Hírlevél

KH hírek

1/2016-os Rektori és Kancellári körlevél

A kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultságok rendjéről

szóló 1/2015. sz. Rektori körlevél módosításáról

 

 

1./ A 2015. április 27-én kelt 1/2015. sz. Rektori körlevél 1. sz. mellékletében szereplő kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultsággal rendelkezők listájának a helyébe ezen körlevél 1. sz. melléklete lép, a további mellékletek helyébe pedig ezen körlevél mellékletei kerülnek.

 

2./ A Kötelezettségvállalási szabályzat 4.3. pontja szerint a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult a gazdasági vezető (gazdasági igazgató). Az egyetem állományába tartozó további pénzügyi ellenjegyzésre (2.sz. melléklet) és érvényesítésre jogosultakat (3.sz. melléklet) a kancellár és a gazdasági vezető (gazdasági igazgató) jelöli ki. A rektor és a kancellár által kijelölt, megbízott jogi ellenjegyzésre jogosultakat a körlevél 4. sz. melléklete tartalmazza.

 

3./ A teljesítésigazolásra jogosultak személyét a rektor, a kancellár, és a kötelezettségvállaló együttesen jelöli ki. A teljesítésigazolók személyét érintő változásokat a kötelezettségvállalásra jogosult írásban kezdeményezi a gazdasági igazgató felé, aki gondoskodik a nyilvántartás módosításáról.

 

4./ Egyebekben a Kötelezettségvállalási szabályzatban és az 1/2015. sz. Rektori körlevélben foglaltak az irányadóak. Jelen körlevél aláírásának a napjától hatályos, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított kötelezettségvállalásoknál kell alkalmazni.

 

Győr, 2016. március 31.

 

Dr. Földesi Péter

rektor

Dr. Filep Bálint

kancellár

Papatyi Csaba
gazdasági igazgató

 

Melléklet letöltése (bejelentkezés szükséges) :

1. sz. melléklet: a kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultsággal rendelkezők listája

2. sz. melléklet: a pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak listája  

3. sz. melléklet: az érvényesítésre jogosultak listája

4. sz. melléklet: a jogi ellenjegyzésre jogosultak listája

 

Megjegyzés: Az aláírásra jogosultakról és aláírás-mintáikról a Pénzügyi Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság nyilvántartást vezet. 
Események

A V4 együttműködés múltja, jelene és jövője 2018. november 22. 14:00 - 15:30
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 23. 00:00 - 2018. november 24. 01:00
Szenátusi ülés 2018. november 26. 14:00 - 16:00