A COVID OKOZTA LÉLEKTANI KRÍZIS KEZELÉSI MEGOLDÁSAI

A cikk a covid járvány fizikai következményeken túlmutató társadalmi vonatkozásaival foglalkozik, kiemelten a lelki traumákban megmutatkozó hatásokkal és azok kezelésére tett kísérletekkel. A bemutatott adatok alapján a lelki segítséget kérők száma Kanadában a tavaszi időszakban drámaian megemelkedett. A szerzők rámutatnak, hogy a kanadai egészségügyi rendszer gyengeségei, ugyanakkor reagálóképessége is megnyilvánult a fokozott igénybevétellel járó időszakban, amikor nem csak a fizikai ellátás, hanem a pszichológiai problémák jelentkezése is kihívás elé állította az ellátórendszert.

Kulcsszavak: COVID-19, lelki egészség, digitalizálás, rugalmasság, helyi megoldások

Üzleti SZEmle - 2020. július


A negatív pszichés hatások kezelésére a személyes kontaktus helyett olyan innovatív megoldások kialakításával kísérelték meg a jelentkezők ellátását, amik nem csak a lelki segítségnyújtást, de a támogatói, szolgáltatói hálózat önkéntesek bevonásával történő kiterjesztését is lehetővé tették. Többek között virtuális gondozói hálózatot alakítottak ki a kórházak frontszemélyzete, és más, fokozott igénybevételnek kitett társadalmi csoportok számára. Rövid idő alatt kidolgozták és elindították a lelki segély hálózat tagjainak képzését, és telefonos, videós kapcsolatot építettek fel a támogatásra szorulókkal. A sokszorosára nőtt lelki támogatásra, segítségre szorulók ellátásában óriási a szerepe az önzetlen segítőknek. A társadalmi felelősségvállalás egy sajátos – de Kanadában egyáltalán nem kivételes – megnyilvánulásaként  megtaláljuk az anyagi támogatást, méghozzá a számottevő anyagi támogatást nyújtókat is azok mellett, akik a munkájukat ajánlják fel a krízisben lévők ellátórendszerének.

Forrás: https://hbswk.hbs.edu/item/solving-covid-s-mental-health-crisis

Összeállította: 

DR. SÜLE EDIT
PhD Egyetemi docens
Marketing és Menedzsment Tanszék
Email cím: sedit##kukac##sze.hu

Események

Alkotóhét 2020. szeptember 21. - 2020. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2020. szeptember 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. szeptember 25. - 2020. szeptember 26.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.