Egyéb közalkalmazotti pályázatok

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kancellári Hivatal
HR Kontrolling és Számfejtési Osztály

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

(1.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű távollévő közalkalmazott helyettesítésének idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai, döntés-előkészítési feladatát a tőle elvárható szakértelemmel látja el. Közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai, döntés-előkészítési munkában. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Személyügyi kötelezettségvállalási nyilvántartási és számfejtési feladatok ellátása. SAP és KIRA program kezelése, részvétel a munkaügyi adatszolgáltatások elkészítésében. Folyamatosan bekapcsolódik az intézmény humánpolitikai/HR kontrolling feladataiba, részt vesz a humánerőforrás megtartó és fejlesztő intézkedések megvalósításában. Részt vesz az intézményi működés, munkaügyi folyamatok változásával kapcsolatos teendők ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kollektív Szerződés és a felek közti kölcsönös megállapodás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, gazdasági vagy HR vagy társadalombiztosítási végzettség,

•         középiskolai végzettséget igazoló szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító – felsőfokú szakképesítést igazoló – bizonyítvány, vagy alapfokozat

•         Word, Excel felhasználói szintű ismerete

•         kiváló kommunikációs készség

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, (BA/BSC) gazdasági, HR, munkaügyi vagy társadalombiztosítási végzettség,

•         angol nyelvismeret

•         humánpolitikai/bérügyi/társadalombiztosítási területen szerzett szakmai tapasztalat

•         mérlegképes könyvelői, társadalombiztosítási és bérügyintézői és/vagy személyügyi gazdálkodó képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2020.01.11-2020.01.27

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

 

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egészség- és Sporttudományi Kar
Sporttudományi Tanszék

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

(2.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.02.03-2020.05.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. EFOP 3.6.2-16-2017-00003 Sport-, Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása című projektben kutatási eredményeivel nagymértékben hozzájárul a tudásbázis fejlesztéséhez és a kutatási folyamatok kialakításához. A projekt megvalósítása során a cselekvési ütemtervben rögzített feladatokat dokumentálja. Adatszolgáltatásokat és statisztikákat készít. A preventív, diagnosztikai és rehabilitációs eljárások hatásvizsgálata, az egészségmegtartásra, az életmódra az egészségpiaci termékek vonatkozásában kutatási témában a vezető kutató munkájának segítése, adatfelvétel, kérdőívek feldolgozása, publikálása. A projekt kutatási eredményeinek publikálását segítő adminisztráció elvégzése. Publikációs művek véleményezése, szerkesztési és szerzői javaslatok megfogalmazása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) projekt lehetőségei az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, (BA/BSc),

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés),

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         sporttudományban való szakmai tapasztalat és -végzettség

•         kutatási és szakmai szerkesztői tapasztalat

•         kutatásmódszertan, sport- és testneveléselmélet átfogó ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2020.01.11-2020.01.27

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rektori, Kancellári Titkárság
Kommunikációs és Alumni Iroda

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

(3.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.02.03-2020.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Közreműködik a Széchenyi István Egyetem külső és belső kommunikációjához szükséges tartalmak előállításában. Tudósításokat készít a Széchenyi István Egyetem eseményeiről, cikkeket ír az egyetemmel kapcsolatos témákról. Közreműködik az egyetem közösségimédia-platformjainak fejlesztésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kollektív Szerződés és a felek közti kölcsönös megállapodás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) bölcsész végzettség,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         llegalább öt év, újságkészítésben, újságírásban, szerkesztésben szerzett gyakorlat

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2020.01.11-2020.01.27

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Egyetemi Könyvtár és Levéltár

KÖNYVTÁROS

munkakör betöltésére.

(4.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában. Folyamatosan szinten tartja és fejleszti szakmai tudását. Számítógépes katalógus építése a folyóiratok és egyéb dokumentumok körében. Folyóiratok és egyéb dokumentumok megrendelése, érkeztetése, reklamációk intézése, pénzügyi elszámolások előkészítése. Kapcsolattartás a beszállító partnerekkel. MTMT adminisztrátori teendők ellátása. Rangsorokkal kapcsolatos teendők ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kollektív Szerződés és a felek közti kölcsönös megállapodás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) könyvtáros végzettség,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         felhasználói szintű számítógépes ismeretek

•         integrált könyvtári rendszerek ismerete

•         legalább öt éves szakmai gyakorlat

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer ismerete

•         szakmai gyakorlat tartalmi feltárás területén

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2020 , valamint a munkakör megnevezését: KÖNYVTÁROS.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2020.01.11-2020.01.27

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Járműipari Kutató Központ

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

(5.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.02.03-2020.05.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. TUDFO/47138-1/2019-ITM sz. Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programon belül a pályázati elszámolási adminisztráció támogatása, amelynek keretében fő feladatként a pénzügyi és szakmai előrehaladással kapcsolatos monitoring tevékenységben vesz részt. Ennek részeként kiemelt feladatok a különböző adatgyűjtések, lekérdezések elkészítése és esetleges javítása, valamint az adatszolgáltatás támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) projekt lehetőségei az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, (BA/BSc) okleveles közgazdász végzettség,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Excel, SharePoint, Audit Command Language, eXtensible Business Reporting Language ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2020.01.14-2020.01.29

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Vissza

Események

MÉK nyílt nap 2020. január 24. 10:00 - 16:00
MÉK Gazdász Bál 2020. január 25.
Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55