasi Dezső alapító, a megyei ügyvédi kamara elnöke a díszvacsorán.

Dr. Smuk Péter tanszékvezető egyetemi tanár, dékánhelyettes köszöntőjében elmondta, hogy a jogi kar társadalmi kapcsolataiban rendkívül fontos szerepet játszó hivatásrendek, a bírósági, ügyészségi, ügyvédi, illetve közigazgatási intézmények vezetői, az egyetemi vezetők, az alapítvány eddigi ösztöndíjas hallgatói, az alapítvány és a kar vezetői, munkatársai, alumni-köre ült egy asztalhoz a vacsorán.

Dr. Havasi Dezső a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, az alapítvány alapítója fontosnak ítélte, hogy két olyan cél egyesül a támogatásban, mint a tehetség és rászorultság, hiszen a jogászképzésben nagyon korlátozottá vált az államilag finanszírozott helyekre felvehetők száma. Ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy olyan családokból is kikerülhessenek jogászpalánták, ahol hiányzik az anyagi háttér. „Nem vagyok biztos abban, hogy a mai körülmények között egy átlagos család önerőből megengedheti-e magának azt, hogy egyetemre járassa gyermekeit, főleg egyszerre többet. Ezért kérem a kuratóriumtól, hogy továbbra is tartsa egyensúlyban a rászorultság és a tehetség elvét” – mondta az alapító.

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, az alapítvány kuratóriumának elnöke meghatottságát fejezte ki amiatt, hogy a jó cél érdekében nagyon sok jó ember gyűlt össze, és támogatja az alapítvány 2019-es céljainak megvalósítását. Elmondta, hogy a Deák Ferenc Alapítvány 2014 decemberében alakult. Fő célja a tehetséges, ugyanakkor rászoruló hallgatók tanulmányainak támogatásán túl a jogász hivatásrendek egységének szimbolizálása, valamint az évszázados hagyományoknak megfelelő, erős és színvonalas győri jogászképzés fenntartása. Köszönetet mondott a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, személy szerint Dr. Molnár Balázs győri elnöknek azért, hogy minden félévben fedezik egy-egy hallgató tandíját. Bejelentette, hogy a díszvacsora bevételéből több mint egymillió forintot fordíthatnak támogatásra.

„Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker” – idézte Henry Fordot a dékán. „A mai nap számunkra egy kiváló kezdet és siker is egyben, hiszen a város és régió jogászai össze tudnak fogni jó ügyekért, a jogászközösségért és a tehetséges, rászoruló hallgatókért” – hangsúlyozta az alapítvány kuratóriumi elnöke, és köszönetet mondott Dr. Smuk Péternek és Dr. Rácz Ritának a díszvacsora megszervezéséért.

 

Dr. Smuk Péter tanszékvezető egyetemi tanár, dékánhelyettes volt az estély házigazdája.

 

Az estély díszvendége Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke volt, aki előadásában a jó jogászképzés öt pontját tálalta a hallgatóságnak a Német Tudományos Tanács küldetésnyilatkozatát ötvözve Hamvas Béla klasszikus gondolataival a jó borról.

„A szívemnek olyan kedves, és a hazai jogászképzés etalonjának is számító Németországban 2012-ben a Német Tudományos Tanács a következőképpen foglalta össze a jogászképzés célját: a végzett hallgatóknak tisztában kell lenniük a gyakorlattal. Képessé kell válniuk arra, hogy közreműködjenek szerződések kötésében, eljárások kezdeményezésében, és eljárásokban való képviseletben. Tisztában kell lenniük a jogászi tevékenység tudományos és szakmai korlátaival. Képesnek kell lenniük reflektálva bekapcsolódni a jogpolitikai vitákba. Az összetett, gyakorlati és elméleti tudással, jogi és társadalmi ismeretekkel felvértezett, és felelős jogászok képzését célzó küldetésnyilatkozat jól leírja azokat a célokat, amelyeket a magyar jogászképzésben is meg kell valósítani ahhoz, hogy mondjuk húsz év múlva ne a Holdnál vacsoráljunk, azaz ne „éhezzünk”, ne legyen krónikus hiányunk jól képzett jogászokban” – mondta az Alkotmánybíróság elnöke.

„Talán a díszvacsora által stimulált ünnepi hangulatban megengedik nekem, hogy a jó jogászt Hamvas Béla segítségével a jó borhoz hasonlítsam. Magam is borpárti vagyok, ezért könnyebben egyezségre juthatunk a tekintetben, hogy milyen is a jó magyar jogász” - vélte Dr. Sulyok Tamás, és rávilágított arra, hogy az a jogászképzés, ami elhalad a közvetlen élet mellett, olyan jogászokat nevel, akik életidegen törvényt és államot fognak alkotni és megkövetelni. Nem elég a jogi karokon a joggyakorlatot oktatni, hanem lehetővé kell tenni, hogy a hallgatók magukat a gyakorlatban is kipróbálhassák. Tisztában kell lenniük a jogászi tevékenység tudományos és szakmai korlátaival. A rossz, szakmája korlátait nem tudatosan feltáró jogász szerinte olyan, mint Hamvas Béla puritánja. Ama bizonyos puritánsághoz pedig két dolog kell, meghatározott elvek vakhitében való sötét korlátoltság, és az ezekért az elvekért való eszelős, és alattomos harci készség.

„A joghallgatóval úgy kell megismertetni a jogi tevékenység tudományos és szakmai korlátait, hogy ne okozhasson se reflektálatlan vakhitet, se sötét korlátoltságot, hanem egy olyan kritikus attitűdöt, amely képes arra, hogy a bármilyen irányból érkező manipulációt és nyomást észlelje, majd elhárítsa” – hangsúlyozta.  Amennyiben pedig a joghallgatóknak reflektáltan kell tudniuk  bekapcsolódni a jogpolitikai vitákba, akkor nem hallgathatjuk el előlük a vitás, vagy politikailag kényes kérdéseket.

„Ha egy jogi normával nem értünk egyet, mindig nyíltan hangot kell adnunk véleményünknek, és annak okát is meg kell neveznünk. De mindeközben szemérmesnek kell maradnunk. Az ifjúságot nem lázítanunk kell, hanem megfontolt önállóságra szoktatni” – zárta gondolatait az Alkotmánybíróság elnöke a Deák Ferenc Alapítvány győri, jótékonysági díszvacsoráján.

 

Az alapítványi díszvacsora baráti beszélgetésekre is kiváló lehetőséget adott.

Események

WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 26. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 7.