Az oktatók és a hallgatók kollégák a fiatalos légkörű karon

Kollégáknak hívják a hallgatókat, laborhálózatukban a legkorszerűbb berendezésekkel dolgoznak, és alig győznek annyi mérnököt képezni, amennyit ne szívna fel azonnal a piac. A Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karára látogattunk. 

A kapcsolati tőke az egyik legnagyobb erősségük, és ennek több szinten, szerteágazóan sok-sok összetevője van. Stabil szálak kötik a kart a régió iparához, a hazai és nemzetközi cégekhez. Nagyon sok kiváló gyakorlati szakember, menedzser vesz részt az oktatásban, és ebből a kapcsolati tőkéből a hallgatók is megalapozhatják karrierjüket. A munkatársak a sajátjuknak érzik a korszerű laboratóriumi hálózatot, nagyon hatékonyan segítik a legmodernebb eszközök beszerzését, pályázati források elnyerését. Olyan berendezésekkel büszkélkedhetnek például az optikai szálhegesztés területén, amik még nincsenek is kint a cégeknél. Mindez azt jelenti, hogy a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon, a kompetencia alapú, projektszemléletű oktatásban végzett hallgatók nemcsak elméletben erősek, nemcsak kiszámolni, megtervezni tudnak egy projektet, hanem prezentálják, össze is rakják, és ha kell, megépítik azt. Ahogy ők mondják, éreztek már amperszagot, meg tudják valósítani a gyakorlatban, amit az egyetemen tanulnak, és ezt nagyra értékelik a végzősöket alkalmazó cégek.

A kar vezetői, Prof. Dr. habil  Kuczmann Miklós és Dr. habil Lakatos István az elődök fényképei előtt.

Prof. Dr. habil Kuczmann Miklós egyetemi tanár, dékán és Dr. habil Lakatos István tanszékvezető egyetemi docens, általános dékánhelyettes szerint a hazai felsőoktatásban átlag felettinek számító gyakorlati tudást kiváló oktatógárda adja át a karon a hallgatóknak. A tanárok nagyrészt önmaguk is fiatalok, jelentős részük „saját” nevelésű”, vagyis a Széchenyi István Egyetemen tanult. Itt szocializálódtak, ezért empatikusabbak, jobban tudnak hallgatói fejjel gondolkodni, partnernek, sőt, szinte kollégáknak tekintik a diákokat. Kuczmann Miklós önmaga is, negyvenévesen az egyik legfiatalabb MTA doktor Magyarországon, Lakatos István pedig, azon túl, hogy szintén „saját nevelésű”, a Széchenyin végzett, megyei iparkamarai vezetőként sikeresen húzza be a gazdasági szereplőket a karon folyó képzésekbe, kutatásokba.
 A karhoz kötődő SZEnergy Team a világ legjobbja a napelemes jármű kategóriában.

„Meg is van az eredménye, hozzáadott értéke a karon folyó munkának, hiszen hallgatóink általában az élvonalban végeznek az országos és nemzetközi versenyeken. Ilyen például a Robot Challenge, a Shell Eco Maraton, vagy a gépészmérnöki mechatronikai verseny. Ugyanígy egyetemünk falai között indult el az Alternatív Hajtású Járművek Versenye is” – mondja Kuczmann Miklós, áttérve kicsit az előadásokon túli hallgatói életre, ami számtalan lehetőséget kínál. A karhoz kötődik például a nemzetközi szinten is elismert, a napelemes jármű kategóriában világbajnok SZEnergy Team. Ugyanígy a Gépész és Mechatronikai Mérnök Hallgatók Országos Konferenciája, valamint az Informatika Szakos Hallgatók Országos Konferenciája. Mindkettő kiemelkedő színtere a hazai egyetemek közötti tapasztalatcserének. Ezeken túl szakkollégiumok, önképző körök, szakkörök tevékenységében vehetnek részt a diákok, amilyen például az autonóm járművek -, vagy a robot szakkör. A legfrisseb közösség pedig egy kicsit nosztalgikus, de másodvirágzását élő területen körvonalazódik. Az újonnan szervezett rádióamatőr klub berendezései már összegyűltek, és nemcsak hallgatókat, oktatókat, hanem közép- és általános iskolás diákokat is várnak a tagok közé.

A hallgatói egyesületekben, szakkörökben megszerzett tudás később alapot adhat a tudományos tevékenység kiszélesítésére. „Kiváló kapcsolatot ápol karunk a Széchenyi István Egyetem berkein belül működő Járműipari Kutatóközponttal, sokan foglalkozunk a villamos meghajtású és az autonóm járművek aktuális kérdéseivel. Hasonlóan izgalmas területet a FIEK (Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ) program elemei, mint például a kiberfizikai rendszerek, a szenzorika, és itt is megjelennek az autonóm járművekkel kapcsolatos kutatások” – mondja Kuczmann Miklós.

Lakatos István saját tanszékén is több szinten, több hallgatót bevon a tudományos életbe. „Az egyik BSc hallgatómmal például közösen viszünk egy ipari projektet. Talán nem mellékes, hogy pénzt is kap érte. Időközben készül a mesterképzésre és majd a doktori iskolára, sőt, már az első publikáción is túl van. Egy mesterszakos hallgatóm pedig tavaly második lett az OTDK-n, és külföldi szaklapokban kezdett publikálni. De a jó kapcsolat a karral már középiskolás korban kialakulhat. A SZEnergy csapatunk hallgatói vezetője például még Jedlikesként vett részt egy csapatversenyben, és ez alapozta meg továbbtanulását” – sorolja a példákat az általános dékánhelyettes.

A közeli jövőt pedig, ahogy az egyetem egészében, úgy a karon is az angol nyelvű képzések kiterjesztése jelenti. Azt üzenik a felvételi előtt állóknak, hogy szeressék a matematikát és a fizikát, hiszen e nélkül nehéz lenne mérnökké válni. Márpedig a piac azonnal felszívja az összes diplomást a karról, így akik ide jelentkeznek, biztosan nem fognak elhelyezkedési nehézséggel küzdeni.

A választható szakok a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon

Gazdaságinformatikus (BSc, MSc), gépészmérnöki (BSc, MSc), mechatronikai mérnöki (BSc, MSc), mérnökinformatikus (BSc, MSc), villamosmérnöki (BSc, MSc), műszaki szakoktató (BSc), osztatlan mérnöktanár (MA) és tanár-mérnöktanár (MA). Mesterképzés után a tudományos fokozat megszerzésére (PhD) a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola nyújt kiváló lehetőséget.

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00