Egyéb közalkalmazotti pályázatok

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
Matematika és Számítástudomány Tanszék

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

(35.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.04.07-2020.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai, döntés-előkészítési feladatát a tőle elvárható szakértelemmel látja el. Közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai, döntés-előkészítési munkában. Folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Közreműködés az EFOP-3.6.2-16-2017-00015 pályázat kutatási feladatainak segítésében: Modellfejlesztés 3D módszerekkel (pl. városi geometria (STL) megvilágítási tényezőinek számítása adott időpont és adott felhősség esetén), szoftverfejlesztés, tesztelés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) projekt lehetőségei az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, érettségi,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         motivációs levél

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2020 , valamint a munkakör megnevezését: MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2020.03.20-2020.04.04

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Pénzügyi Igazgatóság

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

(36.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű távollévő közalkalmazott helyettesítésének idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Fő feladatai különösen, de nem kizárólagosan: részt vesz a Pénzügyi Igazgatóságon a pénzügyi, adatszolgáltatási feladatok, beszámolók készítésében. Bekapcsolódik a pénzügyi szakmai munkába. Az Egységes Intézményirányítási Rendszer Gazdálkodási modul pénzügyi szakterületet érintő részek működtetésével kapcsolatban koordinációs feladatokat lát el. Hazai finanszírozású és Európai Uniós programok pénzügyi ügyintézése, naprakész nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kollektív Szerződés és a felek közti kölcsönös megállapodás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, (BA/BSc) gazdasági végzettség,

•         angol vagy német nyelvből általános középfokú C típusú nyelvvizsga

•         Microsoft Office, internet alkalmazások felhasználói szintű ismerete

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         költségvetési szervnél szerzett gyakorlat

•         Európai Uniós projektek elszámolásában szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2020.03.20-2020.04.04

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Pályázati Iroda

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

(37.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.04.07-2022.02.28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Az Egyetemi projektekhez (elsősorban műszaki, IKT pályázatokhoz) tartozó szakmai ügyviteli és dokumentációs tevékenységet végez, a szakmai munkához személyi támogatást ad; szervezi és koordinálja a külső és belső kapcsolatokat. Feladatai: 1) a szakmai megvalósítók közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok előállítása, szerkesztése, sokszorosítása; 2) írásbeli kapcsolattartást a szakmai és adminisztratív kollégákkal, érintettekkel; 3) határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása a vezető tevékenységéhez kapcsolódóan; 4) a vezetői megbeszélések, találkozások egyeztetése, ütemezése; a kapcsolatok koordinálása; emlékeztetők, meghívók készítése; 5) a vezető személyközi kommunikációjához kapcsolódó reprezentációs feladatok ellátása; 6) egyéb, a vezetői munkához szükséges asszisztensi, személyi titkári feladatok elvégzése; 7)Az Egyetemi projektek hatályos költségvetési jogszabályi környezetnek való megfelelésének folyamatos ellenőrzése 8) beszámolás a szakmai vezetőnek, irodavezetőnek.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) projekt lehetőségei az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) költségvetési ellenőr végzettség,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         felhasználói szintű számítógépes ismeret, kiváló kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2020.03.20-2020.04.04

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Pályázati Iroda

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

(38.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.05.04-2021.01.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. EFOP-3.4.3-16-2016-00016 azonosító számú projekt szakmai asszisztens feladatainak ellátása . - A projekt megvalósítása során feladata a projektmunka koordinációjának segítése. - A projekt szakmai vállalásoknak és előírásoknak megfelelően történő megvalósulásának dokumentálása és adminisztrálása, közreműködés a szakmai előrehaladási jelentések összeállításában, az intézmény képviselete, egyéb projektrendezvényeken. - Folyamatos kommunikáció és együttműködés a projektmenedzsmenttel, kapcsolattartás a Kancellári Hivatallal, Igazgatásszervezési Főigazgatósággal, valamint a projektben részt vevő szakmai megvalósítókkal, hallgatókkal és külső szakemberekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) projekt lehetőségei az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, (BA/BSc),

•         minimum 1 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2020.03.20-2020.04.04

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Kancellári Hivatal

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

 

Széchenyi István Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági Igazgatóság
Egyetemi Informatikai Központ

MŰSZAKI ALKALMAZOTT

munkakör betöltésére.

(40.sz. pályázat)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.04.08-2020.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közvetlen munkahelyi vezető irányításával a rá bízott feladatokat a legnagyobb gondossággal ellátja; tevékenységével hozzájárul az Egyetem üzemviteli, műszaki, adminisztratív feladatainak színvonalas ellátásához. A GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú projektben az 5. KKV-k nemzetközi versenyképességét támogató szolgáltatások fejlesztése és az Autonóm járművek jogi kérdései alprojekt keretén belül •Informatikai eszközök beszerzésének és szervizelésének ügyintézése. •Központi nyomtatási rendszer eszközeinek üzemeltetése. •Az egyetem központi hálózati eszközeinek üzemeltetése. •Az Egyetemi Informatikai Központ alábbi informatikai és oktatástechnikai feladatainak ellátása, elsősorban a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szervezeti egységeinél, majd a szabad kapacitások szerint az egyetem szolgáltató és oktatási szervezeti egységeinél: o Személyi számítógépek (PC-k, notebook-ok, táblagépek, stb.) üzembe helyezése, karbantartása és szükség esetén a javítások ügyintézése. o A számítógépek operációs rendszerének és szoftvereinek telepítése, beállítása o A központi egyetemi szolgáltatásokhoz (pl. e-mail levelezés, fájl tároló, nyomtatás) kapcsolódó szoftverek telepítése, beállítása. o Helyi hálózat üzemeltetése, számítógépek vezetékes és wifi csatlakoztatása az egyetemi hálózathoz. o A tantermekben telepített és a szervezeti egységeknél található oktatástechnikai eszközök (pl. projektorok, prezentációs számítógépek, hangosítási eszközök) üzemeltetése. o Az üzemeltetési feladatokhoz szükséges segédprogramok (script-ek) fejlesztése. •A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi központi portál motoron működő honlapjának üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése, igény esetén a kar szervezeti egységeinek támogatása ezekben a feladatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) projekt lehetőségei az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, informatikus végzettség,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40/2020 , valamint a munkakör megnevezését: MŰSZAKI ALKALMAZOTT.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         egyetemi honlap 2020.03.22-2020.04.06

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

 

Vissza

Események

Elektronikus ZH nap 2020. április 3. 08:00 - 15:00