PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY

EFOP-3.4.4-16-2017-00011 SZÁMÚ PÁLYÁZATÁNAK KERETÉN BELÜL ELNYERHETŐ

ÖSZTÖNDÍJRA

 

Az ösztöndíj célja: Az EFOP-3.4.4-16-2017-00011 számú projekt megvalósítása során kiemelt cél, hogy a Széchenyi István Egyetem oktatói, kutatói, munkatársai, hallgatói lehetőséget kapjanak 1 vagy 3 hónapra szóló ösztöndíjak keretében külföldi tapasztalatszerzésre a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan. Az 1 vagy 3 hónapra szóló ösztöndíjak keretében lehetőség nyílik más intézmények pályaorientációs gyakorlatának megismerésérea kapcsolatteremtésre, amelyek később a műszaki, informatikai, matematikai területen megalapozhatják diákcsere programok elindítását, kutatói csoportok létrehozását, melybe a hallgatók is bekapcsolódhatnak.

 Ösztöndíj időtartama: 1 hónap vagy 3 hónap

Ösztöndíj mértéke: 1 hónap esetében   300.000,- Ft

                                3 hónap estében     900.000,- Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY

EFOP-3.4.4-16-2017-00011 SZÁMÚ PÁLYÁZATÁNAK KERETÉN BELÜL ELNYERHETŐ

ÖSZTÖNDÍJRA

 

Az ösztöndíj célja: Az EFOP-3.4.4-16-2017-00011 számú projekt megvalósítása során kiemelt cél, hogy a Széchenyi István Egyetem oktatói, kutatói, munkatársai, hallgatói lehetőséget kapjanak 1 vagy 3 hónapra szóló ösztöndíjak keretében külföldi tapasztalatszerzésre a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan. Az 1 vagy 3 hónapra szóló ösztöndíjak keretében lehetőség nyílik más intézmények pályaorientációs gyakorlatának megismerésére, a kapcsolatteremtésre, amelyek később a műszaki, informatikai, matematikai területen megalapozhatják diákcsere programok elindítását, kutatói csoportok létrehozását, melybe a hallgatók is bekapcsolódhatnak.

 

Ösztöndíj időtartama: 1 hónap vagy 3 hónap

 

Ösztöndíj mértéke: 1 hónap esetében   300.000,- Ft

                                3 hónap estében     900.000,- Ft

Az 1 hónapos ösztöndíjat 28 fő, a 3 hónapos ösztöndíjat 16 fő nyerheti el. Az ösztöndíj mellett sem a Széchenyi István Egyetem, sem az Universitas-Győr Alapítvány egyéb költségtérítést nem nyújt, ösztöndíjasnak az ösztöndíjból kell fedeznie a külföldi tanulmányúttal kapcsolatos költségeit.

 

Az ösztöndíjak keretében megvalósuló külföldi tanulmányutak lehetséges időszaka: 2017. november – 2020. április

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak:

-       a Széchenyi István Egyetemmel munkaviszonyban álló oktatók/kutatók/munkatársak

-       a Széchenyi István Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók, akik vállalják, hogy aktív hallgatói jogviszonyuk az ösztöndíjszerződés időtartama alatt folyamatosan fennáll

 

 

A pályázatok benyújtása folyamatosan történik, az Universitas-Győr Alapítvány titkárságára (9026 Győr, Egyetem tér 1. K2-es kollégium földszint), Tóth Eszter projektvezető részére. Az ösztöndíjpályázatnak tartalmaznia kell:

-       Tudományos önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó tudományos munkásságát, publikációinak jegyzékét

-       Legmagasabb végzettséget jelentő bizonyítvány másolatát

-       Oktatói/kutatói/munkatársi/hallgatói jogviszony igazolása

-       A külföldi tanulmányút céljának bemutatása, részletes ismertetése

-       Tanszékvezetői/felettes vezetői hozzájárulás az utazáshoz

 

 

Az ösztöndíj pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani. Azokat a kuratórium által felkért bizottság bírálja el, minden év január 31-ig, március 31-ig, május 31-ig és október 15-ig a keret kimerüléséig.

 

 

 

Az ösztöndíj keretében megvalósuló külföldi tanulmányút teljesítésének igazolására benyújtandó dokumentumok: A külföldi tanulmányút lezárását követő 2 héten belül egyéni beszámolót szükséges készíteni a tanulmányút keretében szerzett tapasztalatokról, elért eredményekről, adaptálási lehetőségekről. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az alapítvány kérése esetén személyesen is beszámol a látott jó gyakorlatokról, tapasztalatokról.

 

A nyertes pályázókkal az Alapítvány ösztöndíjszerződést köt. Az Alapítvány az ösztöndíjat két részletben fizeti ki. 80%-ot az ösztöndíjszerződés aláírást követő 15 napon belül, 20%-ot az 1. ill. 3 hónapig tartó ösztöndíjas időszak lezárultát követő 15 napon belül.

                        

Universitas-Győr Alapítvány

Kuratórium

Események

Szenátusi Ülés 2020. március 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00