Dr. Filep Bálint kancellár levele a Széchenyi István Egyetem munkatársainak, hallgatóinak

Kedves Kollégák, Hallgatók!
2014. november 16-án átvettem Miniszterelnök úr által aláírt megbízólevelemet a Széchenyi István Egyetem kancellári posztjára Balogh Zoltán miniszter úrtól, és megkaptam a megbízáshoz kapcsolódó munkaköri leírásomat Palkovics László államtitkár úrtól. A megbízás a 2017. november 15-ig terjedő időtartamra szól. Pályázatomat kizárólag a Széchenyi István Egyetemre nyújtottam be. Nagy megtiszteltetésnek tartom, az elmúlt évek eredményeinek is köszönhetően, hogy az Egyetem munkatársaként bizalmat kaptam.

Pályázatomat elérik az Egyetem belső oldalán, ide kattintva a bejelentkezés után.
Az első időszakban a törvényi kötelezettségből fakadó olyan feladatoknak kell eleget tennem, melyek az SZMSZ-t és más szabályzatokat, s ezzel összefüggésben vezetői megbízásokat is érintenek.
Rektor Úrral, az egyetemi és hallgatói vezetőkkel közösen továbbra is célunk, hogy a Széchenyi István Egyetem eddigi sikeres korszakát folytassuk és az átalakuló felsőoktatás sikeres intézménye legyünk. Erre ösztönöz a fenntartó Minisztérium, és ez Mindannyiunk közös érdeke.
Ehhez kérem az Egyetem minden munkatársának és hallgatójának további együttműködését!
Köszönöm mindazoknak a közreműködését, akik az elmúlt években segítették munkámat, kérem, tiszteljenek meg továbbra is támogatásukkal!

Köszönettel és tisztelettel:

Filep Bálint
kancellár

Győr, 2014. december 1.

Események

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. február 22. 13:30 - 2019. február 23. 18:30
MÉK Szalagavató 2019. február 23. 16:00 - 23:00
Fiatalok IstenTisztelete 2019. február 24. 20:00 - 21:00
Winter Seminar 2019 2019. február 25. - 2019. március 1.
Nemzetközi Ösztöndíjas Konzultáció 2019. február 25. 11:00 - 12:00