Az egyetem fejlesztése Győr fejlődésének záloga

(www.gyorinap.hu, Gégény István, 2009. December 16.)

Borkai Zsolt polgármester a közelmúltban úgy fogalmazott, Győr jövőjét az egyetem és a kutatás fejlesztésében látja, amit a gazdaság szolgálatában álló oktatási rendszer egészít ki. Ennek megfelelően - amint arról korábban beszámoltunk - jelentős mértékű beruházás zajlik a Széchenyi István Egyetem kampuszán. Arra kértük dr. Kardos Károly rektorhelyettest, hogy ismertesse olvasóinkkal, pontosan milyen új létesítmények alapozzák meg a megyeszékhely fejlődését.
Egyetemünk elsődleges célja, hogy hatékonyan szolgálja a város és a régió gazdaságának érdekeit. Folyamatosan lépést kell tartanunk a fejlődő világgal, a változó igényekkel, hogy mindig kellő számú és megfelelő képzettségű szakembert bocsássunk ki kapuinkon. Ezt a célkitűzést nem lehet önmagában véve csupán tantervekkel megvalósítani, hanem meg kell teremteni mindazt az infrastruktúrát, amelynek támogatásával a XXI. század szintjén képesek lehetünk válaszolni az előttünk álló kihívásokra.
Amint arról több médium beszámolt, a közelmúltban, október végén raktuk le a közel 7 milliárd forintos nagyságrendű központi beruházásunk alapkövét, amelynek révén szinte teljesen megújul az intézmény. Ez azonban csak egy része a több éve folyó, számos egymásra épülő elemből álló, a tízmilliárdos határt is meghaladó integrált fejlesztési koncepciónknak, amely az alábbi területekre bontható.

KOLLÉGIUM
Fontosnak tartottuk, hogy elsőként hallgatóink mindennapi életébe hozzunk változásokat. A központi kollégium hőszigetelési munkálatai elkészültek, ezzel párhuzamosan megújult, megszépült a homlokzat, s folyamatosan korszerűsítjük a fürdőblokkokat. Az energiahatékonysági pályázaton elnyert támogatás csupán a teljes költségek felét tette ki, a fennmaradó összeg negyedét az egyetem, a maradék 25%-ot pedig maguk a hallgatók állták. A hátsó tűzlépcsők felújítása később fog megtörténni.

ÚJ-TUDÁS-TÉR
Ez lesz az új központi épület, amely magában foglalja az annak idején a főiskolából kimaradt aulát, mint minden felsőoktatási intézmény fontos közösségi helyét. Emellett itt lesz a helye az oktatói állományunk utánpótlását biztosító doktori iskoláknak, a nemzetközi oktatóközpontnak, egy módszertani központnak, illetve az egyéni elektronikus tananyagok fejlesztését lehetővé tevő médiastúdiónak. Az európai elvárások alapján segítjük majd a csökkent látóképességűek tájékozódását, például a padlón elhelyezett speciális vonalakkal, de lesz gyermekmegőrző is, így a fiatal anyukák nyugodtan kutathatnak a könyvtárban, vagy részt vehetnek az előadásokon.

INNO-SHARE
Új könyvtárunkat a modern elvárások alapján terveztük meg. A klasszikus könyvtári funkciók mellett rendelkezésre áll majd egy bő háromszáz férőhelyes elektronikus kabinet, amelyen keresztül hozzá lehet majd férni a világ nagy egyetemeinek tudásbázisához, ahogy a hazai műszaki és egyéb tudományos könyvkiadók elektronikus kiadványaihoz is. Ezáltal hatalmas információs transzferbázis jön létre, amely természetesen nem csak hallgatóinknak és oktatóinknak nyújt szolgáltatást, a régió iparának kutatás-fejlesztési céljait szintén segíti. Itt ugyancsak lesz közösségi tér, kávéházzal, könyvesbolttal, s kialakítunk egy rendezvénytermet is. Tárgyalások folynak a megyei könyvtár és az egyetemi könyvtár integrációjáról- ha ez megvalósul, egységes, minden eddiginél nagyobb regionális tudásbázis jöhet létre.

LABORFEJLESZTÉS
Talán kevesebbet hallunk róla, pedig nem kevésbé fontos az egyetemi laborháttér további korszerű műszerekkel való ellátása. Bő egymilliárd értékben szerzünk be eszközöket, s korszerűsítjük a környezetet valamennyi műszaki területen. A különböző anyagvizsgálatokhoz például olyan komputertomográfot veszünk, amellyel akár egy komplett motort is megvizsgálhatunk három dimenzióban, roncsolásmentesen. Az országban ez lesz az egyetlen ilyen eszköz. Beszerzés alatt áll továbbá egy újabb szuperszámítógép, amely bonyolult számítási feladatok elvégzése mellett az elektronikus könyvtári szolgáltatásokhoz is segítséget nyújt. Az újonnan vásárolandó szoftverek közül a szimulációs programcsomagot emelném ki.

PARKOLÓ
Az új híd kialakítása, amelynek révén kampuszunk bekapcsolódik Győr belvárosának vérkeringésébe, jelentős változtatásokat eredményez egykori központi parkolónk esetében. Megállapodásunk alapján a város a megfelelő terület árát kifizette, ebből a pénzből viszont az egyetem olyan parkolási lehetőséget biztosít, amely az egyetemi életen túl a városi szempontokat is kielégíti, gondolok itt az egyetemi csarnok vagy az Aranypart közönségére. Összesen bő 300 új parkolóhely létesül: egy ötszintes parkolóház lesz a laborépület mögött, és egy parkolólemez épül az igazgatási épület előtt. A létesítmények sorompóval lesznek ellátva, ugyanakkor bárki használhatja azokat. Az új, elektronikus parkolási rendszernek köszönhetően mindig látni lehet, hol mennyi szabad hely áll rendelkezésre. Ezzel együtt sok új zöldterület születik majd, így összességében a korábbi zöldterület-mennyiség nem fog csökkenni.

KISEBB BERUHÁZÁSOK
A nagyobb projektekkel párhuzamosan sok kisebb fejlesztés is folyik. Ilyen például a Hallgatói és Oktatói Centrum, a Bridge átalakítása, amelynek esetében a műszaki átadás már megtörtént. A laborépületben található előadó is megújul: multifunkcionális rendezvénytérként konferenciák, kiállítások helyszíne lesz majd.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA
A felsoroltakból egyértelműen következik, hogy nagyon komoly egyetemi humánerőforrás-fejlesztés előtt állunk. Az egész magyar felsőoktatásban generációváltásra van szükség, s ezt egyetemünk vezetősége jól látja. Folyamatosan írjuk ki a pályázatokat, lépésről lépésre veszünk fel új embereket. Az elmúlt évben két fontos pozíció került betöltésre, hiszen megfelelő személyeket találtunk az újonnan alapított Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság és a Tudásmenedzsment Központ élére. Most látjuk igazán, mennyire fontos a doktori iskoláink eredményes működése, hiszen nagyon sokat segítenek az egyetem oktatói és kutatói potenciáljának emelésében.

AGÓRA
Megvalósítás előtt áll a város egyik igen fontos projektje, amelyhez egyetemünk területet és szakmai tanácsadást biztosít. A régió iparának szakmunkás-utánpótlása az elkövetkezendő időben a gazdaság dinamikus fejlődésének egyik kulcskérdése. Ahhoz, hogy a szakmunkát vonzóvá tegyük, hogy be tudjuk mutatni annak sokszínűségét és értékeit, szükséges egy olyan kulturált, interaktív kiállítótér, ahol a korszerű technikai megoldásokat nemcsak bemutatjuk, hanem megértetjük a látogatókkal azok működési elvét. Gondolkodtató, műszaki ismeretterjesztő kiállítás lesz ez, ahol a múlt, a jelen és a jövő fontosabb vívmányainak bemutatása révén remélhetőleg a szakmák szeretetét is fel tudjuk ébreszteni, elsősorban a fiatalokban. A régió vállalatai számára ugyancsak kedvelt konferenciaközponttá, fontos fórummá válhat.

VÁLSÁGBAN FEJLESZTENI
Talán sokakban felmerül a kérdés, világméretű gazdasági válság idején milyen elvek alapján fogunk bele milliárdos beruházásokba. Jól látható viszont, hogy a nagyvállalatok a válság kihívására szinte kivétel nélkül innovatív fejlesztésekkel válaszolnak. Hiszünk benne, hogy az előttünk álló problémákra a legjobb megoldás részünkről a tudásintenzív környezet megteremtése. Egy egyetem úgy segíthet a felemelkedésben, ha a minőségi képzésre helyezi a hangsúlyt, rugalmas képzési rendszerrel, interdiszciplináris szakokkal segíthet az iparnak. Állandóan figyeljük a környező nagyvállalatokat, intenzív kapcsolatot ápolunk az Audival, a Rábával és más cégekkel. Eredményekről is beszámolhatunk, hiszen több éve megkezdett fejlesztési munkánk eredményeként ma a hazai felsőfokú képzésben a BME után a második legnagyobb műszaki képzőhelynek számítunk, gazdaságtudományokban ugyancsak nagyon komoly pozíciót töltünk be, jogi karunk pedig a legfrissebb kimutatások alapján a legjobb az országban. S bár rendkívül fontosak az infrastrukturális fejlesztések, nem felejtjük el, hogy az egészet emberek működtetik, s az emberi előrehaladást szolgálja valamennyi eszköz és tudásanyag.

Események

Election Night tanszéki rendezvény 2019. május 26. 18:30 - 20:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00
Jézus élete - Beszélgetős estek 2019. május 27. 19:00 - 21:00