Az egyetem törődik minden egyes hallgatói bejegyzéssel

Nagyon fontos üzenetet jelenthet a hallgatóknak, hogy a Széchenyi István Egyetem a szerteágazó, kilenc kart, kisvárosnyi közösséget magába foglaló szervezete ellenére immáron központi szinten is törődni tud minden egyes hallgatói visszajelzéssel. Ennek hatékony működéséhez semmi másra nincs szükség, mint az OTHV (Oktatói Tevékenység Hallgatói Véleményezése) felelősségteljes kitöltésére a Neptunban, június végéig.  

Győr, 2018. június 7. – SZEhírek, Nyerges Csaba

A Széchenyi István Egyetemen „hallgatói lemorzsolódás-csökkentő” EFOP program kezdődött egy évvel ezelőtt, ami szerteágazó tevékenységet tartalmaz a videó-példatár fejlesztéstől az oktatói mentorrendszer kiépítéséig. A hallgatói lemorzsolódás okainak feltárásakor kérdőíves felmérés is készült. Jelenlegi és egykori diákokat kérdeztek arról, vajon miért nem tudja mindenki befejezni a tanulmányait, miért kénytelenek távozni idő előtt, diploma nélkül. A hallgatók a helyzet javítására többféle javaslattal éltek. Szeretnék például, ha rendszerezettebbek lennének az oktatók által szervezett korrepetálások az arra igényt tartóknak. Emellett fontosnak tartanák azt is, hogy a hallgatói visszajelzések jobban beépüljenek a képzési rendszer formálásba, finomhangolásába.

 

Dr. Horváth András szoftvert készített, hogy egyetemi szinten is feldolgozhatóak legyenek a hallgatói vélemények.

A helyzet hatékony kezelése érdekében Dr. Földesi Péter márciusban minőségbiztosítási rektori megbízottnak nevezte ki Dr. Horváth Andrást, a Fizika és Kémia Tanszék egyetemi docensét. „Hiába nyílt meg az OTHV (Oktatói Tevékenység Hallgatói Véleményezése) immáron tíz éve a campuson, a Neptun nem adott hozzá kellő támogatást, mindenki csak a saját eredményeit látta, még a tanszékvezető sem ismerhette meg így a beosztottjairól írt véleményeket.  Régebben a Műszaki Tudományi Kar oktatási dékánhelyetteseként készítettem egy szoftvert az OTHV kari kezelésére, és felkértük a tanszékvezetőket, hogy foglalkozzanak a felvetett problémákkal, és pozitív visszajelzéseket is adjanak az OTHV-ben elismert oktatóknak – mondja Horváth András. A minőségbiztosítási megbízott a rektor és főigazgató kérésére elővette és leporolta ezt a programot, átírva úgy, hogy a teljes Egyetemre alkalmazható legyen és az utolsó lezárt, azaz az elmúlt őszi félévre érkezett visszajelzéseket összegezte a teljes egyetemre. A karok megkapták a tanszékenkénti jelentéseket, az egyetemi vezetés pedig kijelölte a legnagyobbnak tűnő problémákat, amikkel foglalkozni kell.

„Sajnos az OTHV kitöltési aránya elég alacsony, ezért részletes elemzésre még csak korlátozottan alkalmas.  A visszajelzések alapján értem is, hogy mi a fő ok: a hallgatók nem érezték, hogy észrevételeik mindig eljutnak a megfelelő helyekre. A szándék erre megvolt, de az informatikai rendszer hiányossága miatt csak nehézkesen működött a rendszer.  Mostanra ez az akadály elhárult és az OTHV már tökéletesen működik. Kérjük a hallgatókat, hogy június végéig felelősségteljesen töltsék ki, mi pedig garantáljuk, hogy törődni fogunk minden egyes bejegyzéssel. A problémák eljutnak a tanszékvezetőkhöz, dékánokhoz, mindegyik felvetést megvizsgálják. Ha kell, kiigazítják a folyamatokat, változtatnak, jobbá teszik a tanulmányi feltételeket” – ígéri Horváth András.

Az egyik kérés, hogy mindenki töltse ki június végéig az OTHV-t, a másik pedig, hogy megfontoltan tegye. Annak érdekében, hogy komolyan is lehessen venni azt. Az őszi, releváns visszajelzésekből kiderült például, hogy néha pontatlan az óratartás, pedig a késés, óraelmaradás nem tolerálható. Néhányszor jelezték azt is a hallgatók, hogy egy-egy oktató nem érhető el. Nincs bent a konzultáción és e-mailekre sem válaszol. Pedig a tanároknak igenis elérhetőknek kell lenniük. Egyetemi szinten is vizsgálni kell ugyanígy, ha egy tantárgy teljesítéséhez lehetetlen feltételek társulnak. Ha például egy adott szoftver a hallgatói kabinetben nem elérhető, és a hallgatóknak sem biztosítják a licencet, akkor ilyen szoftverrel beadós feladatot kérni nem korrekt. Ha nem biztosítottak bizonyos feltételek egy kurzushoz, akkor azok nem lehetnek benne a tantárgyi követelményekben. Természetesen előfordulhat, hogy néhány negatív visszajelzés mögött félreértés húzódik meg, de ezeket akkor is ki kell vizsgálni, többnyire tanszéki, ritkábban kari vagy magasabb szinten.

Az őszi véleményekből persze sok pozitívum is kiolvasható. Az oktatók büszkék lehetnek, amikor olyan visszajelzést kapnak, hogy „meghozta a kedvem ehhez a tárgyhoz”, vagy „téli szünetre hazavittem az ajánlott irodalmat és olvasgattam”. Ezek kitüntetéssel érnek föl. Rengeteg ilyen visszajelzés van, minden karon olyan oktatóknál is, akik viszonylag kevésbé ismertek. Látszik, hogy sokan valamit nagyon jól csinálnak a katedrán. Az egyetem vezetése a problémás esetek kivizsgálásán és kezelésén túl azt is tervezi, hogy az OTHV-rendszerbe érkező vélemények alapján nagyobb nyilvánosságot kapó díjjal is elismerhetik azokat az oktatókat, akik kimagasló dicséretet kaptak a hallgatóktól.

„Azt szeretnénk tudatosítani a diákságban, hogy egyetemi szinten az összes OTHV véleményt feldolgozzuk, a problémákat, a dicséreteket, a módosítási javaslatokat egyaránt.  Ennek pontos módszere kidolgozás alatt áll, de az a cél, hogy már most is orvosoljuk a legnagyobb problémákat. Olyan rendszer álljon elő 2019-re, ami informatikailag is fejlettebb, és pontosan tudja mindenki, mi az ő tennivalója pozitív vagy negatív visszajelzések esetén. Az OTHV-rendszer adatainak felhasználási terve Dr. Földesi Péter, a Rektori Kabinet és az Egyetem Oktatási Bizottsága támogatását is élvezi, de a HÖK vezetőivel is találkozunk a témában. A legfontosabb azonban az lenne, hogy a hallgatók bizalmukat kifejezve időt szánjanak rá és minél nagyobb arányban kitöltsék az OTHV-rendszert” - mondja Dr. Horváth András. Szerinte a hallgatók és oktatók így, közösen tehetik még vonzóbbá, sikeresebbé a Széchenyi István Egyetemet.

Események

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.