Körlevél

KH hírek

7/2016. sz. rektori-kancellári körlevél - A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésekről

A munkába járással kapcsolatos költségtérítés mértékét és rendjét a 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet, valamint a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályozza. A hivatkozott jogszabályok alapján az Intézményünkben alkalmazott  elszámolási rend a következő:

 

1)      Egy adott hónapon belül kétféle elszámolási lehetőség van a közigazgatási határon kívülről történő munkába járásra:

a)      Utazási jeggyel vagy bérlettel történő elszámolás

  • autóbusz, vonat 2. kocsiosztály (pótjegyek nélkül), HÉV, hajó, komp stb.: a jegy vagy bérlet árának 86%-a
  • mind teljes, mind kedvezményes áron vásárolt jegyek, bérletek is elszámolhatók (azonban kedvezmény igénybevételére jogosító kártya, egyéb bizonylat ára nem téríthető meg)
  • hétvégi hazautazás – tartózkodási helyről a lakóhelyre – esetén legfeljebb havonta a nemzetgazdasági miniszter által közzétett felső korlátig (2016-ban 35.200 Ft)

VAGY

b)      Gépjárművel kapcsolatos költségtérítés: 9 Ft/km, 2017. január 1-től 15 Ft/km kerül megtérítésre.

  • Gépkocsi költségtérítés csak akkor számolható el, ha

-        nem áll rendelkezésre közösségi közlekedés, vagy

-        a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést, (hosszú várakozás: amely a munkavállaló személyi, családi vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az út megtételéhez szükséges időt meghaladja)

-        a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni,

-        ha a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van (általános szabály szerint csak közigazgatási határon kívülről történő munkába járásnál)

-        gépjárművel történő munkába járás költségtérítés igénylése esetén az internetes útvonaltervező programmal (www.utvonalterv.hu) a legrövidebb útvonal beállításokat alkalmazva kiszámított útvonalterv alapján számoljuk el a fizetendő térítést (nyilatkozat szerinti lakcímtől az egyetem címéig)

2)      Amennyiben a munkába járás költségtérítésére vonatkozó elszámolás kiemelkedően magas összegre vonatkozik, a Bér- és Munkaügyi Osztály kérheti az elszámolás gazdaságossági számítással történő alátámasztását. Kérjük a munkatársakat, hogy a munkába járás módjának megválasztásánál a jogszabályi előírásokon túl a gazdaságossági szempontokat minden esetben vegyék figyelembe!

3)      Napi munkába járás kizárólag a munkában töltött napokra számolható el! Szabadságos napokon, illetve betegség miatti távollét esetén erre nincs lehetőség, kérjük fokozottan figyeljenek a létszámjelentések és utiköltség elszámolások összhangjára!

4)      A munkába járás költségeire vonatkozó elszámolás ügyrendje:

a)      Az elszámolás előfeltétele a MUNKAÜGY-13-2016. számú, Nyilatkozat utazási költségtérítéshez című nyomtatvány kitöltése és leadása a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz (nyomtatvány minta mellékelve)

b)      Az elszámolásokat a MUNKAÜGY-6-2016. számú,  Igénybejelentés és igazolás a munkába járás költségtérítéséhez című nyomtatványon kell elkészíteni, és  HAVONTA kell eljuttatni mindig a TÁRGYHÓT KÖVETŐ HÓNAP 15. NAPJÁIG  a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz. A határidő betartása a dolgozó saját felelőssége, elmulasztása jogvesztő. (nyomtatvány minta mellékelve)

c)      A szabályosan elszámolt költségeket a Bér- és Munkaügyi Osztály tárgyhót követő hónap 25-ig téríti meg bankszámlára történő utalással.

5)      Az egyetem eltérő városban lévő telephelye és a székhely közötti utazás elszámolásának eltérő szabályai:

a)      A közalkalmazott a kinevezésében, vagy a munkaköri leírásában meghatározott  helyen végzi a munkaköri feladatait. Átmeneti jelleggel, időszakosan vagy tanulmányi félévhez kötődően  elrendelhető az így meghatározott munkavégzés helyétől eltérő helyen történő munkavégzés, mely esetben szükséges lehet Győr- Mosonmagyaróvár (mindkét irányban) közötti utazás költségeinek megtérítése.

b)      Az egyetem székhelye (9026 Győr, Egyetem tér 1.) és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.) közötti utazás hivatalosan elrendelt kiküldetésként számolható el, az „Utazási szabályzat a bel- és külföldi hivatali utazások rendjéről” előírásainak figyelembe vételével (különösen a 2. pontjában meghatározott szabályok). A kiküldetési rendelvényen fel kell tüntetni a pontos indulási és érkezési címet, valamint az utazás pontos célját és az ellátott feladatot.

c)      Amennyiben a munkavállaló a kiküldetés kiinduló helyére való eljutáshoz e körlevél 1. pontja szerint munkába járás utiköltségére jogosult, azt a kiküldetéstől elkülönítetten, az 1. pont szerint kell elszámolni. (Ez esetben közösségi közlekedés esetén külön jegy csatolandó a munkába járás munkaügyi elszámolása mellé, és külön jegy a kiküldetés mellé, a megfelelő viszonylatra vonatkozóan!)

d)      A kiküldetések elszámolásának ügyrendje:

  • A szabályosan kitöltött, szükséges mellékletekkel felszerelt, utalványozott, kancellári aláírással ellátott kiküldetési rendelvényt havonta kérjük eljuttatni a Pénzügyi Igazgatósághoz tárgyhót követő hónap 15. napjáig.
  • A Pénzügyi Igazgatóság az ellenőrzés után a tárgyhót követő hónap 25-ig a munkavállaló bankszámlájára utalja az elszámolt költségeket.

 

 

Jelen körlevél kiadásával egyidejűleg hatályát veszti a 2/2010. sz. gazdasági főigazgatói körlevél 1. pontja, valamint a 12/2015. számú kancellári körlevél 4. pontja.

 

 A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LETÖLTHETŐK (csak belépés után!):

 http://kh.sze.hu/downloadmanager/index/id/7544/m/8987 

 

G y ő r, 2016. október 10.

 

                                                                     Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                        

                                                                              rektor                                            kancellár                                  
Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00