A Széchenyi István Egyetem is csatlakozott a Magna Charta Universitatumhoz

Eddig csaknem kilencszáz egyetem csatlakozott a Magna Charta Universitatum alapelveihez és írta alá a dokumentumot. A nemzetközi egyetemi szövetség etikai kódexe, pontosabban az egyetemi szabadság és az intézményi autómia megvalósulása fölött a bolognai központú Magna Charta Observatory őrködik. A Széchenyi István Egyetem a napokban, a Salamancai Egyetem 800. évfordulóján tartott nagyszabású ünnepségen csatlakozott az aláírók köréhez. Győr, 2018. szeptember 24. – SZEhírek, Nyerges Csaba

Harminc évvel ezelőtt, 1988 szeptember 18-án a Bolognai Egyetem fennállásának kilencszázadik évfordulóján 388 egyetem rektora aláírta a Magna Charta Universitatum (MCU) dokumentumot, ami az egyetemi szabadság és az intézményi autonómia alapelveinek kőbe vésésével ad útmutatást az egyetemek jó kormányzására és öntudatosságára.

 

Ablonczyné prof. Dr. Mihályka Lívia írta alá a Magna Charta Universitatumot a Salamancai Egyetem fennállásának 800. évfordulóján.

Azóta az MCU-ban megfogalmazott alapelvek megvalósulása fölött őrködő Magna Charta Observatory (MCO) minden évben nemzetközi konferenciát szervez más-más helyszíneken az aktuális kihívások kezelésére és az alapvető értékek megőrzésére, ahol új egyetemek is csatlakozhatnak a korábbi aláírókhoz. Ennek köszönhetően mára már csaknem kilencszáz egyetem vezetője látta el kézjegyével a Magna Charta Universitatumot. Az idei, „Egyetemi értékek a változó világban” című konferenciát a MCU aláírásának harmincadik évfordulóján a spanyolországi Salamancai Egyetemen tartották. Az egyetem fennállásának 800. évfordulójáról nagyszabású ünnepségsorozattal emlékeztek meg, ehhez csatlakozott az MCO konferenciája, ahol bemutatták a Living Values  – Élő Értékek című projektet is. A Széchenyi István Egyetem küldöttsége, Ablonczyné prof. Dr. Mihályka Lívia és prof. Dr. Komlósi László rektori megbízott kiutazott Salamancába, ahol az Apáczai-kar korábbi dékánja aláírta a dokumentumot. Ezzel az aktussal a Széchenyi István Egyetem is csatlakozott 12 magyarországi felsőoktatási intézményt követően a Magna Charta Universitatumhoz.

Az MCU alapelveiben többek között szerepel, hogy a „…különbözőképpen megszervezett társadalmakon belül az egyetem autonóm intézmény, amely a tudományos kutatásban és az oktatásban hozza létre, értékeli és adja át a kultúra értékeit. Hogy kielégíthesse a kor szükségleteit, kutatási és oktatási tevékenységének minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal szemben függetlennek kell lennie.  …A kutatás, az oktatás, a képzés szabadsága az egyetemek életének alapelve; az államhatalomnak és az egyetemeknek saját illetékességükön belül biztosítaniuk kell ennek az alapvető követelménynek a tiszteletben tartását. …Az egyetem az európai humanista hagyományok letéteményese, folyamatosan törekszik az egyetemes ismeretek megszerzésére, küldetésének teljesítése érdekében nem vesz tudomást földrajzi vagy politikai határokról, és hangsúlyozza a kultúrák kölcsönös ismeretének és kölcsönhatásának parancsoló szükségességét.”

 

Egyetemi körmenet előzte meg a város főterén tartott ünnepséget Salamancán. Fotó: Dr. Komlósi László

„A Széchenyi István Egyetem is eleget tett a felvételi kritériumoknak, és szeptember 18-án hetvenkét egyetemmel közösen aláírta Salamancában a Magna Charta Universitatumot. A csatlakozáson túl az is célunk volt, hogy egyetemünk nemzetköziesítése jegyében minél több intézménnyel kapcsolatot vegyünk fel.  Tucatnyi sikeres salamancai tárgyaláson vagyunk túl, ami később együttműködési szándéknyilatkozatok, együttműködési szerződések aláírásával teljesedhet ki. Ez azt jelenti, hogy újabb hallgatói és oktatói csereprogramok, közös nemzetközi projektek, konferenciák valósulhatnak meg, és tovább szélesedhet a Széchenyi István Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszere” – mondta Komlósi László.

„Azt is tanulságos volt látni, hogyan szervezték meg Salamancán az egyetem 800 éves fennállását ünneplő programsorozatot. Például történelmi patinával, díszes külsőségekkel vonult végig a városon az egyetemi körmenet, sok ezer helyi polgár sorfala között. A város főterén tartották az ünnepséget a salamancaiakkal közösen. A programsorozaton részt vett, és beszédet mondott VI. Fülöp spanyol király is” – osztotta meg tapasztalatait a rektori megbízott.

 

Program megvalósulását az EFOP 3.4.3-16-2016-00016 uniós projekt támogatta.

Események

Gyerekegyetem 2020 2020. június 22. - 2020. június 26.
Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00